Aktualności 2023

Informacja dotycząca kontroli odpadów

Szanowni mieszkańcy Gminy Gizałki! Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W związku z licznymi informacjami od firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych o niewłaściwej lub niepełnej segregacji odpadów informujemy, że taka sytuacja może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzona  kontrola wykazała, że część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj. opakowania wielomateriałowe, metale, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, papier, do odpadów zmieszanych. Odpady, co do których stwierdzono, iż zbierane są  w sposób niezgodny z zasadami segregacji zostały pozostawione w miejscu odbioru. Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczanie odpadów w worku/pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub jej nieprawidłowe prowadzenie będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty za nieprawidłową segregację.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia nieprawidłowej segregacji:

  • Odpady komunalne
  • Odpady komunalne
  • Odpady komunalne
  • Odpady komunalne
  • Odpady komunalne

Wstecz