Aktualności 2024

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r.

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 29 lutego 2024 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit stanowi 110 l oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, natomiast stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,46 zł/1 litr oleju napędowego.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta wniosek, załączając faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

O dopłaty mogą występować także hodowcy bydła, świń, owiec, kóz i koni. Aby otrzymać zwrot, do wniosku należy załączyć faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu przysługującego w ilości 40 l/1 DJP bydła, owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń, a także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie tych zwierząt będących w posiadaniu producenta rolnego.

Wypłata środków nastąpi do 30 kwietnia 2024 r.

Wstecz