Aktualności 2023

Informacja

W związku z pismem skierowanym do Urzędu Gminy Gizałki z Posterunku Policji w Choczu informujemy, że w miejscowościach Toporów, Orlina Mała, Orlina Duża, Białobłoty, Wronów oraz Dziewiń Duży zdiagnozowano zagrożenie w postaci niezachowania należytych środków ostrożności przez właścicieli psów. W ostatnim czasie na terenie ww. miejscowości zauważono wałęsające się psy, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

W związku z powyższym na tym obszarze w okresie 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. został wprowadzony Plan Priorytetowy Policji mający na celu wyeliminowanie powyższego zagrożenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o odpowiednie zabezpieczanie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej posesji. Dzielnicowy prowadzący plan priorytetowy będzie kontrolował ww. teren w celu egzekwowania poszanowania porządku prawnego.

Wstecz