Aktualności 2024

Gminny Dzień Strażaka połączony z I Balem Strażackim w Gminie Gizałki

W dniu 11 maja 2024 r. na terenie Gminy Gizałki obchodziliśmy Gminny Dzień Strażaka połączony z I Balem Strażackim. Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach. Następnie pododdziały oraz poczty sztandarowe pod dowództwem druha Józefa Gmyrka - Komendanta Gminnego ZOSP RP w Gizałkach przemaszerowały  na plac przy Sali OSP w Szymanowicach, gdzie zostali powitani przez prowadzącego uroczystości druha Marcina Czajczyńskiego. Powitania zaproszonych gości dokonał druh Michał Czajczyński Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gizałkach.

W trakcie uroczystości dokonano wręczenia medali oraz odznaczeń dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu gminy oraz dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa został odznaczony:

druh Błażej Glapa oraz druh Adam Kwitowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizałkach.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

Druh Marcin Czajczyński, druh Adam Tomczak oraz druh Daniel Swędrowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizałkach.

Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali: druh Piotr Wawrzyniak i druh Zbigniew Kaczmarek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizałkach oraz druh Michał Gałczyński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Wieczyńskiej.

Brązową odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali:

druhna Lena Bińczyk, druhna Maria Czajczyńska, Druhna Weronika Mańka, druhna Martyna Pakulska, druhna Edyta Skitek, druhna Dominika Taczała, druh Maciej Hyżyk, druh Damian Taczała, Druh Miłosz Wałęsiak, Druh Mateusz Jakubowski, druh Eryk Rewers, druhna Ewa Szcześniak, druhna Zofia Mańka oraz druhna Oliwia Pakulska

Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości, którzy dziękowali za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności. 

Oficjalna cześć obchodów Gminnego Dnia Strażaka zakończyła się defiladą poddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po raz pierwszy w Gminie Gizałki „Dzień Strażaka” został uczczony Balem Strażackim zorganizowanym w sali OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna, w którym udział wzięli strażacy z terenu Gminy Gizałki. 

 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości

Wstecz