Aktualności 2023

Modernizacja oczyszczalni ścieków

W dniu 20.03.2023 r. podpisano umowę z EKO-DBAJ Sp.z o.o. z Cielczy na modernizację oczyszczalni ścieków w Gizałkach. 

Zakres inwestycji obejmuje montaż zaprojektowanego wyposażenia układu automatyki i sterowania. Ponadto zostanie zamontowany system opomiarowania pracy systemów napowietrzania bloku technicznego. W ramach zadania zostanie również zamontowany system zdalnego podglądu pracy instalacji opartego na ogólnodostępnych rozwiązaniach technologicznych z otwartymi interfejsami administracyjnymi.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na stan środowiska poprzez optymalizację energetyczną pracy obiektu, poprawę efektywności technologii oczyszczania ścieków oraz ułatwi operatorowi kontrolę stanów bieżących i alarmowych pracy oczyszczalni. Inwestycja zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu Państwa w wysokości 150.060,00 zł. 

  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy

Wstecz