Aktualności 2023

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2023 rok.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. W przypadku posiadania bydła należy również załączyć zaświadczenie uzyskane z ARiMR o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Wypłata środków nastąpi do 30 kwietnia 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 110 l oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40,00 l oleju napędowego na 1 DJP. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł na 1 l oleju napędowego.

Wstecz