Aktualności 2024

29 maja - Dzień Działacza Kultury

"Ludzie kultury stoją na straży 
najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości
i tworzą przyszłość narodów.
W ich rękach znajduje się cywilizacja." 

Jan Paweł II

Kultura, będąc ważną strefą aktywności człowieka, wzbogaca jego codzienność. Jednocześnie jest impulsem działania – pobudza i rozwija.

Z okazji Dnia Działacza Kultury składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy mają swój udział w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości. 

Dziękuję za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji wśród mieszkańców Gminy Gizałki.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizowaniu zawodowego powołania. Niech aktywność kulturalna będzie pasmem sukcesów, a wykonywane obowiązki źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki

Wstecz