Aktualności 2024

50-lecie pożycia małżeńskiego

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego nazywany popularnie „Złotymi Godami” to wyjątkowa okazja do świętowania pięknego i trwałego związku między dwoma osobami. To 50 lat wspólnego życia, miłości i wzajemnego wsparcia, co zasługuje na wyjątkową uwagę i gratulacje. I właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się 19 marca 2024 r. w restauracji Peryferia w Nowej Wsi.

Na wniosek Wójta Gminy Gizałki, postanowieniem z dnia 4 października 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 19 parom z terenu gminy. Odznaczeni jubilaci to małżonkowie, którzy w 1973 roku zawarli małżeństwa i trwają w nich po dziś.

Są to Państwo:

 1. Bożena i Zenon Andrzejewscy z Gizałek 
 2. Sabina i Stanisław Antczakowie z Tomice-Młynik 
 3. Danuta i Stanisław Baranowscy z Wronowa 
 4. Anna i Jan Bzdziochowie z Gizałek 
 5. Halina i Stanisław Frankowiakowie z Toporowa 
 6. Henryka i Bolesław Gasikowie z Wierzchów 
 7. Irena i Janusz Kujawowie z Szymanowic 
 8. Janina i Stanisław Kołeccy z Białobłot 
 9. Zofia i Zenon Łuczakowie z Kolonii Obory 
 10. Halina i Jerzy Mazurkowie z Gizałek 
 11. Jadwiga i Jan Michalakowie z Rudy Wieczyńskiej 
 12. Janina i Kazimierz Michalakowie z Kolonii Obory 
 13. Izabela i Jan Radłowscy z Gizałki-Las 
 14. Kazimiera i Stanisław Szczepaniakowie z Rudy Wieczyńskiej 
 15. Genowefa i Jan Szymańscy z Wronowa
 16. Maria i Józef Taczałowie z Kolonii Obory 
 17. Krystyna i Kazimierz Tamborscy z Dziewinia Dużego 
 18. Halina i Józef Wiśniewscy z Białobłot 
 19. Krystyna i Kazimierz Woźniakowie z Białobłot

W uroczystości „Złotych Godów” brali również udział: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski, Wójt Gminy Gizałki i zarazem gospodarz uroczystości Pan Robert Łoza, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Rojewski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Lewicz oraz sołtysi miejscowości zamieszkania jubilatów.

Otwarcia i wprowadzenia do ceremonii nadania odznaczeń dokonała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Lewicz. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Gizałki – Robert Łoza, kierując swoje przemówienie do dostojnych jubilatów. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił  znaczenie wytrwałości w małżeńskiej przysiędze oraz złożył parom małżeńskim życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. W dalszej kolejności spotkania głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski kierując ciepłe słowa w kierunku dostojnych jubilatów. Poza tym jubilatom najlepsze życzenia złożył również Przewodniczący Rady Gminy Roman Rojewski.

Po uroczystej dekoracji medalami par małżeńskich przez Wójta Gminy Gizałki w asyście Wicemarszałka, Przewodniczącego Rady Gminy oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jubilaci zostali obdarowani kwiatami i upominkami. Z życzeniami i bukietami kwiatów dołączyli również sołtysi. Nie zabrakło wspólnego odśpiewania jubilatom 100 lat oraz pamiątkowych zdjęć. 

Przy wspólnym posiłku w bardzo miłej atmosferze toczyły się rozmowy. Małżonkowie ze wzruszeniem na twarzy wspominali przeżyte razem ponad 50 lat. 

Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy, życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata.

 • Zdjęcie grupowe jubilatów
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"

Wstecz