Aktualności 2024

Wizyta Wicemarszałka w Szkole Podstawowej w Tomicach

W dniu 19 marca 2024 r. Szkołę Podstawową im. Obrońców Tobruku w Tomicach odwiedził Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który oficjalnie poinformował społeczność szkoły o wsparciu finansowym jakie zostanie udzielone ze środków UE do rozbudowy obiektu tej placówki. Przyznana dotacja wyniesie 2,18 mln zł. Szkoła wzbogaci się o bardzo potrzebne pomieszczenia dla 2 oddziałów przedszkolnych, kuchnię i stołówkę. 

Przy okazji Pan Krzysztof Grabowski wspólnie z Wójtem Gminy Gizałki Robertem Łozą i Przewodniczącym Rady Gminy Gizałki Romanem Rojewskim przekazał na rzecz szkoły zestaw edukacyjny zakupiony ze środków WORD. Rzutnik multimedialny i laptop będą służyły do nauki bezpiecznego poruszania się po drodze.

Serdecznie gratulujemy!

  • Przekazanie sprzętu komputerowego w obecności dzieci
  • Przekazanie sprzętu komputerowego w obecności dzieci

Wstecz