Aktualności 2024

Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządowca składam wszystkim pracownikom samorządowym gminnych jednostek organizacyjnych, radnym oraz sołtysom i członkom Rad Sołeckich serdeczne życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych. 

Dziękuję za owocną pracę, trud, zaangażowanie oraz poświęcenie na rzecz lokalnej społeczności i pomocy mieszkańcom. 

Życzę wielu sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia i wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy.

Niech Państwa wysiłki będą zauważone i doceniane przez mieszkańców. 

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki 

Wstecz