Aktualności 2023

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki informuje, iż termin składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zostaje przedłużony do 20.04.2023 r. 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uwaga!

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych/osadów z oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Gminy Gizałki oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 62 741 15 17 wew. 108.

Wstecz