Aktualności 2023

Uwaga! Ptasia grypa!

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniu 3 stycznia br. na terenie powiatu pleszewskiego w gminie Pleszew w miejscowości Grodzisko zlokalizowano ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) powodującej wystąpienie na części gminy Gizałki obszaru zagrożonego, który skutkuje obowiązkiem oznakowania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych znakiem ostrzegawczym z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA!  Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zagrożony”. 

Na terenie Gminy Gizałki w obszar zagrożony wchodzą miejscowości: Dziewiń Duży, Krzyżówka, Kolonia Obory, Wronów i  Obory.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się m.in.:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczanie i transport drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi,
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi  dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolski z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów pleszewskiego, kaliskiego, konińskie i jarocińskiego w załączeniu.

Wstecz