Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 144 w wyborach do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 8 września 2023 r.

Obwieszczenie Komisji Okręgowej wyborów do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej o dodatkowym naborze zgłaszania kandydatów

Informacja o wyłożeniu do wglądu spisu członków izby rolniczej

W związku z zarządzonymi na dzień 24 września 2023 r. wyborami do izb rolniczych, Wójt Gminy Gizałki informuje, że w dniach od 25 do 30 sierpnia 2023 r. będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Spis udostępniony będzie w Urzędzie Gminy w Gizałkach, 
ul. Kaliska 28 (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu.

Informujemy, że członkami izby rolniczej, uprawnionymi do udziału w wyborach są:

  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby;
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, mających siedzibę na terenie działania izby. 

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 września 2023 r. w lokalu Okręgowej Komisji Wyborczej, której siedziba znajduje się w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28.

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Ogłoszenie o dyżurach komisji okręgowej