Aktualności 2023

  • Logotypy programu

Rozpoczynamy kolejną inwestycję drogową

Wójt Gminy Gizałki podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej  nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej. W ramach inwestycji zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 0,854 km i szerokości 5 m. Zakres  zadania obejmuje również wykonanie pobocza, zjazdów do posesji i ścieku przykrawężnikowego, Ponadto zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome oraz odmulenie istniejących rowów przydrożnych

Generalnym wykonawcą robót będzie JULMAT Konin Sp. z o.o. Wartość robót wyniesie 1 428 000,48 zł, z czego 902 362,00 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Podpisanie umowy
  • Droga do przebudowy

Wstecz