Aktualności 2024

  • Logotyp programu

Jak działają elektrownie wodne?

Kolejnym zgłębianym przez „Młodych odkrywców”, ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, blokiem tematycznym była energia wodna. Uczniowie przeprowadzali doświadczenia, które pomogły im zrozumieć działanie turbiny wodnej, odgrywającej istotną rolę w elektrowni wodnej. Poznawali różne typy elektrowni wodnych, wykorzystujących w różny sposób wodę i ustalali ich zalety oraz wady. Tworzyli również projekt elektrowni wodnej, który potem weryfikowali z oparciu o dostępne informacje.

  • Zdjęcie z doświadczenia
  • Zdjęcie z doświadczenia
  • Zdjęcie z doświadczenia
  • Zdjęcie z doświadczenia
  • Zdjęcie z doświadczenia
  • Zdjęcie z doświadczenia
  • Zdjęcie z doświadczenia

Wstecz