Aktualności 2024

Bon energetyczny 2024

Bon energetyczny w 2024 r. będzie przysługiwał na gospodarstwo domowe, w którym miesięczne dochody netto za 2023 r. nie przekraczają:

 • 2 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1 700 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym – 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 400 zł dla 2-3 osobowych, 500 zł dla 4-5 osobowych, 600 zł dla 6 osobowych i większych. Gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł).

Przekroczenie kryterium dochodowego nie wyklucza otrzymania wsparcia. W wyliczaniu wysokości świadczenia stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę” - kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Minimalna kwota bonu może wynosić 20 zł.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego złoży więcej niż jedna osoba, bon będzie wypłacany osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza. Przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą przyjmowane od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w siedzibie GOPS w Gizałkach lub za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). Wypłata bonu energetycznego nastąpi do 31.12.2024 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.(t.j. Dz.U. z 2024 r. Poz. 859).

 • Baner programu

Rozpoczynamy remont dróg w Toporowie

W dniu 18.07.2024 r. w Urzędzie Gminy Gizałki została podpisana umowa na remont dróg gminnych nr 632060P i 632062P w miejscowości Toporów. Podpisania umowy dokonał Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza oraz Jacek Majdecki współwłaściciel Firmy Budowlano-Usługowej EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z Lisewa. 

Przedsięwzięcie obejmuje remont dróg o łącznej długości 1,66 km. W ramach zadania zostanie wykonany remont całej konstrukcji nawierzchni jezdni. Ponadto zakres prac obejmuje odtworzenie poboczy, remont przepustów oraz oczyszczenie i odmulenie rowów. 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie dwóch milionów złotych. 

 • Logotypy programu

Rewitalizacja parku w Szymanowicach

Gmina Gizałki pozyskała dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wykonanie alejki spacerowej wzdłuż stawu, utwardzenie nawierzchni pod wiatą rekreacyjną oraz ocenę dendrologiczną drzewostanu parku. Ponadto park zostanie wyposażony w elementy małej architektury tj.: betonowy grill, miejsce na ognisko oraz ławki i lampy. 
Dofinansowanie zostało pozyskane w kwocie 32 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pozostała wartość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Szymanowice. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

 • autor: Tamborska Klaudia
 • Wiata wypoczynkowa w parku

WDROŻENIE PLANU PRIORYTETOWEGO

W związku z pismami Posterunku  Policji w Choczu z dnia 03.07.2024 r. oraz 08.07.2024 r. informujemy, że w okresie od 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r. ze względu na brak oznakowania lub nieczytelne oznakowanie niektórych posesji numerem porządkowym w Gminie Gizałki wprowadzono Działania Priorytetowe polegające na kontroli oznakowania numerem porządkowym budynków w miejscowościach: Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Krzyżówka, Kolonia Ostrowska, Orlina Duża, Orlina Mała, Świerczyna, Studzianka, Toporów, Wronów, Wierzchy, Leszczyca, Obory, Ruda Wieczyńska, Gizałki, Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Czołnochów, Szymanowice.  

 

 • autor: Ksenia Małyjasiak

FESTYN NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 2024

W sobotę 29 czerwca na placu sportowo – rekreacyjnym w Nowej Wsi odbyła się największa w gminie impreza rozrywkowa - Festyn Nocy Świętojańskiej.

Impreza rozpoczęła się od godziny 17:00 blokiem dla dzieci, w którym główną atrakcją była modułowa wioska cyrkowa zbudowana z kilku stref:
- Strefa żonglerki, w której najmłodsi mogli poćwiczyć zdolności manualne. W tej strefie można było nauczyć się żonglerki klasycznej piłeczkami, maczugami, czy chustami, a także wypróbować żonglerkę specjalnymi patykami tzw. flowerstick. Dla osób z różnymi dysfunkcjami przewidziana była nauka żonglowania typu Juggle Board. Nie zabrakło również uwielbianego przez dzieci kręcenia talerzykami. 
- Strefa ekwilibrystyki cyrkowej i równowagi, w której można było wypróbować swoich sił w chodzeniu po specjalnej linie typu slackline, czy równoważni rola – bola, a także poznać rowerki typu „Pedalo”.
- Strefa szczudeł, a w niej możliwość wypróbowania chodzenia na szczudłach klasycznych, pachowych, a dla najmłodszych na mini szczudełkach wiadereczkach. 
- Strefa dziwnych rowerów i tutaj do dyspozycji były rowery wszelakie, z dwoma i z jednym kołem, jedno, czy dwuskrętne. Świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych!
- Strefa ogromnych baniek mydlanych, czyli strefa dziecięcych marzeń
- Strefa malowania twarzy i rąk

Atrakcje proponowane przez firmę Świetliki Atrakcje Cyrkowe wywołały uśmiechy na twarzach najmłodszych uczestników festynu. 

Wolontariusze z Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach prowadzili strefę brokatowych tatuaży.

Ponadto dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć udział w kreatywnych warsztatach Boho Design prowadzonych przez Fundację ANIMACJA oraz Pleszewskie Centrum Wolontariatu, podczas których można było stworzyć autorskiej koncepcji kolczyki z kolorowymi piórami, czy magiczne łapacze snów. To były warsztaty inspirowane bogactwem natury i feerią barw. 

Tradycyjnie można było oddać swoje włosy w ręce Pań, które z nudnych fryzur wyczarowały odjazdowe, kolorowe warkocze i kitki. Stanowisko wplatania syntetycznych włosów cieszyło się jak zawsze dużym zainteresowaniem. 

Organizator zapewnił także darmowe zamki dmuchane. 

Podczas festynu swoje talenty wokalne i instrumentalne zaprezentowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MUSIC STORY, która prowadzi zajęcia  w Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach. Zobaczyliśmy także pokazy tańca w wykonaniu uczniów lokalnej szkółki tanecznej WG Dance & Workout pod okiem Pani Weroniki Glapy. 

Nastąpiło także podsumowanie akcji proekologicznej skierowanej do sołectw „ Wielkie Sprzątanie w Gminie Gizałki”. 
I miejsce zajęło sołectwo Kolonia Obory 
II miejsce sołectwo Wronów 
Sołtysi odebrali podczas festynu vouchery z rąk włodarza gminy Pana Roberta Łozy. 

Tradycyjnie wieczorem przyszedł czas na koncerty. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się CZADOMAN, który śpiewając swoje największe przeboje porwał publiczność w wir zabawy.

Następnie na scenie pojawił się artysta ponadczasowy MEZO, któremu towarzyszyła na scenie wokalistka Julia Mróz. Publiczność mogła usłyszeć kultowe przeboje tj. " Sacrum", " Ważne", czy " Kryzys". 
Po koncercie odbył się Obrzęd Nocy Kupały, wzbogacony o nowy element - taniec świętojański wokół ogniska, który zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej w Tomicach. Po tańcu Grupa Świetliki Atrakcje Cyrkowe przedstawiła słowiański spektakl ogniowy.
Na koniec odbył się korowód świętojański zakończony puszczaniem wianków na wodę. 
Nie zabrakło ogromnych widowiskowych ognisk. 

Festyn zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Arkadiusz Gramala. W międzyczasie nastąpiło godzinne Trans Show w wykonaniu DJ TOM - C pochodzącego z gminy Gizałki. 

Uczestnicy festynu mogli skorzystać z usług wesołego miasteczka, a także z licznych stoisk gastronomiczno – handlowych. 

Był to festyn pełen atrakcji, przepełniony kolorami i pozytywną energią. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Z całego serca dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie festynu.

Dziękujemy wolontariuszom za wspaniałe atrakcje i poświęcony czas.

Uczestnikom imprezy DZIĘKUJEMY za obecność i zdumiewającą frekwencję.

Organizatorem Festynu Nocy Świętojańskiej był Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach. 

 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • DSC_0524Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • autor: Judyta Podsadna

Absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki

Radni gminy Gizałki na sesji w dniu 26 czerwca 2024 r. zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za zeszły rok i udzielili wójtowi Robertowi Łozie absolutorium.  

Zebrani podczas sesji radni i sołtysi, a także śledzący za pośrednictwem transmisji internetowej mieszkańcy, poznali najważniejsze informacje z Raportu o stanie gminy Gizałki. Przedstawił je Wójt Robert Łoza. Raport obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada, po zapoznaniu się z raportem jednogłośnie udzieliła wójtowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok. Po przedstawieniu opinii komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu gizalscy radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2023 rok.

Następnie rada przeszła do rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki. Po przedstawieniu przez przewodniczącą komisji Dorotę Olejniczak wniosku komisji oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

 • Zdjęcie z sesji absolutoryjnej
 • Zdjęcie z sesji absolutoryjnej
 • Zdjęcie z sesji absolutoryjnej

Nabór wniosków na usuwanie azbestu!

Od 1 lipca 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Gizałki, pok. nr 8. Nabór potrwa do 8 listopada 2024 r. lub do wyczerpania limitu środków finansowych. Koordynatorem Programu jest Powiat Pleszewski.

Ważne! Program usuwania azbestu nie obejmuje rolników, którzy są beneficjentami Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Komunikat o wykonywanych pomiarach geodezyjnych

Starosta Pleszewski zawiadamia, że na terenie gminy Gizałki (obręby ewidencyjne: Gizałki, Gizałki Las, Leszczyca, Szymanowice, Tomice, Wierzchy) zostaną przeprowadzone w dniach  22.05 – 19.08.2024 r. prace geodezyjne związane z utworzeniem baz danych.

Pomiary zostaną wykonane przez firmę geodezyjną na zlecenie Starosty Pleszewskiego.

Dzień Ojca

Szanowni Ojcowie!

W dniu Waszego Święta składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, siły, wytrwałości oraz sukcesów osobistych i zawodowych.

Dziękuję za codzienny trud włożony w wychowanie, za poświęcony czas, cierpliwość, uśmiech i dobre rady. 

Życzę Wam Drodzy Ojcowie niesłabnącej radości ze swoich pociech. Niech będą one zawsze wsparciem oraz powodem do dumy, a spędzone wspólne chwile, będą źródłem satysfakcji i spełnienia. 

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki

Spotkanie z "Wzorowymi Uczniami"

W dniu 19 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Gizałki – Robert Łoza spotkał się w Urzędzie Gminy z uczniami klas VIII szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki, którzy zostali wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce. Wytypowani przez szkoły uczniowie otrzymali tytuł "Wzorowego Ucznia".

Od Samorządu Gminy Gizałki wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody w postaci statuetek, dyplomów oraz bezpłatnego wyjazdu na kolonie.

Wyróżnieni uczniowie:

Szkoła Podstawowa w Białobłotach 

 • Antoni Słoma 
 • Antoni Kowalski  

Szkoła Podstawowa w Gizałkach

 • Maria Antonina Czajczyńska 
 • Julita Grabarek 

Szkoła Podstawowa w Tomicach

 • Oliwia Kiełbasa 
 • Julia Bus 
 • Olga Przywarciak 
 • Zdjęcie ze spotkania z wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z wzorowymi uczniami

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 16 czerwca 2024 r. na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi zostały przeprowadzone zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Gizałki. 

W zawodach  udział wzięło 11 drużyn, w tym 6 drużyn w gr. „A”, 1 drużyna w gr. „C” oraz 4 drużyny MDP - 2 dziewczęce i 2 chłopięce.

Sędzią głównym zawodów był st. ogn. Marcin Woźniak z KP PSP w Pleszewie, sekretariat mł. asp. Maciej Dajczak z KP PSP w Pleszewie, asp. sztab. Józef Gmyrek Komendant Gminny Związku OSP RP w Gizałkach oraz sześciu sędziów z poszczególnych jednostek OSP:

 • OSP Białobłoty - dh Leszek Szymczak,
 • OSP Kol. Ostrowska –Świerczyna - dh Edward Wulbach,
 • OSP Szymanowice - dh Andrzej Kaczmarek,
 • OSP Tomice – dh Jacek Janiszewski, 
 • OSP Wierzchy – Leszczyca - dh Sabastaian Matuszewski, 
 • OSP Wronów - dh Stanisław Grabarek.

Zawody przeprowadzone były w konkurencjach w gr. A:

 • Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, 
 • Ćwiczenie bojowe na mokro, 
 • Ćwiczenie z musztry.

W grupie C:

 • Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, 
 • Ćwiczenie bojowe na mokro, 
 • Ćwiczenie z musztry.

W grupie MDP:

 • Rozwinięcie bojowe z przeszkodami, 
 • Bieg sztafetowy z przeszkodami.

Łączna klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

MDP - dziewczęta

 • I miejsce – OSP Gizałki
 • II miejsce – OSP Kolonia Ostrowska

MDP - chłopcy

 • I miejsce OSP Gizałki 
 • II miejsce OSP Wronów

W grupie C ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza łącznie

 • I miejsce OSP Gizałki

W grupie A ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza łącznie

 • I miejsce OSP Gizałki
 • II Miejsce OSP Białobłoty
 • III miejsce OSP Wierzchy-Leszczyca
 • IV miejsce OSP Ruda Wieczyńska 
 • V miejsce OSP Wronów
 • VI miejsce OSP Tomice

W grupie C ćwiczenie z musztry:

 • I miejsce OSP Gizałki

W grupie A ćwiczenia z musztry łącznie:

 • I miejsce OSP Gizałki
 • II miejsce OSP Wierzchy-Leszczyca 
 • III miejsce OSP Tomice 
 • IV miejsce OSP Wronów
 • V miejsce OSP Białobłoty
 • VI miejsce OSP Ruda Wieczyńska
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych

Akcja LATO w gminie Gizałki

 • Plakat informacyjny

Program „ Akcji Lato”

03.07.2024 godz. 17:00 - 19:00 Rękodzieło - personalizowane czapki kucharskie “Szef kuchni poleca”: kuchnia włoska - pizzerinki 

05.07.2024 godz. 17:00 Teatrzyk Złoty Melonik spektakl “ Papuga Tortuga” { 20 zł/osoba}

08.07.2024 godz. 16:00 - 19:00 “Witajcie w naszej bajce” - Akademia Kleksografii {40 zł / osoba} - gry i zabawy z Panem Kleksem: proszki holi, kolorowe wodne kleksy

10.07.2024 godz. 17:00 - 19:00 Rękodzieło - latarnia morska 

12.07.2024 godz. 17:00 “Dzika Prosna” - survival nad rzeką 

 • ABC harcerstwa,
 • nocleg pod namiote, 
 • kuchnia polowa.

16.07.2024 godz. 16:00 Letnie seanse - kino sferyczne {25 zł / osoba} 
 “ Na skrzydłach marzeń” od 8 lat 
 “ Kaluokahina - zaczarowana rafa” od 4 lat

17.07.2024 godz. 17:00 - 19:00 Rękodzieło - dekoracje ogrodowe

18.07.2024 godz. 7:15 - 16:00 Warsztaty żeglarskie w Powidzu { 80 zł / osoba}

 • blok informacji o żeglarstwie śródlądowym i morskim
 • warsztaty praktyczne na żaglówce

24.07.2024 godz. 17:00 - 19:00 Dzień Japoński tworzenie lampionów, kuchnia japońska, Shironuri - sztuka malowania twarzy 

27.07.2024 godz. 10:00 Spływ Kajakowy dla dorosłych { 80 zł / osoba}

02.08.2024 godz. 17:00 “Coolturalny Eko Challange“ - podchody w terenie Kolonia Ostrowska - Świerczyna 

 • gry i zabawy, idea zero waste
 • o szanowaniu jedzenia
 • pyszności

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy: 695 401 460 w godz. 7:30 - 15:30

Ilość miejsc ograniczona!!!

Zajęcia odbywać się będą w GCK TOMICE

Piknik ekologiczny

VI edycja konkursu ekologicznego Region Czysty na 6

14 czerwca br. Wójt Gminy Gizałki uczestniczył w pikniku ekologicznym „Ekoświętowanie”, podczas którego podsumowano VI edycję konkursu ekologicznego „Region Czysty na 6” organizowanego przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie. 

W konkursie udział wzięły dwie placówki oświatowe z terenu gminy - dzieci z Przedszkola "Smerfy" w Wierzchach i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach. Uczniowie zbierali selektywnie drobną elektronikę, baterie, aluminiowe puszki,  a w drugim etapie również plastikowe nakrętki.

Gmina Gizałki została laureatem w kategorii „Największa ilość zebranych wszystkich surowców w przeliczeniu na jednego ucznia” uzyskując wynik – 8,63 kg.

Gmina zajęła I miejsce i otrzymała voucher o wartości 3000,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego, który zostanie przekazany do ww. placówek oświatowych.

 • Wójt gminy odbiera dyplom i voucher
 • Logo stowarzyszenia

Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62 7416 891, e-mail: swdp@pleszew.pl,  www.lgd.pleszew.pl

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

Na obszarze powiatu pleszewskiego funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, która została zawiązana w 2006 roku na terenie sześciu gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew. LGD SWDP realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 w formie bezpośredniej, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja operacji w ramach każdego z wyżej wymienionych funduszy będzie możliwa na całym obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Środki finansowe na wdrażanie LSR jak również na zarządzanie i funkcjonowanie biura to kwota 4 041 026,60 euro.

W wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb i potencjału skonstruowano następujące cele w ramach, których ogłaszane będą konkursy:

Cel I. Wsparcie infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na obszarze LGD SWDP.

W ramach celu będziemy wspierać projekty inwestycyjne służące budowie nowych lub przebudowie istniejących miejsc, obiektów, terenów spełniających funkcję społeczne, kulturalne, turystyczne, rekreacyjne i sportowe oraz zagospodarowaniu ich otoczenia. Przedsięwzięcie ma również na celu pobudzenie „biernej” części społeczeństwa do integracji, wspólnego spędzania czasu, odpoczynku, rekreacji, a co za tym idzie wsparcie edukacji obywatelskiej i wzmocnienie świadomości lokalnej.

Cel II. Aktywizacja, integracja, wsparcie aktywności oraz przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD SWDP.

W ramach celu będziemy wspierać osoby w niekorzystnej sytuacji tj. seniorzy (osoby powyżej 60 roku życia), kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy oraz osoby młode. Wsparta będzie aktywności zawodowa poprzez umożliwienie kobietom podjęcia działalności gospodarczej oraz organizacja spotkań aktywizacyjnych co zwiększy ich szanse na powrót na rynek pracy i dostosowanie życia zawodowego. Zadania w ramach tego przedsięwzięcia będą również polegały na działaniach integrujących, aktywizujących oraz wspierających seniorów.

Ważnym zadaniem będzie dofinasowanie przedsiębiorczości mieszkańców oraz rozwoju działalności gospodarczej, co przełoży się na powstanie nowych podmiotów gospodarczych, nowych miejsc pracy, podejmowane będą również działania zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy poza tradycyjnym rolnictwem lub rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych.

Wspierane będą również działania integrujące, aktywizujące oraz rozwijające umiejętności i zainteresowania ludzi młodych.

Wspierane będą także zadania związane z dofinansowaniem infrastruktury kultury oraz zachowaniem i promowaniem lokalnych tradycji, które skupiać będą społeczność lokalną wokół dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Cel III. Ochrona środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej

W celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom klimatycznym wspierane będą działania mające na celu rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury, obejmujące termomodernizację z elementami OZE, poprawę retencjonowania wód, zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych. Wspierane będą również działania edukacyjne promujące odnawialne źródła energii, ochronę środowiska, inicjatywy o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” przewiduje realizację przedsięwzięć w formie konkursów oraz projektów grantowych. Procedury są jawne i podawane do publicznej wiadomości przez cały okres realizacji programu. Procedury określają zbiór zasad i reguł, którymi powinna kierować się Rada Decyzyjna wybierając zadanie do dofinansowania oraz sprecyzowanie poszczególnych etapów postępowania począwszy od ogłoszenia naboru poprzez nabór wniosków, ocenę operacji, po monitoring, rozliczenie i wypłatę pomocy. Procedury tworzone są również, aby beneficjenci aplikujący o środki na realizację swoich operacji mogli w każdej chwili zapoznać się z zasadami udziału w konkursie, zasadami aplikowania o środki oraz kryteriami. Dokumentacja konkursowa każdorazowo będzie umieszczana na stronie www.lgd.pleszew.pl podczas ogłaszania konkursów na dofinansowanie zadań.

Potencjalnymi wnioskodawcami projektów będą mogli być: JSFP i ich jednostki, NGO, Instytucje naukowe i edukacyjne, związki wyznaniowe, wsparciem objęci będą również przedsiębiorcy oraz rolnicy.

Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach

Festyn Nocy Świętojańskiej

 • Plakat informacyjny

Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach zapraszają na Festyn Nocy Świętojańskiej - 29 czerwca 2024 r. - plac sportowo-rekreacyjny w Nowej Wsi. 

Program:

17:00 – 20:00 Strefa dla dzieci i młodzieży (wioska cyrkowa,  warsztaty Boho Design – biżuteria, łapacze snów, zamki dmuchane, zaplatanie kolorowych warkoczy, malowanie twarzy, kolorowe tatuaże)

19:00 Grupa taneczna WG Dance & Workout 

19:25 Prezentacje wokalne i instrumentalne uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MUSIC STORY przy GCK 

19:50 Podsumowanie akcji proekologicznej „Wielkie Sprzątanie w Gminie Gizałki”

20:30 koncert CZADOMAN 

21:30 koncert MEZO

22:30 Obrzęd Nocy Kupały: 

 • taniec świętojański (Szkoła Podstawowa Tomice)
 • słowiański spektakl ogniowy (Grupa Świetliki Atrakcje Cyrkowe)
 • korowód świętojański, puszczanie wianków na wodę, wspólne rozpalanie ogniska 

23:00 – 2:00

 • TRANCE Show DJ TOM-C
 • Zabawa taneczna DJ ARKADIUSZ GRAMALA

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 • Plakat informacyjny

16 czerwca 2024 r. godz. 15:00 -  boisko sportowe w Nowej Wsi 

Program zawodów:

15:00 Rozpoczęcie zawodów

 • Ćwiczenia bojowe i sztafeta MDP
 • Musztra drużyn z grupy „C” i „A”
 • Sztafeta drużyn z grupy „C” i „A”
 • Ćwiczenia bojowe drużyn z grupy „C” i „A”
 • Ogłoszenie wyników końcowych - wręczenie nagród 
 • Zakończenie zawodów

Przyjdź i kibicuj!

Kondolencje

 • Kondolencje z powodu śmierci Krzysztofa Walendowskiego

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Krzysztofa Walendowskiego.

W dniu 6 czerwca 2024 r. odszedł od nas Radny Rady Gminy Gizałki w latach 2002-2010 i 2014-2024, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej w latach 2018-2024, Sołtys Sołectwa Gizałki w latach 2011-2014 i od 16 lutego 2024 r., Prezes Klubu Unia Szymanowice w latach 2005-2015.

Z wielkim oddaniem służył ludziom. Nigdy nie odmawiał pomocy, a jego działalność charakteryzowała się bezinteresowną życzliwością. Na drogę ku wieczności wkroczył zbyt wcześnie, tak nagle i niespodziewanie.

Z rodziną oraz bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Robert Łoza - Wójt Gminy Gizałki 

Jacek Dąbrowski - Przewodniczący Rady Gminy Gizałki

KGW Kolonia Obory w etapie wojewódzkim plebiscytu

Do czwartku, 6 czerwca 2024 r., do godz. 21:30 można głosować na KGW Kolonia Obory. W plebiscycie Koło dostało się do etapu wojewódzkiego i walczy o tytuł "Koła Gospodyń Wiejskich Roku Województwa Wielkopolskiego". Zachęcamy do oddania głosów na KGW Kolonia Obory! 

https://gloswielkopolski.pl/kgw-kolonia-obory/pk/6370115 

 • Baner plebiscytu

29 maja - Dzień Działacza Kultury

"Ludzie kultury stoją na straży 
najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości
i tworzą przyszłość narodów.
W ich rękach znajduje się cywilizacja." 

Jan Paweł II

Kultura, będąc ważną strefą aktywności człowieka, wzbogaca jego codzienność. Jednocześnie jest impulsem działania – pobudza i rozwija.

Z okazji Dnia Działacza Kultury składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy mają swój udział w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości. 

Dziękuję za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji wśród mieszkańców Gminy Gizałki.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizowaniu zawodowego powołania. Niech aktywność kulturalna będzie pasmem sukcesów, a wykonywane obowiązki źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki

Pomoc finansowa dla producentów zbóż

31 maja br. urząd będzie nieczynny

W dniu 31.05.2024 r. (piątek) Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny. W sprawach sporządzenia aktu zgonu w dniu 31.05.2024 r. dyżur telefoniczny pełnić będzie Urząd Stanu Cywilnego pod nr tel. 883 964 690. 

Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządowca składam wszystkim pracownikom samorządowym gminnych jednostek organizacyjnych, radnym oraz sołtysom i członkom Rad Sołeckich serdeczne życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych. 

Dziękuję za owocną pracę, trud, zaangażowanie oraz poświęcenie na rzecz lokalnej społeczności i pomocy mieszkańcom. 

Życzę wielu sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia i wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy.

Niech Państwa wysiłki będą zauważone i doceniane przez mieszkańców. 

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki 

26 maja - Dzień Matki

Z okazji tak wyjątkowego dla nas wszystkich Święta, jakim jest Dzień Matki, wszystkim Mamom z całego serca życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności.

Niech każdy Wasz dzień będzie przepełniony radością i szczęściem, które daje macierzyństwo.

Bądźcie kochane, najpiękniejsze, jedyne, szczęśliwe i dumne ze swoich dzieci, wdzięcznych za bezwarunkową miłość, opiekę, trud wychowania, serce i za dobre rady jakich nigdy zbyt wiele.

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89100&p_id=18 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. 

W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 17 czerwca 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco. 

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe. 

W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz
z linkiem) na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Gminny Dzień Strażaka połączony z I Balem Strażackim w Gminie Gizałki

W dniu 11 maja 2024 r. na terenie Gminy Gizałki obchodziliśmy Gminny Dzień Strażaka połączony z I Balem Strażackim. Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach. Następnie pododdziały oraz poczty sztandarowe pod dowództwem druha Józefa Gmyrka - Komendanta Gminnego ZOSP RP w Gizałkach przemaszerowały  na plac przy Sali OSP w Szymanowicach, gdzie zostali powitani przez prowadzącego uroczystości druha Marcina Czajczyńskiego. Powitania zaproszonych gości dokonał druh Michał Czajczyński Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gizałkach.

W trakcie uroczystości dokonano wręczenia medali oraz odznaczeń dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu gminy oraz dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa został odznaczony:

druh Błażej Glapa oraz druh Adam Kwitowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizałkach.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

Druh Marcin Czajczyński, druh Adam Tomczak oraz druh Daniel Swędrowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizałkach.

Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali: druh Piotr Wawrzyniak i druh Zbigniew Kaczmarek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizałkach oraz druh Michał Gałczyński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Wieczyńskiej.

Brązową odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali:

druhna Lena Bińczyk, druhna Maria Czajczyńska, Druhna Weronika Mańka, druhna Martyna Pakulska, druhna Edyta Skitek, druhna Dominika Taczała, druh Maciej Hyżyk, druh Damian Taczała, Druh Miłosz Wałęsiak, Druh Mateusz Jakubowski, druh Eryk Rewers, druhna Ewa Szcześniak, druhna Zofia Mańka oraz druhna Oliwia Pakulska

Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości, którzy dziękowali za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności. 

Oficjalna cześć obchodów Gminnego Dnia Strażaka zakończyła się defiladą poddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po raz pierwszy w Gminie Gizałki „Dzień Strażaka” został uczczony Balem Strażackim zorganizowanym w sali OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna, w którym udział wzięli strażacy z terenu Gminy Gizałki. 

 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości

10 maja 2024 r. - Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji Święta Pracownika Gospodarki Komunalnej składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania wszystkim osobom, które na terenie Gminy Gizałki dbają o dobre warunki życia naszej społeczności.

Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam satysfakcja z dobrze wykonanych zadań i życzliwość mieszkańców.

Życzę Wam siły, wytrwałości, wielu sukcesów, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki

Pierwsza Sesja IX Kadencji Samorządu Gminy Gizałki

6 maja 2024 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Gizałki IX kadencji 2024-2029. Sesję otworzył i prowadził radny senior Henryk Osman. Podczas obrad ślubowanie złożyli radni oraz Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza.  Następnie wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki. Nowym Przewodniczącym Rady został Jacek Dąbrowski, na Wiceprzewodniczącego radni wybrali Piotra Lisa.

 • I Sesja Rady Gminy Gizałki
 • I Sesja Rady Gminy Gizałki
 • I Sesja Rady Gminy Gizałki
 • I Sesja Rady Gminy Gizałki
 • I Sesja Rady Gminy Gizałki

Harmonogram Orlik na lipiec 2024 r.

Ostatnia sesja w kadencji

W dniu 29 kwietnia 2024 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji 2018-2024.

W mijającej kadencji Rada Gminy Gizałki odbyła 58 sesji, podczas których podjęła 414 uchwał.

Ostatnia sesja Rady Gminy VIII kadencji była okazją do wzajemnych podziękowań za wspólną pracę i refleksji nad osiągnięciami samorządu w tym czasie.

Wójt Robert Łoza i Przewodniczący Rady Gminy Roman Rojewski wyrazili swoją wdzięczność za owocną współpracę i zaangażowanie na rzecz gminy i jej mieszkańców wszystkim radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcom. 

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Gizałki IX kadencji odbędzie się 6 maja br.

 • Zdjęcie z sesji rady gminy
 • Zdjęcie z sesji rady gminy

2 maja br. urząd gminy będzie nieczynny

W dniu 2.05.2024 r. (czwartek) Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny. 

W sprawach sporządzenia aktu zgonu w dniu 2.05.2024 r. dyżur telefoniczny pełnić będzie Urząd Stanu Cywilnego pod nr tel. 883 964 690.

Webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 25 kwietnia o godz. 10:00. Zapraszamy na 2. webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będziemy opowiadać już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Na nasze spotkanie online można się już rejestrować pod linkiem: https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P.

Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) przedstawią najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze”, który zmienia się 22 kwietnia 2024 r.

Usłyszymy o obowiązkach związanych z listą zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – zarówno pod kątem wnioskodawców, jak i producentów czy importerów urządzeń, a także o innych, istotnych nowościach, jak np. jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, czy doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa.

W czasie spotkania, przewidujemy możliwość zadawania pytań za pomocą aktywnego czatu.

Formularz rejestracyjny na najbliższy webinar –  https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P – dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych do 24.04.2024 r. do godz. 12:00. Link do spotkania, po rejestracji, wysyłany będzie dzień przed webinarem, na adres mailowy podany w formularzu.

***

Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym.

drukuj (Webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”)

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna

drukuj (Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna)

 • autor: Monika Mnich, data: 2024-04-18

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców z terenu gminy Gizałki

Wójt Gminy Gizałki serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Spotkanie odbędzie się dnia 26 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00  w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu. 

Uroczyste wręczenie zaświadczeń

15 kwietnia 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzających wybór Wójta i Radnych Gminy Gizałki w wyborach, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r., którego dokonała Gminna Komisja Wyborcza w Gizałkach.

Zaświadczenia otrzymali:

Pan Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki 
Pan Zbigniew Bachorski – Radny Gminy Gizałki 
Pan Michał Bus – Radny Gminy Gizałki
Pan Jacek Dąbrowski – Radny Gminy Gizałki
Pan Andrzej Kaczmarek – Radny Gminy Gizałki
Pan Zbigniew Kaczmarek – Radny Gminy Gizałki
Pani Anna Lajtlich – Radna Gminy Gizałki
Pani Beata Lewicz – Radna Gminy Gizałki
Pan Piotr Lis – Radny Gminy Gizałki
Pani Dorota Olejniczak – Radna Gminy Gizałki
Pan Henryk Osman – Radny Gminy Gizałki
Pani Bernadetta Skowrońska – Radna Gminy Gizałki
Pan Mariusz Szczepaniak – Radny Gminy Gizałki
Pan Przemysław Tomaszewski – Radny Gminy Gizałki
Pan Krzysztof Walendowski – Radny Gminy Gizałki
Pan Rafał Zawal – Radny Gminy Gizałki.

 • Zdjęcie grupowe - wójt gminy i radni gminy
 • Logotypy programu

Kolejna inwestycja przyjazna środowisku

Zakończono budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zakres prac obejmował utwardzenie placu, na którym zostały umieszczone pojemniki oraz magazyny na odpady. W ramach inwestycji ogrodzono teren, zamontowano oświetlenie i monitoring wizyjny. Dodatkowo zagospodarowano zielenią teren przyległy i umieszczono tablice informacyjne. 

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy będą mogli oddawać do zagospodarowania różnego rodzaju odpady, które nie powinny trafić do zwykłych śmietników. Przedmiotowa inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko, ponieważ ograniczy ilość odpadów składowanych na wysypisku, zwiększy ilość surowców wtórnych oraz pozwoli na nadanie „nowego życia” przedmiotom, które stały się już niepotrzebne.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gizałkach” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki środków w kwocie 1 148 464,73 zł. 

Więcej informacji jest dostępne na stronie internetowej Funduszu: https://www.wfosgw.poznan.pl 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) udostępniony jest dla mieszkańców w poniedziałki i czwartki w godzinach od 11:00 do 14:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00.

 • punkt selektywnej zbiórki odpadów
 • punkt selektywnej zbiórki odpadów

Wyniki wyborów samorządowych

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Gizałki

https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/302004 

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Gizałki

https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/302004 

Wyniki w gm. Gizałki w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Powiatu w Pleszewie

https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_powiatu/okreg/302004/2 

Wyniki w gm. Gizałki w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/sejmik_wojewodztwa/okreg/302004/5 

Frekwencja

https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/frekwencja/Koniec/gm/302004 

Zapraszamy na targi AGROMARSZ

Wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego, innowacyjne środki produkcji, specjalistyczne doradztwo oraz duży kiermasz ogrodniczy – to wszystko czeka na osoby, które w niedzielę, 14 kwietnia, w godzinach 9.00 – 16.00, pojawią się na Wiosennych Targach Rolno- ogrodniczych AGROMARSZ w Marszewie, koło Pleszewa. Organizatorem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wstęp na targi jest darmowy.

– Wiosenne targi w Marszewie to wydarzenie, którego nie może zabraknąć w kalendarzu najważniejszych imprez organizowanych przez WODR. O ich znaczeniu najlepiej świadczy liczba odwiedzających, którzy co roku pojawiają się w Marszewie – mówi Maciej Szłykowicz, I Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Ponadto, dodaje: – Targi w Marszewie są szansą, aby zapoznać się z nowościami w rolnictwie, aktualną ofertą producentów sprzętu rolniczego oraz skorzystać z darmowych konsultacji i porad ze strony specjalistów WODR oraz innych instytucji rolniczych.
Chociaż targi w Marszewie poświęcone są przede wszystkim tematyce rolniczej, to, jak co roku, nie zabraknie na nich tradycyjnego kiermaszu ogrodniczego, na którym będzie można zakupić różnorodne sadzonki i rośliny. 
W trakcie targów zaplanowano również pokaz dotyczący rękodzielnictwa.
Ponadto, targom będzie towarzyszył Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 

Patroni targów w Marszewie 
Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ zostały objęte patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiej Agaty Sobczyk oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Patronami medialnymi targów w Marszewie są: Głos Wielkopolski, Pleszew Nasze Miasto, Radio Poznań, TVP3 Poznań, Życie Pleszewa, Top Agrar, Agro Profil, Wieści Rolnicze, Poradnik Gospodarski.

Program targów w Marszewie: 
9.00 – Rozpoczęcie targów 
11.00 – 12.00 – Uroczyste otwarcie, przywitanie uczestników i wystąpienia zaproszonych gości – plac otwarcia, główny teren targów.
12.00 – 12.30 – Koncert zespołu „Happy Marszew Band” z ZS CKR w Marszewie – plac otwarcia, główny teren targów.
13.00 – 14.30 – Pokazy tematyczne „Rękodzielnictwo – tradycja, relaks, dodatkowy dochód”  – hala namiotowa, główny teren targów.
9.00 – 16.00 – Prezentacja oferty nowoczesnych środków do produkcji, ciągników i sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.
9.00 – 16.00 – Kiermasz ogrodniczy.
16.00 – Zakończenie targów

Miejsce: Marszew, koło Pleszewa (siedziba Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego numer 7; Marszew 25, 63-300 Pleszew)

Wydarzenia towarzyszące targom:
9.00–16.00 – Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie (obiekty szkoły)
Parking dla zwiedzających: pole demonstracyjne WODR, stadion w Marszewie

 • autor: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 • Logotypy programu

Nowy wizerunek sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej”. Inwestycja obejmowała wymianę posadzek i podłóg, wymianę drewnianej stolarki okiennej na okna PCV i stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zewnętrznej. W ramach przedsięwzięcia wykonano wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu, demontaż podsufitki i montaż nowego sufitu podwieszanego na konstrukcji nośnej. Ponadto pomalowano ściany oraz zamontowano instalację klimatyzacyjną. 

Celem projektu było upowszechnienie wypoczynku i aktywnej rekreacji wśród mieszkańców poprzez przebudowę sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej pod względem dostosowania obiektu do organizacji przedsięwzięć kulturowo – rekreacyjnych. Przebudowany obiekt pozwoli na zwiększenie oferty w zakresie wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców lokalnej społeczności.

Całkowita wartość robót to 537 840,87 zł, z czego 211 439,00 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Gizałki wystąpiła o zwiększenie kwoty dofinansowania do tej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o kwotę 130 000,00 zł. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i po ostatecznej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wartość dofinansowania wyniesie łącznie 341 439,00 zł. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 • Zdjęcie wnętrza sali wiejskiej
 • Zdjęcie wnętrza sali wiejskiej

101 lat mieszkanki Kolonii Obory Pani Stanisławy Brzezińskiej

1 kwietnia swoje 101 urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka gminy Gizałki Pani Stanisława Brzezińska z Kolonii Obory. Dostojna Jubilatka przebywa pod troskliwą opieką najbliższych osób i miewa się dobrze jak na swój wiek.  Pani Stanisława Brzezińska doczekała się 11 wnuków, 13 prawnuków i 4 praprawnuków.  Z gorącymi życzeniami i kwiatami do Jubilatki przybył Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza.

Szanownej Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia zadowolenia z każdego dnia oraz przeżycia w szczęściu i zdrowiu wielu pięknych rocznic.

 • Zdjęcie jubilatki i wójta

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

25 marca 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Gizałkach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gizałkach oraz Urząd Gminy Gizałki. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” służy propagowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Jury konkursowe, któremu przewodniczył druh Józef Gmyrek Komendant Gminny Związku OSP RP w Gizałkach, wyłoniło zwycięzców w następujących grupach wiekowych:

I grupa - szkoły podstawowe klasy I-IV

I miejsce - Ignacy Kubis – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach

II miejsce - Jakub Czajczyński - Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach

III miejsce - Hubert Zawal – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach

II grupa - szkoły podstawowe klasy V-VIII

I miejsce - Igor Grabarek – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach

II miejsce - Szymon Kowalski - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach

III miejsce - Tobiasz Szczepaniak - Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach

III grupa - szkoły ponadpodstawowe

I miejsce - Patryk Ratajek OSP w Białobłotach

II miejsce - Oliwia Taczała OSP w Gizałkach

III miejsce - Antoni Szulc OSP Wierzchy - Leszczyca

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w formie voucherów na basen lub kręgielnie do wykorzystania w Spółce Sport Pleszew. Nie zabrakło również dyplomów i upominków dla pozostałych uczestników, biorących udział w turnieju. Wręczenia nagród dokonał Pan Robert Łoza Wójt Gminy Gizałki. 

Zwycięzcy pierwszy trzech miejsc będą reprezentować Gminę Gizałki w eliminacjach powiatowych.

 • Zdjęcie uczestników turnieju
 • Życzenia wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Państwu, aby w tych wyjątkowych dniach w Waszych rodzinach zagościła miłość oraz nadzieja odradzającego się życia, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Niech świąteczny czas napełni Państwa serca otuchą, wprowadzi do życia spokój, harmonię i przyniesie wiele szczęścia i radości. 

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki

 • Logotyp programu

Jak w przyszłości będziemy pozyskiwać energię?

Przygoda naukowa „Młodych odkrywców” z klasy 4 Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku” w Tomicach powoli dobiega końca. Podczas ostatnich zajęć w ramach programu edukacyjnego „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii” zajmowali się energią przyszłości. Projektowali samochody XXII wieku – „na śmieci” i „na ziemniaki”, a także poznawali zalety i wady paliwa wodorowego. Budowali również auta napędzane powietrzem. Później poddawali je testom. Sprawdzali między innymi, co należy zrobić, aby auto pokonało tę samą odległość w krótszym i w dłuższym czasie, i czy konstrukcja auta ma wpływ na jego prędkość. Na koniec zajęć przeprowadzali rewolucję energetyczną w krainie Energolandii. Celem tej rewolucji było ograniczenie użycia paliw kopalnych i zaproponowanie najbardziej efektywnej technologii energetycznej.

 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia

Pomoc dla KGW

 • Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Pleszewie

Złote Gody 2024

Dostojni Jubilaci! 

Wójt Gminy Gizałki zaprasza wszystkie Pary Małżeńskie, które zawierały związek małżeński w 1974 r. oraz zamieszkują na terenie gminy Gizałki, do składania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o orderach i odznaczeniach Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Prosimy zatem Pary Małżeńskie zainteresowane odznaczeniem o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Gizałkach w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. tel. 62 7411517 wew.115.

Urząd Stanu Cywilnego w Gizałkach przyjmuje również zgłoszenia Par Małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i nie zostały jeszcze odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 • Logotypy projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"

Cyberbezpieczny Samorząd

Gmina Gizałki pozyskała grant w wysokości 368 693,73 zł w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jest to maksymalna możliwa do pozyskania kwota dla naszej jednostki w tym projekcie i co ważne w ramach grantu nie jest wymagany wkład własny, a dofinansowanie obejmuje 100% kosztów zaplanowanych działań.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W przypadku gminy Gizałki środki zostaną przeznaczone m.in. na:

 • zakup serwera zapasowego w celu zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych w sytuacjach awaryjnych, 
 • doposażenie jednostki o sprzęt sieciowy i oprogramowanie mające na celu monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego i zwiększający odporność na ataki z cyberprzestrzeni, 
 • zakup generatora prądu i zasilaczy awaryjnych w celu zapewnienia utrzymania działania systemów w przypadku przerwy w dostawie zasilania, 
 • rozbudowę systemu kopii zapasowych danych zgromadzonych w systemach urzędu gminy i ośrodka pomocy społecznej, 
 • zakup i wdrożenie mechanizmów dwuskładnikowej autoryzacji do kluczowych systemów, 
 • wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w urzędzie gminy  i gminnym ośrodku pomocy społecznej oraz przeprowadzenie audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia,
 • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez liczne szkolenia.
 • Plakat informacyjny

50-lecie pożycia małżeńskiego

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego nazywany popularnie „Złotymi Godami” to wyjątkowa okazja do świętowania pięknego i trwałego związku między dwoma osobami. To 50 lat wspólnego życia, miłości i wzajemnego wsparcia, co zasługuje na wyjątkową uwagę i gratulacje. I właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się 19 marca 2024 r. w restauracji Peryferia w Nowej Wsi.

Na wniosek Wójta Gminy Gizałki, postanowieniem z dnia 4 października 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 19 parom z terenu gminy. Odznaczeni jubilaci to małżonkowie, którzy w 1973 roku zawarli małżeństwa i trwają w nich po dziś.

Są to Państwo:

 1. Bożena i Zenon Andrzejewscy z Gizałek 
 2. Sabina i Stanisław Antczakowie z Tomice-Młynik 
 3. Danuta i Stanisław Baranowscy z Wronowa 
 4. Anna i Jan Bzdziochowie z Gizałek 
 5. Halina i Stanisław Frankowiakowie z Toporowa 
 6. Henryka i Bolesław Gasikowie z Wierzchów 
 7. Irena i Janusz Kujawowie z Szymanowic 
 8. Janina i Stanisław Kołeccy z Białobłot 
 9. Zofia i Zenon Łuczakowie z Kolonii Obory 
 10. Halina i Jerzy Mazurkowie z Gizałek 
 11. Jadwiga i Jan Michalakowie z Rudy Wieczyńskiej 
 12. Janina i Kazimierz Michalakowie z Kolonii Obory 
 13. Izabela i Jan Radłowscy z Gizałki-Las 
 14. Kazimiera i Stanisław Szczepaniakowie z Rudy Wieczyńskiej 
 15. Genowefa i Jan Szymańscy z Wronowa
 16. Maria i Józef Taczałowie z Kolonii Obory 
 17. Krystyna i Kazimierz Tamborscy z Dziewinia Dużego 
 18. Halina i Józef Wiśniewscy z Białobłot 
 19. Krystyna i Kazimierz Woźniakowie z Białobłot

W uroczystości „Złotych Godów” brali również udział: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski, Wójt Gminy Gizałki i zarazem gospodarz uroczystości Pan Robert Łoza, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Rojewski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Lewicz oraz sołtysi miejscowości zamieszkania jubilatów.

Otwarcia i wprowadzenia do ceremonii nadania odznaczeń dokonała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Lewicz. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Gizałki – Robert Łoza, kierując swoje przemówienie do dostojnych jubilatów. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił  znaczenie wytrwałości w małżeńskiej przysiędze oraz złożył parom małżeńskim życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. W dalszej kolejności spotkania głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski kierując ciepłe słowa w kierunku dostojnych jubilatów. Poza tym jubilatom najlepsze życzenia złożył również Przewodniczący Rady Gminy Roman Rojewski.

Po uroczystej dekoracji medalami par małżeńskich przez Wójta Gminy Gizałki w asyście Wicemarszałka, Przewodniczącego Rady Gminy oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jubilaci zostali obdarowani kwiatami i upominkami. Z życzeniami i bukietami kwiatów dołączyli również sołtysi. Nie zabrakło wspólnego odśpiewania jubilatom 100 lat oraz pamiątkowych zdjęć. 

Przy wspólnym posiłku w bardzo miłej atmosferze toczyły się rozmowy. Małżonkowie ze wzruszeniem na twarzy wspominali przeżyte razem ponad 50 lat. 

Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy, życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata.

 • Zdjęcie grupowe jubilatów
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu "Złotych Godów"
 • Logotypy programu

Wizyta Wicemarszałka w Szkole Podstawowej w Tomicach

W dniu 19 marca 2024 r. Szkołę Podstawową im. Obrońców Tobruku w Tomicach odwiedził Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który oficjalnie poinformował społeczność szkoły o wsparciu finansowym jakie zostanie udzielone ze środków UE do rozbudowy obiektu tej placówki. Przyznana dotacja wyniesie 2,18 mln zł. Szkoła wzbogaci się o bardzo potrzebne pomieszczenia dla 2 oddziałów przedszkolnych, kuchnię i stołówkę. 

Przy okazji Pan Krzysztof Grabowski wspólnie z Wójtem Gminy Gizałki Robertem Łozą i Przewodniczącym Rady Gminy Gizałki Romanem Rojewskim przekazał na rzecz szkoły zestaw edukacyjny zakupiony ze środków WORD. Rzutnik multimedialny i laptop będą służyły do nauki bezpiecznego poruszania się po drodze.

Serdecznie gratulujemy!

 • Przekazanie sprzętu komputerowego w obecności dzieci
 • Przekazanie sprzętu komputerowego w obecności dzieci

Zakończono przebudowę drogi w Rudzie Wieczyńskiej

Zakończono inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej. W ramach przedsięwzięcia położono nową nawierzchnię asfaltową na długości 0,854 km i szerokości 5 m. Ponadto zakres inwestycji obejmował wykonane pobocza, zjazdów do posesji, ścieku przykrawężnikowego, oznakowania pionowego i poziomego oraz odmulenie istniejących rowów przydrożnych.

Głównym wykonawcą robót był JULMAT Konin Sp. z o.o. Całkowita wartość robót wyniosła 1 444 728,48 zł, z czego 902 362,00 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 19 marca odbyło się oficjalne otwarcie drogi gminnej 632033P w Rudzie Wieczyńskiej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Robert Łoza Wójt Gminy Gizałki, Roman Rojewski Przewodniczący Rady Gminy Gizałki, Teresa Łuczak Sołtys Rudy Wieczyńskiej oraz Ryszard Rojewski najstarszy mieszkaniec Rudy Wieczyńskiej. 

 • Uroczyste otwarcie drogi, przecinanie wstęgi
 • Uroczyste otwarcie drogi, przecinanie wstęgi
 • Uroczyste otwarcie drogi, przemówienia gości

Mistrzostwa Gminy Gizałki w Drużynowych Biegach Przełajowych

15 marca 2024 r. przy Szkole Podstawowej w Tomicach odbyły się Mistrzostwa Gminy w Drużynowych Biegach Przełajowych. W zawodach wzięło udział 118 uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy Gizałki, we wszystkich kategoriach wiekowych. Zawody były eliminacjami do Mistrzostw Powiatu Pleszewskiego Szkół Podstawowych w Drużynowych Biegach Przełajowych. Rywalizację rozpoczęli najmłodsi, urodzeni w roczniku 2016, pokonując dystans 350 m, dla kolejnych startujących przygotowany był dystans zgodny z regulaminem Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Zawody rozegrano w 8 kategoriach. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyły następujące reprezentacje:
- dziewczęta – klasy 1-2 ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach,
- chłopcy – klasy 1-2 ze Szkoły Podstawowej w Tomicach,
- dziewczęta – klasy 3-4 ze Szkoły Podstawowej w Tomicach,
- chłopcy – klasy 3-4 ze Szkoły Podstawowej w Tomicach,
- dziewczęta – klasy 5-6 ze Szkoły Podstawowej w Białobłotach,
- chłopcy – klasy 5-6 ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach,
- dziewczęta  - klasy 7-8 ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach,
- chłopcy – klasy 7-8 ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach.

Klasyfikacja indywidualna przedstawia się następująco:
W kategorii klas I-II
Dziewczęta
- I miejsce – Aleksandra Tomaszewska – SP Białobłoty
- II miejsce – Zuzanna Mazurek – SP Tomice
- III miejsce – Maja Paruszewska – SP Gizałki

Chłopcy
- I miejsce – Mikołaj Kostanowicz – SP Gizałki
- II miejsce – Maciej Rybarczyk – SP Tomice
- III miejsce – Mikołaj Matelski – SP Tomice

W kategorii klas III-IV
Dziewczęta
- I miejsce – Nikola Jankowska – SP Tomice
- II miejsce – Blanka Matecka – SP Tomice
- III miejsce – Nikola Falkowska – SP Białobłoty

Chłopcy
- I miejsce – Aleks Pieczyński – SP Tomice
- II miejsce – Jakub Tomczak – SP Gizałki
- III miejsce – Oliwier Pakulski – SP Tomice

W kategorii klas V-VI
Dziewczęta
- I miejsce – Irena Witkowska – SP Białobłoty
- II miejsce – Alicja Wulbach – SP Białobłoty
- III miejsce – Maja Smolińska-Nowak – SP Gizałki

Chłopcy
- I miejsce – Adam Dziedzic – SP Tomice
- II miejsce – Aleksander Brzeziński – SP Gizałki
- III miejsce – Mateusz Kubiak – SP Gizałki
 
W kategorii klas VII-VIII
Dziewczęta
- I miejsce – Dominika Taczała – SP Gizałki
- II miejsce – Edyta Skitek – SP Gizałki
- III miejsce – Zuzanna Skitek  – SP Gizałki

Chłopcy
- I miejsce – Szymon Skitek – SP Gizałki
- II miejsce – Paweł Frątczak – SP Białobłoty
- III miejsce – Filip Siek – SP Tomice
 
Uroczystego otwarcia i wręczenia medali dokonał Pan Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza. 
Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom piątkowych zawodów. Natomiast reprezentantom naszej gminy, życzymy udanego startu w mistrzostwach powiatu, które odbędą się w Dobrzycy. 

 • Otwarcie
 • Chłopacy klasa 1-2
 • Chłopacy klasa 3-4
 • Chłopacy klasa 5-6
 • Dziewczęta klasa 1-2
 • Dziewczęta klasa 3-4
 • Dziewczęta klasa 5-6
 • Dziewczęta klasa 7-8
 • 1 podium - 1-2 dziewczęta
 • 2 podium - 1-2 chłopacy
 • 3 podium - 3-4 dziewczęta
 • 4 podium - 3-4 chłopacy
 • 5 podium - 5-6 dziewczęta
 • 6 podium - 5-6 chłopacy
 • 7 podium - 7-8 dziewczęta
 • 8 Podium - 7-8 chłopacy

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom społecznym

 • autor: Agata Jańczak, data: 2024-03-14
 • Logotyp programu

Jak działają elektrownie jądrowe?

W marcu Młodzi odkrywcy ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach w ramach programu edukacyjnego „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii” zdobywali wiedzę na temat energii atomowej. Na zajęciach dowiedzieli się, czym jest atom i z jakich elementów się składa. Następnie tworzyli atomy tlenu z niecodziennych materiałów. Poznali również proces rozszczepienia uranu, podczas którego wyzwala się duża energia. Potem przystąpili do budowania modeli elektrowni jądrowej. Na koniec opracowali ulotki promujące lub negujące energię jądrową. Pracowali z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem.

 • Zdjęcie z zajęć projektowych "Jak działają elektrownie wodne?"
 • Zdjęcie z zajęć projektowych "Jak działają elektrownie wodne?"
 • Zdjęcie z zajęć projektowych "Jak działają elektrownie wodne?"
 • Zdjęcie z zajęć projektowych "Jak działają elektrownie wodne?"
 • Zdjęcie z zajęć projektowych "Jak działają elektrownie wodne?"
 • Zdjęcie z zajęć projektowych "Jak działają elektrownie wodne?"
 • Logotypy programu

Dofinansowanie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Tomicach

Gmina Gizałki pozyskała ponad 2 miliony złotych na rozbudowę z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Tomicach. W ramach dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 powstaną dwie nowe, duże sale przedszkolne wraz 
z węzłami sanitarnymi, szatniami oraz salą dla logopedy i psychologa. Ponadto uzyskane  środki zostaną przeznaczone na budowę kuchni oraz stołówki. Zakres inwestycji obejmuje również budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, co ułatwi poruszanie się osobom 
z niepełnosprawnościami.

Inwestycja zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku. 

 • Budynek szkoły podstawowej

11 marca - Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich składam podziękowania i słowa uznania za Państwa pracę na rzecz lokalnych społeczności. Dziękuję również za trud i wysiłek włożony w rozwój sołectw.

Jesteście Państwo gospodarzami swoich małych Ojczyzn oraz fundamentem samorządności.

Niech satysfakcja z pełnionej funkcji opiekuna i gospodarza wsi oraz społeczne poważanie towarzyszą Państwu w codziennej pracy i działalności.

Życzę dużo zdrowia, pomyślności oraz nieustającej determinacji.

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki

 

8 marca

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Szanowne Panie!

Z okazji Dnia Kobiet przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Niech każdy Wasz dzień będzie wypełniony radością i szczęściem.

Życzę Wam samych sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

ARiMR przyjmuje wnioski na suszę

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie do dnia 15.03.2024 r. przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w roku 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny i wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, do powierzchni upraw, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. 

Szczegółowe informacje na temat wysokości pomocy zamieszczone są na stronie internetowej www.gov.pl/web/arimr.

Do wniosku należy dołączyć: 

 • uwierzytelniony (podpisany) przez producenta rolnego  wydruk protokołu/kalkulacji oszacowania szkód oraz informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy – wygenerowanie z aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”,
 • kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jeżeli taka informacja nie została zawarta w treści polisy. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.gov.pl/web/arimr oraz w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie. Kontakt pod nr tel. 62 791 40 77. 

Biuro Powiatowe jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 • Logotyp programu

Energia z głębi Ziemi

W lutym Młodzi odkrywcy ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach podczas zajęć projektowych „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii” @bycjakignacy zdobywali wiedzę o energii geotermalnej. Po obejrzeniu filmu o gejzerach i omówieniu ograniczeń dotyczących korzystania z tego rodzaju energii, uczniowie zapoznali się z informacjami na temat energii z głębi Ziemi. Dowiedzieli się między innymi, gdzie występują źródła geotermalne oraz, że mają zróżnicowaną temperaturę, która wpływa na ich zastosowanie. Następnie wyznaczeni Dziennikarze przeprowadzali wywiady z Ekspertami. Kolejnym zadaniem było zbudowanie modelu, który miał zobrazować sposób pozyskiwania energii. Na koniec zajęć uczniowie wskazywali pozytywne i negatywne cechy tego rodzaju energii.

 • Zdjęcie z zajęć projektowych „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii”
 • Zdjęcie z zajęć projektowych „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii”
 • Zdjęcie z zajęć projektowych „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii”
 • Zdjęcie z zajęć projektowych „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii”
 • Zdjęcie z zajęć projektowych „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii”
 • Logotyp programu

Jak wytworzyć energię z biomasy?

Podczas zajęć w ramach programu „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii” Młodzi odkrywcy, ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, zrealizowali kolejny już X etap poświęcony energii z biomasy. Tym razem uczniowie poznawali sposoby uzyskania energii z zasobów biologicznych. Tworzyli kompozycje roślinne, a następnie rozgniatali użyte owoce i warzywa. W ten sposób sprawdzali, czy barwniki zawarte w roślinach mogą zabarwić tkaninę. Dowiedzieli się również, że owoce i warzywa to naturalne źródła barwników, które mają szerokie zastosowanie. Przeprowadzili też ciekawe doświadczenie, podczas którego sprawdzali, czy z bioodpadów można pozyskać energię. Na koniec uczniowie używając swojej wyobraźni, tworzyli ciągi skojarzeń, które obrazowały procesy chemiczno-fizyczne: od źródła energii z biomasy do urządzenia wykorzystującego ten rodzaj energii.

https://drive.google.com/drive/folders/1sTOmopaYQilkm8thtLJf_tPaf74s7zwC?usp=sharing 

 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego

Przedmiot sprzedaży: samochód specjalny - pożarniczy

 • Typ–model: STAR 244 POŻ GBA25/16
 • Rok produkcji: 1997
 • Pojemność silnika: 6842 cm3 
 • Przebieg 20999 km

Tryb przetargu – ofertowy pisemny. Termin złożenia ofert od 01.03.2024 r. do 14.03.2024  r., godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy. Szczegóły w załącznikach.

 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • autor: Robert Pisula, data: 2024-03-01

Konkurs na "Najładniejszą Pisankę i Stroik Wielkanocny"

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach ogłasza XXVIII Gminny Konkurs na " Najładniejszą Pisankę i Stroik Wielkanocny". Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki. Prace konkursowe należy składać do 20 marca 2024 roku w Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach, ul. Wrzesińska 16.

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica oraz klauzulę informacyjną RODO.

Szczegóły: 695-401-460.

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

 • Informacja ARiMR

Nowa edycja konkursu CZYSTE SOŁECTWO 2024!

Serdecznie informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu Czyste Sołectwo 2024, realizowanego przez organizację odzysku ASEKOL PL we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. 

Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. 

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją. 

Za każdą zebraną tonę elektroodpadów sołectwo otrzymuje 400 zł na przedpłaconej karcie płatniczej, którą może płacić wszędzie! Sołectwa, które skorzystały już z karty w poprzednim roku wiedzą jak wygodne jest to rozwiązanie. 

Wiedząc jak ważne jest dodatkowe finansowanie w 2024 gwarantowane są nagrody dla sołectw, które zbiorą najwięcej elektroodpadów w wysokości: 

I miejsce – 8.000 PLN 

II miejsce – 5.000 PLN 

III miejsce – 3.000 PLN 

IV miejsce – 2.000 PLN 

V miejsce – 1.000 PLN 

Zbiórka elektroodpadów trwa do końca roku – 31.12.2024! Wszystkie zlecenia zgłoszone do tego czasu wezmą udział w walce o powyższe nagrody! 

W tym roku jest również NOWOŚĆ – dodatkowych 5 nagród specjalnych nie związanych ze zbiórką! Nagrody w wysokości 1.000 PLN przeznaczone dla 5 sołectw, które przeprowadzą akcję ekologiczną wśród mieszkańców. Akcja może być związana ze zbiórką elektroodpadów, ale nie musi – może być czysto edukacyjna o tematyce ekologicznej w szerokim znaczeniu. To od pomysłowości zależy jakie to będzie działanie. Liczymy na wspaniałe akcje integrujące lokalną społeczność oraz przyczyniające się do ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu. 

Wszystkie szczegóły tegorocznej akcji wraz z zasadami przyznania nagród zawarte są w regulaminie oraz dostępne na stronie projektu www.czystesolectwo.pl

Koordynator akcji „Czyste Sołectwo” 

Informacja o odwołaniu Pogotowia Przeciwpowodziowego

W związku z Zarządzeniem nr 6/2024 Starosty Pleszewskiego z dnia 20 lutego 2024r. informuje się mieszkańców Gminy Gizałki o odwołaniu pogotowania przeciwpowodziowego dla powiatu pleszewskiego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j), w związku ze złożoną uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego przez Fundację Lech Poznań Football Academy, Urząd Gminy Gizałki zamieszcza ofertę na okres 7 dni, w celu możliwości składania uwag dotyczących ww. oferty.

drukuj ()

 • autor: Agata Jańczak, data: 2024-02-20

eKurenda w Gminie Gizałki

Urząd Gminy Gizałki udostępnił bezpłatną aplikację eKurenda, dzięki której najważniejsze informacje gminne dotrą do mieszkańców natychmiast po ich opublikowaniu.

Wystarczy tylko posiadanie smartfona z dostępem do internetu. 

Aplikacja służy do odczytu przekazanych informacji przez mieszkańców danego sołectwa. Dlatego instalując aplikację należy wpisać nazwę swojego sołectwa. Aplikacja każdorazowo powiadamia użytkownika o nowych informacjach, do których użytkownik ma szybki i łatwy dostęp na swoim telefonie. Aplikacja nie wymaga udostępniania danych osobowych. 

Aplikacja do pobrania ze strony www.ekurenda.pl

 • Ulotka informacyjna

Ogłoszenie o stanie Pogotowia Przeciwpowodziowego

W związku z Zarządzeniem nr 5/2024 Starosty Pleszewskiego z dnia 12 lutego 2024 r,  informuje się mieszkańców Gminy Gizałki o przekroczeniu stanu ostrzegawczego poziomu wody rzeki Prosny i możliwości wystąpienia podtopień lub innych zdarzeń spowodowanych wysokim poziomem wód  w obszarach oddziaływania rzeki. 
W ramach działań prewencyjnych został wprowadzony monitoring sytuacji powodziowej, a w przypadku wiedzy o wystąpieniu zagrożeń o zasięgu lokalnym,  prosimy Państwa mieszkańców o kontakt pod numerem tel.62 7411517.

 

                                                                                                                             

Dodatek osłonowy 2024

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy w 2024 r. będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie (netto),
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę (netto).

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2022 r.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mogą być składane do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS w Gizałkach, natomiast osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet za pomocą platformy ePUAP.

Wypłata dodatku osłonowego nastąpi do 30.06.2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.  

Kwota dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie jednorazowo:

gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł / 286,00 zł*
gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł / 429,00 zł*
gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł / 607,75 zł*
gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł / 822,25 zł*

* Wyższa kwota dodatku dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. Poz. 759 z późn.zm.).

Gminny Dzień Kobiet

Wójt Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach serdecznie zapraszają na Gminny Dzień Kobiet, podczas którego odbędzie się recital znanego aktora Roberta Moskwy. Uroczystość odbędzie się w kameralnym nastroju przy ciasteczku i kawie.

8 marca 2024 r. godzina 18:00
Sala widowiskowa Gizałki, ul. Kolejowa 3
Wstęp: 55 zł
Zapisy do 16.02.2024 r. tel. 695-401-460

 • Plakat informacyjny
 • Logotyp programu

Jak działają elektrownie wodne?

Kolejnym zgłębianym przez „Młodych odkrywców”, ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, blokiem tematycznym była energia wodna. Uczniowie przeprowadzali doświadczenia, które pomogły im zrozumieć działanie turbiny wodnej, odgrywającej istotną rolę w elektrowni wodnej. Poznawali różne typy elektrowni wodnych, wykorzystujących w różny sposób wodę i ustalali ich zalety oraz wady. Tworzyli również projekt elektrowni wodnej, który potem weryfikowali z oparciu o dostępne informacje.

 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Logotyp programu

Jak można zamienić energię słoneczną w prąd?

W styczniu br. koło naukowe „Młodzi odkrywcy” przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach już siódmy raz przystąpiło do realizacji kolejnych zadań, w ramach programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” @bycjakignacy. Tym razem dotyczyły one energii słonecznej. Na zajęciach uczniowie zastanawiali się, w jaki sposób można wykorzystać energię ze słońca, a także jak działają panele słoneczne. Szukali również odpowiedzi na pytania, jaki rodzaj instalacji jest najbardziej odpowiedni dla prywatnych odbiorców, czy jest to droga inwestycja i jakie są korzyści z posiadania fotowoltaiki. Niektórzy uczniowie dzielili się doświadczeniami z własnych domów. Największym zainteresowaniem młodych naukowców cieszyły się doświadczenia, które przyniosły ciekawe rezultaty. Uczniowie badali, który kolor, czarny czy biały, jest „najcieplejszy”, sprawdzali, czy słoneczna mikrofalówka da radę rozpuścić czekoladę i pianki-żelki, próbowali również naładować telefon komórkowy ładowarką solarną, co okazało się sporym wyzwaniem. Na koniec wspólnie tworzyli reklamę fotowoltaiki. Była to doskonała okazja, aby podsumować wiedzę o energii słonecznej oraz zastanowić się nad jej zaletami i wadami.

 

 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia
 • Zdjęcie z przeprowadzania doświadczenia

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r.

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 29 lutego 2024 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit stanowi 110 l oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, natomiast stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,46 zł/1 litr oleju napędowego.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta wniosek, załączając faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

O dopłaty mogą występować także hodowcy bydła, świń, owiec, kóz i koni. Aby otrzymać zwrot, do wniosku należy załączyć faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu przysługującego w ilości 40 l/1 DJP bydła, owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń, a także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie tych zwierząt będących w posiadaniu producenta rolnego.

Wypłata środków nastąpi do 30 kwietnia 2024 r.

Ferie zimowe

 • Plakat informacyjny

Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Gizałkach serdecznie zapraszają na FERIE Z KULTURĄ.

13.02./14.02. - Wycieczki w ramach programu profilaktycznego “#profilaktyka-sport-muzyka” (Zapisy przeprowadzone w szkołach)

Spichlerz Polskiego Rocka (muzeum, kreatywne warsztaty)
Lodowisko w Jarocinie

14.02. - Candy box - 17:00-19:00 

Warsztaty rękodzielnicze (tworzenie słodkich boxów)

16.02. - Bajanka - spotkanie z Kicią Kocią 17:00 - 19:00

Kreatywne warsztaty z bohaterką książki “Kicia Kocia”
Sesja zdjęciowa z maskotką Kicią Kocią
zabawy, eksperymenty oraz upominki

19.02 - Ferie z Wednesday - 17:00 - 19:00

Tajemnicze eksperymenty i zaczarowane klocki
budowanie z lego postaci z Wednesday
zajęcia plastyczne - witraże
tworzenie slime świecących w ciemności
mile widziane przebranie :)

Koszt 40 zł od osoby
Prowadzone przez Bricks4KidzKoninKidsLab

21.02. - Kreatywne triki ze sklejki drewnianej - 17:00 - 19:00

Samodzielne składanie z gotowych elementów organizera na biurko
Artystyczne dekorowanie 

22.02. - BAJKI RETRO - podróż w czasie - 17:00 - 19:00

W programie:

seans pełen barwnych ilustracji (wyświetlanie z projektora typu ANIA)
“bajki na winylu” - słuchowisko
konkurs na najładniejszy strój postaci bajkowej z lat 90-tych
gry i zabawy
menu kinowe 

Wszystkie zajęcia odbywają się w GCK Tomice
Obowiązują zapisy 695 401 460
Ilość miejsc ograniczona !!!

Nabór wniosków do programu wsparcia lokalnych społeczności

Spółka Eviva Gizałki, właściciel lokalnej farmy wiatrowej Gizałki, ogłasza nabór wniosków do programu wsparcia lokalnych społeczności. 

Nadsyłane projekty powinny dotyczyć lokalnych zadań z zakresu ekologii, problemów dzieci i młodzieży. Wspierane projekty powinny charakteryzować się prostotą i swoim zasięgiem obejmować jak największą społeczność. 

Zarząd spółki Eviva Gizałki, zadecyduje które projekty będą zaakceptowane. Wnioski  powinny zawierać pełną nazwę podmiotu wnioskującego, osobę kontaktową, adres pocztowy, adres emailowy, numer telefonu, a także opisy planowanego / realizowanego przedsięwzięcia i sposobu w jaki dotacje zostaną użyte. 

W celu uzyskania formularza wniosku lub przesłania wypełnionej aplikacji należy skontaktować się z projekty@martifer.com. Wnioski proszę przesyłać do 30 kwietnia 2024 r.

Forum Rolnicze powiatów kaliskiego i pleszewskiego

Zaproszenie do udziału w Forum Rolniczym powiatów kaliskiego i pleszewskiego, które odbędzie się w dniu 29 stycznia w Opatówku.

21-22 stycznia

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
składamy wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości, pociechy z wnucząt, długich lat życia
oraz wszelkiej pomyślności.

Niech każdego dnia omijają Was zmartwienia,
troski i choroby, a Wasza życiowa mądrość niech
służy wszystkim tym, którzy zechcą z niej skorzystać. 

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Harmonogram wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Gizałki

 • Harmonogram zebrań wiejskich

Wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571 t.j.) przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadali możliwość wzięcia udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag i propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.”  

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 17.01.2024 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły żadne uwagi  ani propozycje zmian do projektu uchwały. 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

drukuj (Wyniki konsultacji społecznych)

Informacje Posterunku Policji w Choczu

W związku z pismami skierowanymi do Urzędu Gminy Gizałki z Posterunku Policji w Choczu informujemy, że

 • w miejscowościach: Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Krzyżówka, Kolonia Ostrowska, Orlina Duża, Orlina Mała, Świerczyna, Studzianka, Toporów, Wronów, Wierzchy, Leszczyca zdiagnozowano zagrożenie w postaci niezachowania należytych środków ostrożności podczas trzymania psów na uwięzi. W związku z powyższym na tym obszarze w okresie 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. wprowadzono Działania Priorytetowe dla Rejonu Służbowego nr 6.
 • w miejscowościach: Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, Obory, Gizałki, Tomice, Szymanowice, Czołnochów zauważono wałęsające się bezpańskie psy, które zagrażają  bezpieczeństwu mieszkańców oraz zwierzyny leśnej. W związku z powyższym na tym obszarze w okresie 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. został wprowadzony Plan Priorytetowy dla Rejonu Służbowego numer 7.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 po z. 571 t.j.), Urząd Gminy Gizałki przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Uwagi dotyczące uchwały można zgłaszać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki lub e-mail: ug@gizalki.pl do dnia 17.01.2024 r. do godz. 10.00. Projekt uchwały będzie przedmiotem rozpatrzenia na sesji Rady Gminy Gizałki.

Unieważnienie otwartych konkursów ofert

W związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr NP II.4131.1.476.2023.6 stwierdzającym nieważność Uchwały nr LIII/373/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, Wójt Gminy Gizałki unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2024 rok w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Organizacja zajęć sportowych z tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna, zapobiegająca patologiom społecznym forma zagospodarowania czasu wolnego” oraz otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2024 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej.”

Wójt Gminy Gizałki 
Robert Łoza

drukuj (Unieważnienie otwartych konkursów ofert)

Badanie statystyczne GUS

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20 stycznia 2024 r., w wybranych gospodarstwach domowych Główny Urząd Statystyczny realizuje badanie „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych”. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat potrzeb oraz korzystania z usług i świadczeń zdrowotnych przez gospodarstwa domowe, a także poniesionych wydatków.

UWAGA! Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2024/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2024 rok (unieważnione)

 • Herb gminy Gizałki i logo WFOŚiGW w Poznaniu

Umowa podpisana

Wójt Gminy Gizałki podpisał umowę na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gizałkach z ST INVEST Agnieszka Troińska, Wilkowyja, ul. Powstańców Wielkopolskich 83A, 63-200 Jarocin. 

Inwestycja obejmuje utwardzenie placu, na którym zostaną umieszczone pojemniki oraz obiekty do magazynowania odpadów. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostanie zamontowane ogrodzenie i oświetlenie placu. 

Wartość podpisanej umowy to 1 147 856,18 zł. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gizałkach” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie preferencyjnej pożyczki, której oprocentowanie wyniesie od 2-4% w skali roku z możliwością umorzenia do 30%. Więcej informacji jest dostępne na stronie internetowej Funduszu: https://www.wfosgw.poznan.pl

Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Gizałki informuje, że zgodnie z Uchwałą nr LII/363/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty wynosi 25,00 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości. W przypadku posiadania kompostownika zwalnia się z części tej opłaty w wysokości 3,00 zł miesięcznie. Wówczas opłata wynosi 22,00 zł od jednego mieszkańca nieruchomości. Zmianie ulegną także stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Stawki te zawarte są w Uchwale nr LII/364/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Terminy płatności pozostają bez zmian, tj. do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów komunalnych.

Wszyscy posiadacze nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienia o zmianie stawki.

Apel w sprawie wałęsających się psów

Do Urzędu Gminy docierają zgłoszenia o wałęsających się po miejscowościach naszej gminy psach, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników dróg, a w szczególności dla dzieci. W większości przypadków są to zwierzęta, które uciekły z terenu posesji niedopilnowane przez swoich właścicieli. O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego”  nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami.

Postępowanie w przypadku wałęsających się psów:

 • w sytuacji gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
 • w sytuacji, gdy zauważymy, że błąkający się od dłuższego czasu pies, faktycznie nosi oznaki bezdomności – jest zaniedbany, wychudzony, głodny, często nieufny, należy zgłosić sprawę do Referatu Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy (tel. 62 7411517 w. 108). 

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców z terenu gminy Gizałki

Wójt Gminy Gizałki serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców  w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Spotkanie odbędzie się dnia 10 stycznia 2024 r. o godz. 10:00  w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu.