Wybory samorządowe uzupełniające 2024

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-07-23

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gizałki zarządzonych na dzień 1 września 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Postanowienie nr 963/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-07-22

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 18 lipca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gizałki zarządzonych na dzień 1 września 2024 r.

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-07-19

Posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej

Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej z terenu Gminy Gizałki odbędzie się 23 lipca 2024 r. (wtorek) o godz. 11:30 w sali nr 3 Urzędu Gminy Gizałki.

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-07-17

Informacja Wójta Gminy Gizałki z dnia 6 maja 2024 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-07-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2024 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach w wyborach do Rady Gminy Gizałki zarządzonych na dzień 1 września 2024 r.:

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-06-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2024 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gizałki w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 1 września 2024 r.

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-06-21

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Gizałki, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gizałki, zarządzonych na dzień 1 września 2024 r.

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-06-21

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Gizałkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gizałki w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 1 września 2024 r.

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-06-20

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 czerwca 2024 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gizałkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gizałki w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 1 września 2024 r.

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-06-20

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 czerwca 2024 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego i składaniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gizałki w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 1 września 2024 r.

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-06-20

Zarządzenie nr 388/2024 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gizałki

 • autor: Angelika Dobrowolska, data: 2024-06-20