Aktualności 2023

Sprzedaż węgla w 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, 

informujemy, że od 9 stycznia br. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok, uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy gminy Gizałki mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego (groszek, orzech) dla gospodarstw domowych

Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które  spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego (konieczne jest, aby wnioskodawcą o zakup węgla była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy),
  2. dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  3. nie nabyły jeszcze węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, co potwierdzą złożonym oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 - 2023. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakupiły węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton. Cena węgla wynosi 1900 zł za tonę (niezależnie od rodzaju). Jednocześnie informujemy, że nadal realizujemy wnioski złożone w 2022 roku.

Wstecz