Wybory samorządowe 2024

Postanowienie nr 932/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Gizałki

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego [wyciąg]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego [wyciąg]

Informacje obwodowych komisji wyborczych o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania

Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych (aktualizacja 06.04.2024 r.)

Postanowienie nr 594/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Gizałki

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o terminach dyżurów w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów

Postanowienie nr 585/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Gizałki

Informacja Wójta Gminy Gizałki o bezpłatnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Gizałki w wyborach samorządowych

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Pleszewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Gizałki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gizałki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 371/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 396/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach z dnia 15 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gizałki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 13 marca 2024 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach z dnia 13 marca 2024 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gizałki, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 11 marca 2024 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania w komisjach wyborczych

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - indywidualne

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach z dnia 4 marca 2024 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

  • autor: Marianna Pietryga, data: 2024-02-28

Postanowienie nr 304/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 256/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej

Pierwsze posiedzenie gminnej komisji wyborczej z terenu Gminy Gizałki odbędzie się 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 15.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Gizałki.

Szkolenie terytorialnych komisji wyborczych z obszaru powiatu jarocińskiego i powiatu pleszewskiego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pleszewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Gizałki, w wyborach do rady gminy, rady powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. o liczbie mieszkańców w gminach/miastach, miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, o przyjmowaniu zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz składaniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego