Aktualności 2023

Jubileusz 40-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich Kolonia Ostrowska-Świerczyna

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Filialnym pw. św. Antoniego w Świerczynie. Następnie uczestnicy uroczystości, w tym poczty sztandarowe oraz pododdziały OSP przemaszerowali  na plac przy Sali Wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej, gdzie zostali powitani przez prowadzącego uroczystość druha Marcina Czajczyńskiego. 

Jubileusz był okazją do wręczenia medali i odznaczeń druhom OSP z terenu Gminy Gizałki. Złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono druha Stanisława Michalaka. Srebrnym medalem "Za Zasługi dla pożarnictwa" odznaczono druha Artura Kubisa, druha Edwarda Wulbacha oraz druha Jarosława Glapę. Brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono  druha Pawła Mazura, druha Marka Michalaka, druhnę Alicję Wasiewicz oraz druha Andrzeja Jezierskiego.  Odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymali: druh Łukasz Adaszak, druh Piotr Adaszak, druh Przemysław Wasiewicz, druh Michał Tyl oraz druh Krzysztof Antczak

Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości, którzy gratulowali 40-lecia istnienia jednostki OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna dziękując, za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności. Były również życzenia i podziękowania z okazji 40-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich Kolonia Ostrowska-Świerczyna za organizację wszelkiego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i integracyjnych. 

Na koniec Prezes OSP Kolonia Ostrowska Świerczyna druh Artur Kubis dziękował wszystkim za przybycie, za złożone życzenia a druhom i paniom z Koła Gospodyń Wiejskich dziękował  za wkład pracy i zaangażowanie w kontynuowaniu tradycji oraz funkcjonowania działalności mówiąc, że „to co robimy ma nie tylko sens, ale kryje w sobie wiele dobra, życzliwości i ofiarnej służby”.

  • Zdjęcie z jubileuszu
  • Zdjęcie z jubileuszu
  • Zdjęcie z jubileuszu
  • Zdjęcie z jubileuszu
  • Zdjęcie z jubileuszu
  • Zdjęcie z jubileuszu
  • Zdjęcie z jubileuszu
  • Zdjęcie z jubileuszu
  • Zdjęcie z jubileuszu

Wstecz