Aktualności 2023

 • Logotyp programu

Skąd płynie prąd?

Uczniowie z koła naukowego „Młodzi odkrywcy” ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach na kolejnym spotkaniu projektowym poznali tajniki prądu elektrycznego. Podczas zajęć dowiedzieli się, czym jest prąd, jakie są jego źródła oraz, w jaki sposób można wytworzyć prąd elektryczny za pomocą generatora prądu. Z ogromnym zaangażowaniem sprawdzali, które przedmioty przewodzą prąd, a które nie. Badali między innymi właściwości plastikowej linijki, ołówka, kluczy, monet, a nawet okularów. Pomysłowość uczniów nie ma granic.

 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Logotyp programu
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia
 • Zdjęcie z doświadczenia

Wesołych Świąt!

Przed nami najpiękniejszy okres w roku, 
czas Bożego Narodzenia,
gdy Chrystus przychodzi na świat 
i staje się radością dla każdego z nas.
Czas wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem.

Niech zatem te święta będą niezapomnianym czasem, 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 
Niech będą przeżyte w spokoju, radości, wśród rodziny 
i przyjaciół oraz bliskich nam osób.

Życzymy Państwu, aby Nowy 2024 rok 
przyniósł satysfakcję i radość 
z podejmowania wciąż nowych wyzwań.
Niech spełni się to, co dotąd istniało 
wyłącznie w sferze Państwa marzeń!

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Gminny Dzień Seniora

19 grudnia w gminie Gizałki obchodziliśmy Gminny Dzień Seniora. To już 31 taka uroczystość, w której wzięło udział ponad 270 Seniorów. Uroczystość odbyła się w świeżo oddanej do użytku, po gruntownym remoncie sali wiejskiej w Gizałkach. Rozpoczęła się od występu Senioralnego Zespołu Wokalnego Maki i Chabry pod kierownictwem Pana Wojciecha Grzeszczaka. Zespół przywitał zgromadzoną publiczność tak zwanym hymnem Seniorów zatytułowanym „Niech żyją nam Seniorzy” oraz innymi biesiadnymi utworami. 

Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim zebranym na uroczystości seniorom. Podziękował za tak wysoką frekwencję i  chęć  uczestnictwa w  takich przedsięwzięciach. 

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani przez Wójta Gminy Gizałki pamiątkowymi aniołami, które pomogli wręczać: Starosta Pleszewski Pan Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Gminy Gizałki Pan Roman Rojewski, a także Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gizałki Pan Piotr Lis. 

Aby tradycji stało się za dość Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza uhonorował najstarszych wiekiem Seniorów znajdujących się na uroczystości. Najstarszą Seniorką obecną na uroczystości była Pani Stanisława Kaczorowska z Nowej Wsi mająca 86 lat, natomiast najstarszym Seniorem był Pan Heliodor Taczała z Nowej Wsi, który ma 98 lat. Najstarsi Seniorzy otrzymali z rąk Wójta oraz Starosty upominki.  

Dodatkową muzyczną niespodzianką był koncert Męskiego Kameralnego Chóru Quarta wywodzącego się z Miasta i Gminy Zagórów pod kierunkiem prof. Ryszarda Piotrowskiego. Chór zrobił ogromne wrażenie na publiczności, prezentując utwory bliskie ich sercom, bo pochodzące z lat ich młodości. To była muzyczna, sentymentalna i pełna wzruszeń podróż do dawnych lat.  

Na zakończenie części oficjalnej Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza wzniósł symboliczny toast za zdrowie Seniorów, po czym zaprosił na poczęstunek oraz do wspólnej biesiady. 

Organizatorzy Gminnego Dnia Seniora, którymi byli: Wójt Gminy Gizałki, Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości. 

 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

Samorząd Gminy Gizałki zaprasza w dniu 27.12.2023 r. na przemarsz ulicami Gizałek upamiętniający Bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

Program wydarzeń:

18:00 - Przemarsz ulicami Gizałek (start ulica Słoneczna)

Sala wiejska w Gizałkach, ul. Kolejowa 3

18:40 - Występy zespołu wokalnego Maki i Habry - pieśni patriotyczne

19:00 - Wręczenie nagród: III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, XXVII Gminny Konkurs na Najładniejszą Kartkę i Stroik Bożonarodzeniowy

Ponadto ciepła zupka na rozgrzanie!

Zabierzcie ze sobą flagę państwową lub powstańczą.

 

 • Plakat
 • Logotyp programu

Ropa naftowa

W listopadzie „Młodzi odkrywcy” poznali kolejne paliwo kopalne – ropę naftową. Podczas wykonywania rozmaitych doświadczeń dowiedzieli się, jaka jest budowa złoża oraz, że odwierty ropy muszą być odpowiednio zabezpieczone.  Sprawdzali również właściwości tej substancji. Przed przeprowadzeniem doświadczeń stawiali hipotezy, które potem weryfikowali. Uczniowie zobaczyli, że zimna ropa naftowa się nie pali, natomiast podgrzana ulega zapaleniu. Dowiedzieli się również, że ropa nie miesza się z wodą, tylko z olejem, co jest spowodowane różną gęstością poszczególnych cieczy. Próbowali też oczyścić pióro, uprzednio zanurzone w ropie. Okazało się, że to zadanie nie jest łatwe. Doświadczenie z piórem pomogło uczniom zrozumieć, jakie szkody w środowisku może spowodować katastrofa tankowca przewożącego ropę naftową. 

Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się także z biografią Ignacego Łukasiewicza oraz z jego wynalazkami. Następnie wykonali komiks, który był kolejnym zadaniem konkursowym #wyzwanieignacego2, na temat życia i osiągnięć naukowca. Gotowy komiks został umieszczony na gazetce szkolnej.
@bycjakignacy

 

Mikołajki

Dla wszystkich dzieci, tych mniejszych i większych, moc serdeczności, uśmiechu i wielu radości.

Niech Święty Mikołaj, w tym szczególnym dniu, przyniesie worek pełen wymarzonych prezentów i obdarzy zdrowiem oraz szczęściem.

Życzymy wspaniałych dni przeżytych w świątecznej atmosferze i oczekiwaniu na wigilijny wieczór.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Badanie Budżetu czasu ludności

Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

Termin realizacji badania:

cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:

Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród gospodarstw domowych mieszkających w wylosowanych mieszkaniach w Polsce i obejmuje: 

 • wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego;
 • dzienniczki czasu wypełniane samodzielnie przez członków gospodarstwa domowego w wieku 10 lat lub starszych przy użyciu specjalnie zaprojektowanej aplikacji internetowej lub w formie papierowej. Aplikacja jest dostępna na komputery osobiste oraz na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).

Zakres zbieranych informacji:

 • czynności wykonywane przez członków gospodarstw domowych;
 • subiektywna ocena wykorzystania czasu;
 • nieodpłatna pomoc otrzymywana od innych gospodarstw domowych;
 • wolontariat oraz nieodpłatna pomoc świadczona innym gospodarstwom domowym;
 • opieka nad dziećmi;
 • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
 • praca główna i dodatkowa członków gospodarstw domowych;
 • dochody gospodarstw domowych;
 • samoocena sytuacji zdrowotnej członków gospodarstw domowych.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. 

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Obecnie, gdy brakuje nam czasu wolnego, a w wielu sytuacjach musimy działać w pośpiechu, warto bliżej przyjrzeć się swojemu budżetowi czasu i jego organizacji. Uczestnictwo w badaniu, oprócz tego, że pozwoli na dostarczenie do analiz unikalnych informacji o gospodarowaniu czasem przez Polaków, umożliwi respondentom uczestniczącym w badaniu:

 • spojrzenie na własny sposób zarządzania czasem w dni powszednie i wolne;
 • dokonanie oceny poziomu zadowolenia z wykonywanych czynności;
 • określenie poczucia przeciążenia w codziennych obowiązkach, życia pod presją czasu;
 • dokonanie próby oszacowania wpływu rodzaju wykonywanych zajęć na własne zdrowie lub odwrotnie, wpływu ograniczeń zdrowotnych na podejmowane czynności;
 • dostrzeżenie wagi pomocy udzielanej innym osobom lub otrzymywanej od innych;
 • refleksję nad możliwością zmiany sposobów spędzania czasu w pewnych dziedzinach życia.

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 • Logotyp programu

Klub "Senior+" w Gizałkach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach informuje o naborze uczestników do Klubu „Senior+” w Gizałkach, ul. Kolejowa 3.

Jeżeli jesteś: 

 • mieszkańcem Gminy Gizałki w wieku 60 +, 
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

zostań uczestnikiem Klubu „Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
 • zajęcia aktywności ruchowej,
 • zajęcia umysłowe (gry i zabawy logiczne, treningi pamięci, wykłady tematyczne),
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów i wiele innych zajęć.

Klub będzie działał od stycznia 2024 roku i czynny będzie w dni pracujące, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Uczestnictwo bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami. Komplet dokumentów należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00) w terminie do 21 grudnia 2023 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 62 7411 472.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Z osobami zakwalifikowanymi wymagane będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i złożenie innych wymaganych dokumentów.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach przy ul Kaliskiej 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00); 
 • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach (htps://bip.gopsgizalki.pl

Zapraszamy!

 • Logotypy

Nowa droga w Kolonii Obory

Zakończono inwestycję polegającą na budowie drogi gminnej nr 632082P w m. Kolonia Obory. W ramach przedsięwzięcia zbudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 999 m i szerokości 4 m. Ponadto zakres inwestycji obejmował remont istniejących przepustów pod drogą oraz wykonanie poboczy.

Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. Sp.k. z Jarocina. Całkowita wartość robót wyniosła 972 786,77 zł, z czego 320 750,00 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców z terenu gminy Gizałki

 

Wójt Gminy Gizałki serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Spotkanie odbędzie się dnia 8 grudnia 2023 r. o godz. 10:00  w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu. 

 • Logotyp programu

Ankieta dla Seniorów 60+ mieszkańców gminy Gizałki dotycząca funkcjonowania klubu "SENIOR+" od stycznia 2024 roku

Drodzy Seniorzy,

w ramach realizacji rządowego programu „Senior+” i utworzenia Klubu Seniora w Gizałkach zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej w terminie do dnia 21 grudnia 2023 roku osobiście, bądź za pośrednictwem innych osób do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki  lub za pomocą poczty elektronicznej (skan) gopsgizalki@post.pl.

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki

Anetta Włodarczyk 
Kierownik GOPS w Gizałkach

Dziękujemy

 • Logotyp programu

Nauka pełna energii

Uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, należący do koła naukowego „Młodzi odkrywcy”, w tym roku szkolnym przystąpili do VIII edycji programu oświatowego dla szkół podstawowych „Być jak Ignacy” Nauka pełna energii. Podczas zajęć będą zdobywać wiedzę o różnych rodzajach energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz będą doskonalili pracę metodą naukową. Ponadto poznają sylwetki naukowców i specjalistów z dziedziny energetyki. Obok przeprowadzenia zajęć na określony temat dotyczący różnych rodzajów energii, uczniowie wykonują zadania konkursowe, które co miesiąc są wyznaczane przez organizatorów. W październiku mieli wykonać filmik obrazujący wykonanie doświadczenia, a w listopadzie będą tworzyć gazetkę o Ignacym Łukasiewiczu.

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam serdeczne podziękowania Pracownikom Socjalnym z terenu gminy Gizałki za niezwykłe poświęcenie, zrozumienie ludzkich problemów oraz gotowość niesienia pomocy potrzebującym.

Życzymy Wam wytrwałości i siły w realizowaniu wyzwań wpisanych w Wasz zawód.

Niech pomoc drugiemu człowiekowi będzie dla Was źródłem spełnienia i przynosi satysfakcję z wykonywanej pracy.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

 • Logotypy programu

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gizałkach

Gmina Gizałki pozyskała wsparcie finansowe do budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów. Wsparcie zostało uzyskane w formie preferencyjnej pożyczki, której oprocentowanie wyniesie od 2-4% w skali roku z możliwością umorzenia do 30%.

W ramach przedsięwzięcia zostanie utwardzony plac, na którym zostaną umieszczone pojemniki oraz obiekty do magazynowania odpadów. Zakres inwestycji obejmuje również ogrodzenie placu i oświetlenie. Budowa przedmiotowego obiektu umożliwi zbieranie i zabezpieczenie odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio od mieszkańców gminy Gizałki.  

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gizałkach” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki środków w kwocie 1 149 374,15 zł.

Więcej informacji jest dostępne na stronie internetowej Funduszu: https://www.wfosgw.poznan.pl

 • Logotypy programu

Razem możemy więcej

W sołectwie Ruda Wieczyńska zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach”.

W ramach inwestycji wykonano oczyszczenie zbiornika wodnego oraz utwardzenie alejki parkowej. Następnie z pomocą mieszkańców zostały nasadzone drzewa oraz zamontowano betonowy grill i stół do tenisa. Mieszkańcom, którzy zaangażowali się w realizację  projektu, składamy podziękowania za wykonane prace.

Całkowita wartość projektu to 40 729,58 zł, z czego 23 000,00 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Inwestycja została również sfinansowana w kwocie 5 000,00 zł  ze  środków funduszu sołeckiego sołectwa Ruda Wieczyńska  oraz budżetu Gminy Gizałki w wysokości 12 729,58 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

 • Logotypy programu

Nowe miejsce rekreacji dla najmłodszych mieszkańców gminy Gizałki

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizałkach”.             

W ramach inwestycji wykonano plac zabaw wyposażony m.in. w zestaw zabawowy, karuzelę tarczową, huśtawkę wagową, sześciokąt wielofunkcyjny oraz tablicę edukacyjną. Ponadto na terenie placu zostały umieszczone ławki oraz nasadzono drzewa i krzewy ozdobne. Udział w realizacji inwestycji mieli mieszkańcy sołectwa Gizałki, którym składamy podziękowanie za zaangażowanie. 

Ostateczny koszt przedsięwzięcia wyniósł 77 458,00 zł. Na realizację zadania Gmina Gizałki pozyskała dofinansowanie w kwocie  45 900,00 zł w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego. Pozostała część inwestycji została sfinansowana z budżetu gminy oraz środków funduszu sołeckiego sołectwa Gizałki. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Remont drogi w miejscowości Ruda Wieczyńska

Szanowni mieszkańcy sołectwa Ruda Wieczyńska.

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w związku z prowadzonymi  robotami budowlanymi  przy  przebudowie drogi gminnej w m. Ruda Wieczyńska w dniu 16 listopada (czwartek) br. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na odcinku od sali OSP w kierunku mostu, natomiast w dniu 17 listopada (piątek) odcinek ten zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.

Zamknięcie ruchu nastąpi w godzinach od 7.00 do 20.00.

W związku z tym prosimy mieszkańców o zabezpieczenie sobie we własnym zakresie możliwości użytkowania własnych pojazdów na ten okres czasu wyłączając odcinek zamkniętego pasa drogowego.

Za utrudnienia wynikające z prowadzonych robót przepraszamy.

 • autor: Robert Pisula

XXIX Gminny Konkurs na "Najładniejszą Kartkę i Stroik Bożonarodzeniowy"

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki do udziału w XXIX Gminnym Konkursie na " Najładniejszą Kartkę i Stroik Bożonarodzeniowy". Prace należy składać do 8 grudnia 2023 r. w GCK w Tomicach.

Szczegóły w załączonym regulaminie.

III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki do udziału w "III Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek". Kartę zgłoszenia do konkursu wraz ze zgodą rodzica oraz klauzulą informacyjną RODO należy dostarczyć do 30.11.2023 r. do Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Szczegóły w załączonym regulaminie.

Światowy Dzień Seniora

Szanowni Seniorzy,

w dniu Waszego Święta przyjmijcie serdeczne życzenia: zdrowia i wielu lat życia wypełnionego radością, uśmiechem i satysfakcją z przeżytych lat.

Niech każdego dnia towarzyszy Wam szacunek i uznanie z uwagi na Wasze doświadczenie i mądrość życiową.

Dziękuję za stałą i aktywną obecność w życiu społecznym naszej gminy. 

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Obchody 11 listopada

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Gizałki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w imieniu Ojczyzny w kościele parafialnym w Szymanowicach, którą odprawił ksiądz Proboszcz Marcin Holak.

Następnie uczestnicy obchodów przejechali na cmentarz, gdzie oddano hołd Poległym. Komendant Gminny Związku OSP RP Józef Gmyrek odczytał Apel Poległych, a  przedstawiciele władz samorządowych w osobach Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki Pana Romana Rojewskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki Pana Piotra Lisa na znak pamięci złożyli wiązanki i znicze. Na pomnikach Powstańców Styczniowych i Poległych podczas II Wojny Światowej wiązanki kwiatów i zapalone znicze złożyli również: Sołtysi, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gizałkach, kierownicy zakładów i jednostek organizacyjnych z terenu gminy oraz dyrektorzy szkół. Przy grobach wartę pełnili druhowie strażacy. Ksiądz Proboszcz odmówił także modlitwę za Poległych.

Organizatorami Narodowego Święta Niepodległości byli: Wójt Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach przy współpracy jednostek OSP z terenu gminy Gizałki.

 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości

Gminny Strażacki Turniej Piłki Siatkowej dla Niepodległej

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w sali sportowej w Gizałkach odbył się Gminny Strażacki Turniej Piłki Siatkowej dla Niepodległej. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Pan Robert Łoza Wójt Gminy Gizałki witając zarówno zawodników, jak i kibiców zgromadzonych w sali. W turnieju wzięło udział 6 drużyn reprezentujących poszczególne jednostki OSP z terenu gminy Gizałki. Wyniki ukształtowały się następująco:

I miejsce zdobyła jednostka OSP Białobłoty
II miejsce OSP Szymanowice
III miejsce OSP Wronów
IV miejsce OSP Kolonia Ostrowska – Świerczyna
V miejsce OSP Gizałki
VI miejsce OSP Ruda Wieczyńska

Wręczenia dyplomów i pucharów dokonał Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza. Zwycięskie drużyny otrzymały także nagrody rzeczowe w postaci piłek.

Serdecznie dziękujemy jednostkom OSP za udział w Gminnym Strażackim Turnieju Piłki Siatkowej dla Niepodległej. 

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Gizałkach za współpracę przy organizacji turnieju.

 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gizałki!

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli odrodziło się Państwo Polskie. Cztery pokolenia walczyły o wolność i tożsamość narodową, żyjąc pod zaborami.

Z okazji dzisiejszego Święta, pragnę wyrazić naszą pamięć o bohaterach tamtych czasów i oddać im hołd.

Życzę sobie oraz Państwu, aby wszyscy Polacy byli szczęśliwi z tego, że są ze sobą razem, nie podzieleni, a zjednoczeni.

Cieszymy się i pielęgnujmy odzyskaną przed laty niepodległość naszej Ojczyzny.

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki

Wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571 t.j.) przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadali możliwość wzięcia udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag i propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.”  
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 02.11.2023 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły żadne uwagi  ani propozycje zmian do projektu uchwały. 
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

 • autor: Agata Jańczak
 • Plakat informacyjny

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571 t.j.), Urząd Gminy Gizałki przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Uwagi dotyczące uchwały można zgłaszać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki lub e-mail: ug@gizalki.pl do dnia 02.11.2023 r. do godz. 10.00. Projekt uchwały będzie przedmiotem rozpatrzenia na sesji Rady Gminy Gizałki.

Utrudnienia w ruchu drogowym - Ruda Wieczyńska

Szanowni mieszkańcy sołectwa Ruda Wieczyńska.

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi przy przebudowie drogi gminnej w m. Ruda Wieczyńska w dniu 23 października (poniedziałek) br. zostanie wyłączony z ruchu odcinek drogi od sali wiejskiej do mostu na rzece Prośnie.

Zamknięcie ruchu nastąpi w godzinach od 7:00 do 22:00.

W związku z tym prosimy mieszkańców o zabezpieczenie sobie we własnym zakresie możliwości użytkowania własnych pojazdów na ten okres czasu, wyłączając odcinek zamkniętego pasa drogowego.

Za utrudnienia wynikające z prowadzonych robót przepraszamy.

Rekordowe dofinansowanie dla Gminy Gizałki

 • Baner programu

Gmina Gizałki w wyniku ósmego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskała środki na dwa projekty o łącznej wartości 8.000.000,00 zł

Inwestycje objęte dofinansowaniem to:

 • Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Leszczyca, Dziewiń Duży, Ruda Wieczyńska oraz Szymanowice – dofinansowanie w kwocie 6.000.000,00 zł.
 • Remont dróg gminnych nr 632060P i 632062P w miejscowości Toporów – dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł

Wyniki wyborów w Gminie Gizałki

Na stronach https://wybory.gov.pl oraz https://referendum.gov.pl można zapoznać się ze szczegółowymi wynikami wyborów do Sejmu RP, Senatu RP oraz Referendum.

Wyniki dla gminy Gizałki są dostępne są bezpośrednio pod linkami:

Sejm: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/302004

Senat: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/gm/302004

Referendum: https://referendum.gov.pl/referendum2023/pl/wyniki/gm/302004

Frekwencja dla gminy Gizałki: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/frekwencja/Koniec/gm/302004

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni
Szkół i Placówek Oświatowych
Gminy Gizałki

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim
Państwu serdeczne podziękowania
za poświęcenie, za codzienny trud
i zaangażowanie w pracę z uczniami.

Dziękuję za inspirowanie i motywowanie ich do zdobywania wiedzy
i podejmowania wyzwań, jakie niesie współczesność.

Życzę Państwu dużo zdrowia, satysfakcji w pracy zawodowej,
wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Wybory 2023 - sprawdź gdzie głosować!

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 • Informacja o obwodach

Twój głos ma znaczenie!

Twój głos ma znaczenie – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój swojej gminy!

Wybory to święto demokracji. Nasze decyzje mają fundamentalne znacznie – decydują o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

 • Już wcześniej rząd ogłosił konkurs "Bitwa o remizy", który zakłada, że w każdym powiecie – oprócz miast na prawach powiatu - gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

 • Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają ponadto 1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy.

 • Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:
  • 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
  • 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Łącznie gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją będą mogły liczyć w sumie na 2,5 mln złotych dodatkowego wsparcia!

i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski

Zapraszamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2023. W ramach Konkursu wyróżnione zostaną firmy, które wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania w ramach dwóch kategorii konkursowych „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski” oraz  „H2 Wielkopolska”. Konkurs skierowany jest do podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Województwie Wielkopolskim. Laureatom zapewnione zostają nagrody pieniężne w wysokości co najmniej 30 000 zł oraz wsparcie promocji podczas wydarzeń o charakterze gospodarczym organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie wniosku (stanowiącego załącznik do Regulaminu) i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: drg.sekretariat@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2023 r.

Szczegóły: https://www.umww.pl/konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 18 listopada w Hali Widowisko-Sportowej w Liskowie, w powiecie kaliskim, Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. To wyjątkowa okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności kulinarne i stworzyć dania, które zachwycą smakiem i pomysłowością. Wydarzenie organizowane jest już po raz trzeci, a każda z edycji cieszy się coraz większą popularnością.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

 1. na potrawę z pyry
  Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich. Chętne koła proszę o przesłanie Karty zgłoszeniowej do Konkursu (Załącznik nr 1) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną oraz Zgody na przetwarzanie wizerunku (Załącznik nr 2) do 31 października 2023 r., g. 15:30. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: pyra@umww.pl  lub dr.sekretariat@umww.pl 
 2.  na największą wielkopolską pyrę

Chętnych proszę o przekazanie Karty zgłoszeniowej do Konkursu (Załącznik nr 1) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną oraz Zgody na przetwarzanie wizerunku (Załącznik nr 2) w dniu wydarzenia, tj. 18 listopada 2023 roku w Liskowie.

Wszystkie dokumenty wraz z regulaminem znajdują się w załącznikach oraz są dostępne na stronie https://www.umww.pl/na-swieto-pyry-zapraszamy-do-liskowa

Święto pyry ma na celu kultywowanie regionalnych tradycji kulinarnych, uczczenie zbiorów oraz integrację i zaangażowanie społeczności w wydarzenia organizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Podczas imprezy zaplanowane są liczne atrakcje, a wśród nich lokalne przysmaki i występy artystyczne. Wyrażam nadzieję, że dzięki pomocy gminy przy informowaniu o imprezie, wezmą w niej licznie udział koła gospodyń wiejskich i mieszkańcy z obszaru gminy.

Z poważaniem
Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Konkurs plastyczny "Legendy Polskie"

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach serdecznie zaprasza dzieci z klas I-III do udziału w III edycji konkursu plastycznego „ Legendy Polskie”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie ilustracji w formacie A3 dowolną techniką do wybranej przez siebie legendy.

Termin składania prac do 30.10.2023 r.

Szczegóły w regulaminie.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Drodzy Seniorzy!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
składam serdeczne życzenia zdrowia i wielu lat życia
wypełnionego radością, szacunkiem i życzliwością.

Niech dojrzały wiek będzie aktywnym czasem,
pełnym pasji i rozwijania zainteresowań oraz
realizacji dotąd niespełnionych marzeń. 

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

 • Logotypy programu

Pięknieje wielkopolska wieś

Trwają prace związane z realizacją dwóch projektów dofinansowanych w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.         

W tegorocznej edycji konkursu w sołectwie Gizałki zostanie zrealizowany projekt pn. „Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizałkach”. Obecnie montowane są urządzenia placu zabaw oraz elementy małej architektury. W następnej kolejności zostanie wykonane podłoże z piasku, nasadzenia drzew i krzewów, a także ogrodzenie zabezpieczające teren placu zabaw. 

Drugi projekt pn. „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach” zostanie wykonany w sołectwie Ruda Wieczyńska. W ramach zadania została wykonana ocena dendrologiczna  oraz oczyszczono zbiornik wodny. Kolejnym etapem jest wykonanie alejki parkowej, nasadzenie drzew, zamontowanie betonowego grilla oraz stołu do tenisa. 

Łączna wartość dofinasowania pozyskana z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 68 900,00 zł. Pozostała wartość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu gminy oraz z funduszy sołeckich Sołectw Ruda Wieczyńska i Gizałki. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Energia dla rolnictwa, kiermasz ogrodniczy i Koła Gospodyń Wiejskich na targach w Marszewie

Wielkopolskie smaki i odnawialne źródła energii dla rolnictwa będą królowały na Jesiennych Targach Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ w Marszewie koło Pleszewa. Wydarzenie odbędzie się 1 października na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego numer 7 w godzinach 9-16.

Jak co roku, jesienna edycja targów AGROMARSZ przebiegnie pod hasłem „Przyjazna energia w domu i zagrodzie”. Zainteresowane osoby będą mogły zapoznać się z ofertą firm z branży OZE i porozmawiać z ekspertami na temat wprowadzania energooszczędnych rozwiązań w swoich domach i gospodarstwach.

Do dyspozycji odwiedzających będą dziesiątki wystawców prezentujących nowoczesne maszyny, produkty regionalne, akcesoria do domu i ogrodu, a także różnorodne rośliny i nasiona. Wśród stoisk wystawienniczych będzie można również spotkać przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Dodatkową atrakcją wydarzenia będzie III Piknik Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych, gdzie panie z Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentują swoje popisowe potrawy i wyroby rękodzielnicze. Podczas imprezy zostaną również nagrodzeni laureaci konkursu kulinarnego pod nazwą „Skarby wielkopolskiej spiżarni”. Rolnicy będą mogli również uczestniczyć w Dniu Kukurydzy na poletkach demonstracyjnych, gdzie fachowcy omówią kolekcje odmian tej rośliny.

Program wydarzenia

9:00 Rozpoczęcie targów

9:00 – 16:00 Prezentacja oferty nowoczesnych środków do produkcji, ciągników i sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

9:00 – 16:00 Kiermasz ogrodniczy

9:00 – 16:00 Dzień Kukurydzy – prezentacja kolekcji odmian kukurydzy – pola demonstracyjne WODR

11:00 – 11:30 Uroczyste otwarcie, przywitanie uczestników i wystąpienia zaproszonych gości – plac główny targów

11:30 – 12:00 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego pt. „Skarby wielkopolskiej spiżarni” – plac główny targów

12:00 – 14:00 III Piknik Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych – prezentacja potraw zgłoszonych do konkursu – hala namiotowa

12:00 – 12:30 Usługa Poldrony – pokaz aplikowania kruszynka z wykorzystaniem drona – pola demonstracyjne WODR

16:00 Zakończenie targów

Organizatorem targów jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Partnerami wydarzenia są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Targi są imprezą towarzyszącą 100-leciu Doradztwa Rolniczego oraz Krajowym Dniom Pola Sielinko 2023.

Uroczystość nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie

W dniu 23 września br. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie odbyła się podniosła uroczystość, podczas której jednostka otrzymała nowy sztandar oraz odznaczenie - „Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”. W tym dniu nastąpiło również oficjalne przekazanie jednostce OSP we Wronowie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz 442 GCBA 5/32.

Rozpoczęcie uroczystości poprzedzone zostało mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach gdzie nastąpiło poświęcenie sztandaru, którego dokonał ks. Kanonik Tadeusz Pietrzak oraz ks. Proboszcz Marcin Holak. 

Po mszy świętej poczet sztandarowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie oraz poczty sztandarowe i pododdziały jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gizałki przemaszerowali ulicami wsi Wronów na plac przy sali OSP we Wronowie gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dowódcą uroczystości był druh Józef Gmyrek Komendant Gminny Związki OSP RP w Gizałkach natomiast oprawę muzyczną przemarszu oraz całej uroczystości zapewniała Orkiestra Dęta z Parafii Królików.

Powitania gości dokonał druh Krzysztof Wasilewski Prezes OSP we Wronowie natomiast odczytania historii OSP we Wronowie dokonał druh Michał Lochdański. 

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie jednostce sztandaru, poprzedzonego symbolicznym przybiciem gwoździ w drzewiec chorągwi przez fundatorów sztandaru. Przekazanie sztandaru nastąpiło z rąk druha Eugeniusza Grzeszczaka-Wiceprezesa Zarządu Oddziału Głównego, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Województwa Wielkopolskiego w ręce Prezesa Krzysztofa Wasilewskiego, po czym Prezes wręczył go sztandarowemu Marcinowi Wojtyrze. W tym miejscu nastąpiło również udekorowanie sztandaru „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i kraju. Odznaka ta została nadana Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 30/8/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Ponadto uroczystość ta była również okazją do wręczenia medali i odznaczeń druhom OSP z terenu Gminy Gizałki. 

Dalszym punktem uroczystości było przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz 442 z 1994 roku, który zastąpił pojazd marki Star służący w jednostce przez 26 lat.

Wręczenia  kluczyków i przekazanie dokumentów dokonali Robert Łoza Wójta Gminy Gizałki, Roman Rojewski Przewodniczący Rady Gminy Gizałki  oraz bryg. Waldemar Barański Zastępca  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Pleszewie na ręce druha Stanisława Grabarka  Zastępcę Naczelnika a zarazem kierowcę Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie.

Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości gratulujących otrzymanie sztandaru i samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dziękujących za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności.

Na koniec Prezes OSP we Wronowie druh Krzysztof Wasilewski dziękował wszystkim za przybycie, za złożone życzenia, a druhom i paniom z Koła Gospodyń Wiejskich dziękował za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości nadania sztandaru. 

 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru
 • Zdjęcie z uroczystości nadania sztandaru

20 września - Dzień Przedszkolaka

Kochane Przedszkolaki! 

Z okazji Waszego święta życzę Wam, aby uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach, każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń.

Z radością odkrywajcie piękno i wspaniałość świata.

Niech dni spędzone w przedszkolu upływają Wam na rozwijaniu licznych talentów i pielęgnowaniu rodzących się przyjaźni.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Zmiany w harmonogramie płukania sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach informuje o zmianach w harmonogramie płukania sieci wodociągowej:

 • Dodatkowy dzień płukania w m. Tomicach 20.09.2023.
 • Płukanie sieci wodociągowej w m. Obory 16.10.2023

Godziny płukania pozostają bez zmian.

Za związane z tym utrudnienie przepraszamy.

Prezes Zarządu
/Paweł Dudkowiak/

Harmonogram płukania sieci wodociągowej na terenie gminy Gizałki

Jubileusz 40-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich Kolonia Ostrowska-Świerczyna

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Filialnym pw. św. Antoniego w Świerczynie. Następnie uczestnicy uroczystości, w tym poczty sztandarowe oraz pododdziały OSP przemaszerowali  na plac przy Sali Wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej, gdzie zostali powitani przez prowadzącego uroczystość druha Marcina Czajczyńskiego. 

Jubileusz był okazją do wręczenia medali i odznaczeń druhom OSP z terenu Gminy Gizałki. Złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono druha Stanisława Michalaka. Srebrnym medalem "Za Zasługi dla pożarnictwa" odznaczono druha Artura Kubisa, druha Edwarda Wulbacha oraz druha Jarosława Glapę. Brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono  druha Pawła Mazura, druha Marka Michalaka, druhnę Alicję Wasiewicz oraz druha Andrzeja Jezierskiego.  Odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymali: druh Łukasz Adaszak, druh Piotr Adaszak, druh Przemysław Wasiewicz, druh Michał Tyl oraz druh Krzysztof Antczak

Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości, którzy gratulowali 40-lecia istnienia jednostki OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna dziękując, za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności. Były również życzenia i podziękowania z okazji 40-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich Kolonia Ostrowska-Świerczyna za organizację wszelkiego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i integracyjnych. 

Na koniec Prezes OSP Kolonia Ostrowska Świerczyna druh Artur Kubis dziękował wszystkim za przybycie, za złożone życzenia a druhom i paniom z Koła Gospodyń Wiejskich dziękował  za wkład pracy i zaangażowanie w kontynuowaniu tradycji oraz funkcjonowania działalności mówiąc, że „to co robimy ma nie tylko sens, ale kryje w sobie wiele dobra, życzliwości i ofiarnej służby”.

 • Zdjęcie z jubileuszu
 • Zdjęcie z jubileuszu
 • Zdjęcie z jubileuszu
 • Zdjęcie z jubileuszu
 • Zdjęcie z jubileuszu
 • Zdjęcie z jubileuszu
 • Zdjęcie z jubileuszu
 • Zdjęcie z jubileuszu
 • Zdjęcie z jubileuszu
 • Logotypy programu

Rozpoczynamy kolejną inwestycję drogową

Wójt Gminy Gizałki podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej  nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej. W ramach inwestycji zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 0,854 km i szerokości 5 m. Zakres  zadania obejmuje również wykonanie pobocza, zjazdów do posesji i ścieku przykrawężnikowego, Ponadto zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome oraz odmulenie istniejących rowów przydrożnych

Generalnym wykonawcą robót będzie JULMAT Konin Sp. z o.o. Wartość robót wyniesie 1 428 000,48 zł, z czego 902 362,00 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Podpisanie umowy
 • Droga do przebudowy

Roboty drogowe - ul. Kolejowa w Gizałkach

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi w obrębie ul. Kolejowej w Gizałkach informujemy, że w dniu 11.09.2023 r. w godzinach od 7:00 do 18:00 planowane jest zamknięcie ruchu na całej długości ul. Kolejowej. Dojazd do posesji dla mieszkańców możliwy będzie przez teren Urzędu Gminy.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie z dnia 25.08.2023

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 06.09.2023r. w Szpitalu - Pleszewskim Centrum Medycznym, ul. Poznańska 125A w poradni kardiologicznej.

Program dobiega końca, jest to ostatnia szansa aby się bezpłatnie przebadać pod kątem tętniaka aorty w Pleszewie.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. 

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 9 500 pacjentów. Dzięki programowi ponad 220 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 

- telefonicznie: 503 075 095 (kontakt od pon. do pt. w godz. 9 - 15)

- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

Przekazanie motopomp pożarniczych dla jednostek OSP z województwa wielkopolskiego

W poniedziałek 21 sierpnia 2023 r. w Gizałkach w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gizałkach odbyło się uroczyste przekazanie motopomp pożarniczych firmy Tohatsu VE 1500 dla 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego. Zaszczyt odbioru motopompy z powiatu pleszewskiego przypadł Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizałkach. 

Koszt całkowity motopompy wynosił 47 478,60 zł brutto. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu sfinansował 70% kosztów tj. 33 154,02 zł natomiast pozostałą część tj. 14.324,58 zł poniosła jednostka OSP Gizałki z dotacji z budżetu Gminy Gizałki. 

Przekazanie motopompy odbyło się z udziałem: Andrzeja Grzyba Posła na Sejm RP, Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, dh Mariusza Roga dyrektora Biura Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Roberta Łozy Wójta Gminy Gizałki, Romana Rojewskiego Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki, dh Doroty Gorzaniak sekretarz ZOP ZOSP RP w Pleszewie, Michała Czajczyńskiego Prezesa ZOG ZOSP RP w Gizałkach. 

 • Przekazanie motopomp
 • Przekazanie motopomp
 • Przekazanie motopomp

Dożynki Gminno-Parafialne 2023

W sobotę 19 sierpnia 2023 r. odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w Gminie Gizałki. Tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą dziękczynną w Kościele Parafialnym w Szymanowicach, koncelebrowaną przez Proboszcza parafii ks. Marcina Holaka.

Następnie uczestnicy dożynek, udali się na plac do Wronowa, gdzie odbyły się dalsza część uroczystości.

Podczas obrzędu dożynkowego, wykonanego przez uczniów szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, Starostowie dożynek Pani Magdalena Zawal i Pan Arkadiusz Bus przekazali Wójtowi Gminy bochen chleba – jeden z najważniejszych symboli Święta Plonów, natomiast wieniec upleciony przez mieszkańców Sołectwa Wronów przekazany został Przewodniczącemu Rady Gminy Gizałki – Panu Romanowi Rojewskiemu przez Asystentów Starostów Panią Angelikę Stróżczyk i Pana Damiana Baranowskiego.

Tradycyjnie Wójt Gminy Robert Łoza wręczył chleb wszystkim Sołtysom, aby rozdzielili go wśród mieszkańców - uczestników Dożynek. Następnie Pan Wójt obdarował zaproszonych gości upominkami, przygotowanymi przez lokalną społeczność.

Po obrzędzie dożynkowym rozpoczęła się część artystyczna, w której na scenie zaprezentował się zespół wokalny„ Maki i Chabry" działający przy Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach, Kapela Znad Prosny, a także z pokazem tańca uczniowie lokalnej szkółki.

Po części artystycznej przyszedł czas na koncert zespołu Menelaos. Po czym w wir tańca i dobrej zabawy porwał mieszkańców DJ KLEKS.

Uczestnicy Dożynek mogli skosztować pysznej grochówki, kiełbasy, kaszanki, chleba ze smalcem i kiszonych ogórków. Nie zabrakło również ciasta domowego wypieku.

Dodatkową atrakcją była loteria fantowa przygotowana przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kolonii Obory.

Organizatorzy, którymi byli: Sołectwo Wronów, Toporów i Kolonia Obory, Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg uroczystości dożynkowych.

Serdecznie dziękujemy sponsorom Dożynek Gminno – Parafialnych, którymi byli:

 • Bank Spółdzielczy w Pleszewie,
 • Firma JHJ SP. z o.o. w Nowej Wsi
 • Gospodarstwo Rolno - Hodowlane SEDKOR EKO – KURCZAK Pan Igor Szamiłow.
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek
 • Zdjęcie z dożynek

Informacja dotycząca jakości wody z wodociągu Gizałki

Informacja dotycząca jakości wody z wodociągu Gizałki zaopatrującego w wodę miejscowości: Gizałki, Tomice, Szymanowice, Czołnochów, Wierzchy, Świerczyna, Kolonia Ostrowska, Leszczyca, Gizałki Las.

W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie informujemy, że należy przestrzegać obostrzeń określonych w przedmiotowym komunikacie do czasu jego odwołania. 

Obecnie wykonywane są czynności polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. Wykonywane są również badania wody z wodociągu w celu potwierdzenia skuteczności podjętych działań. Zarówno rodzaj jak i ilość zanieczyszczeń nie wymagają obecnie podejmowania dodatkowych obostrzeń. 

O usunięciu zanieczyszczeń w wodzie z wodociągu oraz zniesieniu obostrzeń zostaną Państwo powiadomieni w odpowiednim komunikacie. 

Badanie GUS

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniach od 16 do 31 sierpnia 2023 r. przeprowadzane jest badanie statystyczne Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu tel. 61 27 98 200 lub na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera.

Więcej informacji nt. badania znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl  w zakładce badania rolnicze.

Płukanie sieci wodociągowej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie z dnia 13 sierpnia 2023 r. dotyczący jakości wody z wodociągu Gizałki zaopatrującego w wodę miejscowości: Gizałki, Tomice, Szymanowice, Czołnochów, Ruda Wieczyńska, Obory, Wronów, Toporów, Wierzchy, Świerczyna, Kolonia Obory, Leszczyca, Gizałki Las

14 sierpnia br. urząd gminy będzie nieczynny

W dniu 14.08.2023 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny. W sprawach sporządzenia aktu zgonu w dniu 14.08.2023 r. dyżur telefoniczny pełnić będzie Urząd Stanu Cywilnego pod nr tel. 500 047 092. 

14 sierpnia br. PSZOK będzie nieczynny

Informujemy, że 14 sierpnia 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się przy ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej. 
Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).
Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.
Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 
Udział w webinarium jest bezpłatny.

 • autor: Magdalena Klamecka

Susza rolnicza 2023 - nabór wniosków

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Gizałki w 2023 r. informujemy, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym nadal jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” przy pomocy profilu zaufanego.
W przypadku gdy rolnik chce mieć przeprowadzone dodatkowe szacowanie szkód przez Komisję, może to zgłosić w tut. Urzędzie wypełniając wniosek, który należy złożyć w Urzędzie Gminy Gizałki  w terminie do dnia 15.09.2023 r.
Informacje zawarte we wniosku o szacowanie szkód przez Komisję dotyczące powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności (ARiMR) w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek.

Wnioski dostępne są na stronie Urzędu Gminy Gizałki, w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8) oraz u sołtysów. Więcej informacji pod nr tel.: 62 74 11 517 wew. 109

Szacowanie strat przez Komisję jest czynnością dodatkową.  Podstawą szacunku strat jest zgłoszenie w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. 

 

 

Wójt Gminy Gizałki

Robert Łoza

 • autor: Ksenia Małyjasiak

Wdrożenie planu priorytetowego

W związku z pismem kierownika Posterunku  Policji w Choczu z dnia 20.07.2023r. informujemy, że altana rekreacyjna w Nowej Wsi została objęta działaniem priorytetowym dla rejonu służbowego numer 7 ze względu na jej zaśmiecanie oraz spożywanie w tym miejscu alkoholu. 

W związku z powyższym w razie zauważenia osób zaśmiecających rejon altany i spożywających  w tym miejscu alkohol Komenda Powiatowa Policji prosi o informowanie o zaistniałej sytuacji Dyżurnego KPP w Pleszewie oraz Posterunek Policji w Choczu. 

Realizującym plan priorytetowy jest dzielnicowy sierż. Łukasz Wasiewicz tel. 47 77 58 330,  tel. kom. 516-939-784, który bezpośrednio będzie kontrolował teren objęty planem w celu zachowania porządku publicznego w obrębie ogólnie dostępnym.

Dożynki Gminno-Parafialne

Organizatorzy: Urząd Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach, Sołectwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich Wronów, Toporów i Kolonia Obory, a także OSP Wronów serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Gizałki na Dożynki Gminno – Parafialne we Wronowie, które odbędą się 19 sierpnia 2023 r.

Program:

 • 15:00 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Szymanowicach
 • 16:30 Część oficjalna (plac przy sali OSP we Wronowie)
  • powitanie gości,
  • obrzęd dożynkowy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach
  • wystąpienie Gospodarza Dożynek
  • przemówienia zaproszonych gości
 • 18:25 występ zespołu Maki i Chabry
 • 18:45 występ Kapeli Znad Prosny
 • 19:30 pokaz taneczny w wykonaniu uczniów lokalnej szkółki tańca
 • 20:00 koncert zespołu MENELAOS
 • 21:00- 1:00 zabawa taneczna z DJ Kleksem
 • Plakat informacyjny

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II nabór

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może w II naborze złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2023 rok.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta wniosek, załączając faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. – w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków.

W sierpniu 2023 r. o dopłaty będą mogli występować także hodowcy świń, owiec, kóz i koni. Aby otrzymać zwrot należy złożyć wniosek załączając faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

Dla hodowców trzody chlewnej, owiec, kóz i koni obowiązuje odrębny wzór wniosku.

Dodatkowo, w przypadku wniosku dotyczącego:

 • świń, owiec i kóz załącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie tych zwierząt będących w posiadaniu producenta rolnego,
 • koni, producent rolny samodzielnie składa oświadczenie o średniej rocznej liczbie koni będących w jego posiadaniu.

Współczynniki przeliczeniowe zwierząt zawarte są w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

 • 2 zł/ 1 litr oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków,
 • 2 zł/ 1 litr oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie,
 • 1,20 zł/1 litr oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

Wypłata środków nastąpi do 31 października 2023 r.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Gizałki uzyskała dofinansowanie do zadania pn. „Remont elewacji i wymiana okien zabytkowego kościoła parafialnego pw. Jana Chrzciciela w Szymanowicach”. Inwestycja obejmuje skucie starych tynków elewacji, nałożenie nowych tynków i malowanie elewacji, wymianę okien oraz renowację stolarki drzwiowej. 

Dofinansowanie w wysokości 979 999,83 zł zostało pozyskane z budżetu państwa w ramach  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowany termin realizacji zadania to przyszły rok.

 • Logotypy programu

Zakończono największą tegoroczną inwestycję drogową w gminie

Zakończyliśmy remont dwóch dróg gminnych z miejscowości Wierzchy przez Kolonię Ostrowską do Świerczyny. W ramach zadania nazwanego „Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P” wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 4,66 km i szerokości 5 m. Ponadto zostały wykonane pobocza oraz odmulono istniejące rowy przydrożne. 

Całkowita wartość robót wyniosła 3 815 610,06 zł, z czego 3 624 829,56 zł to dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 • Logotypy programu

Wdrożenie planu priorytetowego

W związku z pismem kierownika Posterunku  Policji w Choczu z dnia 03.07.2023r. informujemy, że w okresie od 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r. sklep spożywczo-przemysłowy w Białobłotach został objęty działaniem priorytetowym dla rejonu służbowego numer 6 ze względu na spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. 

Realizującym plan priorytetowy jest dzielnicowy mł.asp. Roman Dziatkiewicz tel. 47 77 58 330 tel. kom. 786-936-462, który bezpośrednio będzie kontrolował teren objęty planem w celu zachowania porządku publicznego w obrębie ogólnie dostępnym.

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 06.09.2023 r. w Szpitalu - Pleszewskim Centrum Medycznym, ul. Poznańska 125A w poradni kardiologicznej.

Program dobiega końca, jest to ostatnia szansa aby się bezpłatnie przebadać pod kątem tętniaka aorty w Pleszewie.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. 

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 9 500 pacjentów. Dzięki programowi ponad 220 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 

 • telefonicznie: 503 075 095 (kontakt od pon. do pt. w godz. 9 - 15)
 • e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta.

 • Baner programu "Zdrowa Aorta"

Bezpłatne badania mammograficzne

W dniu 27-07-2023 w Gizałkach odbędą się bezpłatne badania mammograficzne realizowane przez firmę Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu.

OPEN to ośrodek diagnostyczny posiadający status Ośrodka Referencyjnego w zakresie diagnostyki gruczołu piersiowego Siemens.

Mammobusy OPEN wyposażone są w najnowocześniejsze cyfrowe mammografy.

Zachęcamy wszystkie mieszkanki naszej gminy urodzone w latach (1954-1973) do udziału w nieodpłatnym badaniu. Mammobus będzie dostępny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kaliska 23 w godzinach 09:00-13:00.

Aby skorzystać z bezpłatnego badania  należy zarezerwować termin swojego badania telefonicznie  pod nr 61 855 75 28  lub wysłać maila z prośbą o kontakt podając nr telefonu na adres mammobus@open.poznan.pl

Więcej informacji na temat projektu bezpłatnych badań dla kobiet znajdziecie Państwo na stronie  https://openbadania.pl

O zaletach mammografii i celowości badań informacje można znaleźć tu: https://open.poznan.pl/qa/

 • Plakat informacyjny

Festyn Nocy Świętojańskiej

1 lipca na placu sportowo – rekreacyjnym w Nowej Wsi odbył się Festyn Nocy Świętojańskiej. Impreza rozpoczęła się od godziny 17:00 blokiem dla dzieci, w którym organizatorzy zaplanowali wiele darmowych atrakcji m.in. dmuchańce, zaplatanie kolorowych warkoczy, malowanie twarzy. Ponadto dostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych było także stanowisko warsztatowe prowadzone przez Fundacje ANIMACJA i Pleszewskie Centrum Wolontariatu, gdzie uczestnicy warsztatów poznali kumihimo, czyli japońską technikę wyplatania bransoletek.

Gmina Gizałki wspiera wszelkie działania ekologiczne, dlatego też na imprezie nie mogło zabraknąć eko – stoiska, które dostarczyło mieszkańcom wiedzy na temat ekologii i prawidłowego segregowania odpadów. Na eko – stoisku Pleszewskie Centrum Wolontariatu przeprowadzało konkursy, za które ich uczestnicy otrzymywali upominki.

O godzinie 19:00 odbył się pokaz tańca w wykonaniu uczniów lokalnej szkółki pod okiem instruktorki Pani Weroniki Glapy.

Następnie przyszedł czas na szczególnie uwielbianą przez młodzież i dzieci zabawę przy muzyce  z kolorowymi proszkami holi.

Po kolorowym szaleństwie, odbyło się podsumowanie akcji proekologicznej „ Wielkie Sprzątanie w Gminie Gizałki”, po czym Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza przekazał na ręce Pani Jolanty Szkudlarek Sołtysa Sołectwa Białobłoty nagrodę za zebranie największej ilości odpadów. Sołectwo to zebrało 60 worków odpadów.

O 20:30 na scenie pojawił się zespół Freaky Boys, który zachęcił uczestników imprezy do wspólnej zabawy i  rozbawił gizalską publiczność.  

Gwiazdą wieczoru był zespół Long & Junior, który zaprezentował na scenie swoje największe przeboje, takie jak: „Tańcz, tańcz”, „Kolorowa sukienka”, czy utwór „Bądź moją królową”. Zespół przyciągnął tłumy widzów i porwał ich w wir zabawy.

Po koncertach Uliczny Teatr Ognia Anthony Street wprowadził widzów w wyjątkowy klimat, prezentując widowiskowe show z elementami ognia i muzyki słowiańskiej, po którym wyruszył korowód, aby dopełnić obrzędu Nocy Kupały. Finałem obrzędu było tradycyjne puszczanie wianków na wodę rzeki Prosny.

Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna  z DJ Arkiem, która trwała do późnych godzin nocnych.

Ponadto uczestnicy Festynu Nocy Świętojańskiej mogli skorzystać z usług wesołego miasteczka, a także z licznych stoisk gastronomiczno – handlowych.  

Organizatorzy, którymi byli: Urząd Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie Festynu Nocy Świętojańskiej.  

 

 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Festyn Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Zdjęcie z Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Logotypy programu

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Gizałki 

Gmina Gizałki pozyskała ponad 900 tys. zł wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na przebudowę drogi gminnej w Rudzie Wieczyńskiej. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na położenie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 0,854 km i szerokości 5 m. Ponadto zostaną wykonane pobocza, zjazdy do posesji, ściek przykrawężnikowy, oznakowanie pionowe i poziome oraz odmulenie istniejących rowów przydrożnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad br.  

Wybory do izb rolniczych 2023

W lipcu 2023 roku kończy się VI kadencja Wielkopolskiej Izby Rolniczej, natomiast 24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4 letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają: Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób oraz Komisje okręgowe w liczbie 5. Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. 

W związku z tym, Wielkopolska Izba Rolnicza obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowych. 

Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

 1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

 • Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.
 • Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wielkopolska Izba Rolnicza ustaliła zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji okręgowych (gminnych) z Powiatu Pleszewskiego prosimy o zgłaszanie się do Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pleszewie (ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew), tel. 62 742 49 41 (poniedziałki, środy, czwartki), email: wirple@wir.org.pl.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do komisji okręgowej (gminnej):

 1. Zgłoszenie kandydata, wraz z oświadczeniem o członkostwie w Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory dokumentów pobrać można ze strony internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej http://wir.org.pl  z zakładki Wybory do Izb Rolniczych 2023 lub w biurze powiatowym WIR w Pleszewie.

drukuj (Wybory do izb rolniczych 2023)

Absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki

29 czerwca 2023 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Gizałki, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Robertowi Łozie  wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Zebrani podczas sesji radni i sołtysi, a także śledzący za pośrednictwem transmisji internetowej mieszkańcy, poznali najważniejsze informacje z Raportu o stanie gminy Gizałki. Przedstawił je Wójt Robert Łoza. Dokument jest zbiorczym podsumowaniem rocznej działalności wójta oraz samorządu. Obejmuje najważniejsze inwestycje, dane finansowe oraz sprawozdanie z działalności urzędu i gminnych jednostek. Po dyskusji nad raportem odbyło się głosowanie, w którym wójt otrzymał wotum zaufania.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i udzieliła wójtowi absolutorium.

Udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Podczas sesji Wójt Robert Łoza dokonał uroczystego wręczenia aktów powierzenia osobom, które od 1 września 2023 r. obejmą stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w gminie Gizałki. Akty powierzenia otrzymały: p. Ewa Marciniak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobłotach, p. Małgorzata Malinowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gizałkach oraz p. Anna Mazur-Dąbrowska Dyrektor Przedszkola Publicznego Smerfy w Wierzchach. Ponadto Wójt Robert Łoza złożył podziękowania na ręce p. Mileny Frankowiak Dyrektora Przedszkola Publicznego Smerfy w Wierzchach, która z końcem sierpnia zakończy pełnienie funkcji dyrektora tego przedszkola.  

 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna

Szkolenia dla rolników

 • Plakat informacyjny

23 czerwca – Dzień Ojca

Z okazji Dnia Ojca składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz uśmiechu na twarzy każdego dnia.

Niech troska i poświęcenie wpisane w codzienność związaną z trudem wychowania będzie źródłem satysfakcji i wzruszeń.

Życzę, aby dzieci były zawsze powodem do dumy i byśmy w każdym momencie swojego życia mogli cieszyć się z ich osiągnięć.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Senior +

 • Logotypy programu

Podpisano umowę na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na Klub Senior+.

20 czerwca Wójt Gminy Gizałki podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak dotyczącą zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na Klub Senior +”.

Zakres projektu obejmuje przebudowę większości pomieszczeń parteru budynku świetlicy wiejskiej i sali gimnastycznej. Do dyspozycji uczestników Klubu „Senior +” będą m.in.: kuchnia wyposażona w niezbędny sprzęt AGD, dwie łazienki,  pomieszczenie do  zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, szatnię wyposażoną w indywidualne szafki oraz ogólnodostępną salę zajęć.

Całkowita wartość inwestycji to 1 098 999,80 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w  kwocie 156 000,00 zł ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”. Pozostała wartość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

 • Budynek sali wiejskiej w Gizałkach
 • Podpisanie umowy

Wzorowi Uczniowie 2023

W dniu 21 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Gizałki – Robert Łoza spotkał się w Urzędzie Gminy z uczniami klas VIII szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki, którzy zostali wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce. Wytypowani przez szkoły uczniowie otrzymali tytuł "Wzorowego Ucznia".

Od Samorządu Gminy Gizałki wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody w postaci statuetek, dyplomów oraz bezpłatnego wyjazdu na kolonie.

Wyróżnieni uczniowie:

Szkoła Podstawowa w Białobłotach 

Wiktor Jabłoński 

Cezary Matelski

Nadia Wysocka 

Szkoła Podstawowa w Gizałkach

Igor Kaczmarek

Jakub Łoza

Maja Urbaniak 

Szkoła Podstawowa w Tomicach

Martyna Bodzianowska 

Patryk Kostrzewa 

Wiktor Malinowski 

 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania z Wzorowymi Uczniami

Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

Badania rolnicze GUS

Szanowni Rolnicy!

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

 • Ulotka informacyjna

Niższa cena za węgiel dla mieszkańców

Od 16 czerwca 2023 roku cena tony węgla w ramach preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem Gminy wynosić będzie 1600 zł. Obniżka dotychczasowej ceny podyktowana jest spadkiem cen na wolnym rynku.

Oferowana cena będzie obowiązywała jedynie do wyczerpania zapasów (liczy się kolejność wpłat). 

Pozostałe warunki sprzedaży pozostają bez zmian.

Akcja Lato

 • Plakat informacyjny

EKO-WARIACJE w WAKACJE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki otrzymało dofinansowanie w kwocie 9.999 zł do programu zaangażowania społecznego 2023 ogłoszonego przez IKEA INGKA Group, właściciela spółki Eviva i lokalnej farmy wiatrowej Gizałki na projekt pn. "EKO-WARIACJE w WAKACJE", na który składają się:

 • Ekostrefa warsztatowa podczas Festynu Nocy Świętojańskiej
 • Obozowisko Survivalowe - "Poszukiwacze Przygód”
 • Wycieczka do Folwarku Konnego w Hermanowie
 • Oświetlenie sceniczne sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach

Szczegóły wkrótce!

 • Infografika

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 4 czerwca 2023 r. na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi zostały przeprowadzone zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Gizałki.

W zawodach  udział wzięło 12 drużyn, w tym 7 drużyn w gr. „A”, 1 drużyna w gr. „C” oraz 4 drużyny MDP - 2 dziewczęce i 2 chłopięce.

Sędzią głównym zawodów był asp. sztab. Przemysław Ostrowski z KP PSP w Pleszewie, sekretariat obsługiwał ogn. Damian Drążek z KP PSP w Pleszewie,  asp. sztab. Józef Gmyrek Komendant Gminny Związku OSP RP w Gizałkach oraz ośmiu sędziów z poszczególnych jednostek OSP:

 • OSP Białobłoty – dh Leszek Szymczak
 • OSP Gizałki – dh Konrad Taczała
 • OSP Kol. Ostrowska – Świerczyna – dh Edward Wulbach
 • OSP Szymanowice – dh Andrzej Kaczmarek
 • OSP Tomice – dh Jacek Janiszewski
 • OSP Wierzchy – Leszczyca – dh Sebastian Matuszewski
 • OSP Wronów – dh Michał Lochdański
 • OSP Ruda Wieczyńska – dh Krzysztof Szymczak 

Zawody przeprowadzone były w gr. „A” i „C” w konkurencjach:

 • Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,
 • Ćwiczenie bojowe na mokro,
 • Ćwiczenie z musztry.

W grupie MDP:

 • Rozwinięcie bojowe z przeszkodami,
 • Bieg sztafetowy z przeszkodami.

Łączna klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

MDP - dziewczęta 

I miejsce OSP Gizałki
II miejsce OSP Wronów

MDP - chłopcy

I miejsce OSP Gizałki

II miejsce OSP Wronów

W grupie „C” ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza

I miejsce OSP Gizałki

W grupie „A” ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza

I miejsce OSP Wierzchy-Leszczyca 
II miejsce OSP Białobłoty
III miejsce OSP Gizałki
IV miejsce OSP Szymanowice
V miejsce OSP Tomice
VI miejsce OSP Wronów
VII miejsce OSP Ruda Wieczyńska

W grupie „C” ćwiczenie z musztry

I miejsce OSP Gizałki

W grupie „A” ćwiczenia z musztry

I miejsce OSP Białobłoty
II miejsce OSP Gizałki
III miejsce OSP Wierzchy-Leszczyca
IV miejsce OSP Ruda Wieczyńska
V miejsce OSP Szymanowice i OSP Wronów
VI miejsce OSP Tomice.

 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych
 • Zdjęcie z zawodów sportowo-pożarniczych

Festyn Nocy Świętojańskiej

 • Plakat informacyjny

Urząd Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki serdecznie zapraszają na Festyn Nocy Świętojańskiej, który odbędzie się 1 lipca 2023 r. na placu sportowo - rekreacyjnym w Nowej Wsi.

W programie:

godz. 17:00 - 19:00
Blok dla dzieci (malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczy, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód) - darmowe
Ekostrefa warsztatowa z Fundacją Animacja (warsztaty tworzenia bransoletek japońską metodą Kumihimo, mini konkursy ekologiczne z nagrodami) - darmowe
godz. 19:00 - Taneczne show w wykonaniu uczniów z lokalnej szkoły tańca
godz. 19:30 - "Eksplozja kolorów" - zabawa z proszkami holi dla dzieci i młodzieży
godz. 20:15 - Podsumowanie akcji proekologicznej " Wielkie Sprzątanie w Gminie Gizałki"
godz. 20:30 - Koncert zespołu Freaky Boys
godz. 21:30 - Koncert zespołu Long & Junior
godz. 22:30 - Obrzęd Świętojański w wykonaniu Ulicznego Teatru Ognia Anthony Street
godz. 23:00 - 2:00 - Zabawa z DJ

Wstęp wolny!

9 czerwca br. urząd będzie nieczynny

W dniu 09.06.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny. W sprawach sporządzenia aktu zgonu w dniu 09.06.2023 r. dyżur telefoniczny pełnić będzie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pod nr tel. 883 964 690. 

 • Logotypy programu

Gmina Gizałki znów stanie się piękniejsza

Po raz kolejny Gmina Gizałki otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś. W tegorocznej edycji zostaną zrealizowane dwa zadania, a ich beneficjentami będą Sołectwa Ruda Wieczyńska oraz Gizałki. 

Pierwsze zadanie pn.  „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach” obejmuje wykonanie alejki parkowej, czyszczenie stawu oraz elementy małej architektury tj. betonowy grill oraz stół do tenisa. Ponadto przewidziano nasadzenia drzew oraz ocenę dendrologiczną.

Natomiast w sołectwie Gizałki zostanie zrealizowane zadanie pn. „Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizałkach”. W ramach tego zadania powstanie plac zabaw wyposażony m.in.  w zestaw zabawowy, karuzelę tarczową, huśtawkę wagową oraz tablicę edukacyjną. Dodatkowo na terenie placu zabaw zostaną umieszczone ławki oraz ogrodzenie. 

Wartość pozyskanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynosi łącznie 68 900,00 zł. Pozostała wartość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego Sołectwa Ruda Wieczyńska i Gizałki.

Turniej siatkówki plażowej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” oraz Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu zapraszają na Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, który odbędzie się 18 czerwca 2023 r. (niedziela) – od godz. 10:00 na boisku do piłki siatkowej plażowej na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (adres: ul. Leśna 1, 63-322 Gołuchów).

http://lgd.pleszew.pl/turniej/

 • Plakat turnieju

Dzień Dziecka

Drogie Dzieci!

W dniu Waszego Święta życzę Wam radosnego dorastania, by wszystkie chwile spędzone wśród rodziny i przyjaciół były magiczne,  przepełnione uśmiechem i fascynacją nad pięknem świata, a każdy dzień przybliżył Was do realizacji najskrytszych marzeń.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Zakończono przebudowę drogi gminnej

Oddano do użytku drogę wykonaną w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Wodnej w Gizałkach”. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo KOST-BUD Piotr Druchliński z Jaroszyna Kolonii.

Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową o długości 0,423 km i szerokości 5 m. Inwestycja uwzględniała również wymianę latarni oświetleniowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Całkowita  wartość robót to 1 437 787,59 zł, z czego 1 365 898,21 zł to dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 • Logotypy programu

Podsumowanie akcji proekologicznej "Wielkie Sprzątanie w Gminie Gizałki"

"Wielkie Sprzątanie w Gminie Gizałki" to projekt zakładający mobilizację społeczeństwa lokalnego oraz podjęcie wspólnych działań mających na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego w gminie Gizałki. Głównym celem organizatorów było włączenie w akcję, jak największej liczby mieszkańców oraz wspólne posprzątanie gminy.

W akcji proekologicznej „Wielkie Sprzątanie w Gminie Gizałki” wzięło udział 11 sołectw z terenu gminy, które w ramach prowadzonej akcji posprzątały swoje miejscowości.

Bezkonkurencyjne okazało się Sołectwo Białobłoty, które zebrało 60 worków odpadów!!!

Orlina - 30 worków

Gizałki - 22 worki

Ruda Wieczyńska - 17 worków

Czołnochów  - 15 worków

Tomice - 12 worków

Szymanowice  - 12 worków

Wierzchy - 8 worków

Dziewiń Duży - 3 worki

Kolonia Ostrowska i Świerczyna - 3 worki

Leszczyca - 3 worki

Wszystkim Sołectwom biorącym udział w akcji proekologicznej, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie na rzecz środowiska przyrodniczego gminy Gizałki. Po raz kolejny udowodniliście, że Nasza Gmina jest Naszą Wspólną Sprawą!!! Razem możemy więcej!!!

Sołectwo, które zebrało największą ilość odpadów, otrzyma nagrodę, która zostanie wręczona podczas Festynu Nocy Świętojańskiej w dniu 01.07.2023 r.

 

Konkurs „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja”. Prace można zgłaszać do 31 maja 2023 r. na adres: ksow@umww.pl. Pula nagród wynosi w tym roku aż 40 000 zł. Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty, które należy przesłać wraz z pracami dostępne są pod adresem: http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2023/03/31/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-czwarta-edycja/

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - 4 czerwca 2023 r. - boisko sportowe w Nowej Wsi!

Przyjdź i kibicuj!

Program zawodów:

14:00 Zbiórka drużyn

14:20 Rozpoczęcie zawodów

 • Ćwiczenia bojowe i sztafeta MDP
 • Musztra drużyn z grupy „C” i „A”
 • Ćwiczenia bojowe i sztafeta drużyny z grupy „C”
 • Ćwiczenia bojowe i sztafeta drużyn z grupa „A”
 • Ogłoszenie wyników końcowych - wręczenie nagród
 • Zakończenie zawodów
 • Plakat informacyjny

29 maja - Dzień Działacza Kultury

29 maja to Dzień Działacza i Animatora Kultury, to święto osób, które swoim zaangażowaniem i pracą upiększają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu. Praca w kulturze jest swego rodzaju służbą, która wymaga ogromnego wkładu pracy i poświęcenia.

W tym szczególnym dniu, wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego, a w szczególności Pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach  pragnę podziękować za aktywny udział w życiu gminnej społeczności, za kultywowanie naszej lokalnej tradycji oraz przekazywanie w różnych formach bogatej historii.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizowaniu zawodowego powołania. Niech aktywność kulturalna będzie pasmem sukcesów, a wykonywane obowiązki źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Pracownika Samorządowego składamy serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia wszystkim, którzy przyczyniają się do krzewienia idei samorządności wśród naszych mieszkańców. 

Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności za ważną i odpowiedzialną pracę na rzecz wspólnego dobra, zaangażowanie w ustawiczny rozwój Gminy Gizałki oraz wszelkie poczynione trudy i wyrzeczenia.

Życzymy pomyślnej realizacji planowanych i obecnie wykonywanych przedsięwzięć, a także niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

26 maja - Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki składam wszystkim Mamom wyrazy wdzięczności za pełnienie tak ważnej roli w życiu rodzinnym i społecznym.  

Wychowanie dzieci wymaga wiele cierpliwości, poświęcenia i wyrzeczeń. To właśnie Mamy uczą dzieci życia, przekazują wartości i kształtują dorosłych obywateli. 

W tym pięknym dniu pragnę podziękować za trud, troskę, a także dobre rady i słowa otuchy oraz za wszystko, co zawdzięczają Wam dzieci te małe i te dorosłe. 

Życzę, aby każdy dzień przynosił uśmiech i pomyślność. Niech nagrodą za bezwarunkową i niezastąpioną miłość będzie wdzięczność i szacunek Waszych najbliższych. 

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Majówka z tradycją, kulturą i smakiem

13 maja na placu przy sali OSP Białobłoty w Orlinie Małej odbyła się „Majówka z tradycją, kulturą i smakiem”. Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja Animacja przygotowała stoisko warsztatowe, w którym można było nauczyć się tworzenia lalek motanek z dawnych lat, a także biżuterii. Wykonana biżuteria okazała się doskonałą ozdobą i dopełnieniem stylizacji szczególnie dziewczynek. Podczas warsztatów prowadzonych przez instruktorów, uczestnicy mogli nie tylko nabyć nowych umiejętności manualnych, czy twórczych, ale także dowiedzieć się, jak dużą rolę odgrywało niegdyś rękodzieło.

Uczestnicy festynu mogli skorzystać również z animacji – wspólnych zabaw z animatorem. Były to zabawy z dawnych lat tj.: strzelanie z łuku, strzelanie z wiatrówki, strzelanie z procy do celu, rzuty do celu, przeciąganie liny. Dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci, ale także wśród dorosłych cieszyło się stoisko z tworzeniem fryzur z dawnych lat, gdzie wplatano żywe kwiaty we włosy. Najmłodsi mogli skorzystać również z darmowych zamków dmuchanych.

Kulinarną niespodzianką było staropolskie jadło: kapusta zasmażana i pajda chleba ze smażoną cebulą i kiełbasą. Pielęgnowanie tradycji kuchni regionalnej jest niezwykle istotne dla zachowania dziedzictwa kulinarnego polskiej wsi.

Podczas imprezy odbył się także koncert grupy FEST „Staropolska Biesiada Poznańska”. Utwory biesiadne z dawnych lat przypadły do gustu szczególnie osobom starszym obecnym na festynie, dla których koncert okazał się sentymentalną, muzyczną podróżą do czasów swojej młodości. Dla młodszego pokolenia z kolei stanowił doskonałą formę obcowania z tradycją i kulturą minionych lat.

Jednym z punktów imprezy był II Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka” pod patronatem honorowym Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach oraz zespół wokalny Maki i Chabry.

Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów to wydarzenie, którego głównym celem jest przedstawienie twórczości amatorskich zespołów i grup śpiewaczych. Przedsięwzięcie to sprzyja pokazaniu talentu, pasji, a także bogactwa kulturalnego. To doskonała okazja do wspólnego biesiadowania i integracji.

W przeglądzie udział wzięło 7 zespołów i grup śpiewaczych: Zespół wokalny Maki i Chabry, Kapela Znad Prosny, Grupa Stawiszynianki, Zespół „Kalina” z Czermina, Zespół „Błękitne Modraczki” wraz z Wesołą Kapelą z Dobrzycy, Swojski Kwartet ze Stawiszyna i Mike Oudewaal z partnerskiej gminy Apen.

Na zakończenie wszystkie zespoły i grupy śpiewacze otrzymały z rąk Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki Pana Romana Rojewskiego pamiątkowe dyplomy i statuetki. Dodatkowo Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  w Gizałkach Pani Judyta Podsadna wręczyła wszystkim upominki.

Podczas imprezy, jej uczestnicy mogli podziwiać także lokalne rękodzieło wykonane techniką makramy oraz szydełkowania. „Majówka z tradycją, kulturą i smakiem” z całą pewnością była wydarzeniem międzypokoleniowym, które przybliżyło społeczności obszaru LGD tradycje kulinarne, rękodzielnicze i biesiadne naszego regionu.

Projekt "Majówka z tradycją, kulturą i smakiem" realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki, w partnerstwie z OSP i KGW Białobłoty, w drodze konkursu 33/2022/G w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Gizałki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gizałki, położonej w Gizałkach przy ulicy Polnej, oznaczonej jako działka nr 7/1 o powierzchni 0,8600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00023838/3. Szczegóły w załączniku.

Informacja o operacji "Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich"

 • Logotypy programu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW 
informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa 
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji

pn. „Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 28 000,00 zł.

Operacja będzie polegała na organizacji 28 stoisk wystawienniczych Kół Gospodyń Wiejskich promujących regionalne i tradycyjne produkty żywnościowe poprzez ich degustację podczas kompleksowego wydarzenia: IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023, XXIX Wielkopolskie Targi Rolnicze, IV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w dniach 3-4 czerwca 2023 r.

Celem operacji jest zwiększenie udziału producentów regionalnej i tradycyjnej żywności w organizacji krótkiego łańcucha dostaw, wymiana i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących produktów lokalnych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie informacji uczestnikom wydarzenia w zakresie wielkopolskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych.  

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi podniesienie wiedzy odwiedzających stoiska wystawiennicze podczas targów w zakresie zwiększenia udziału producentów regionalnej i tradycyjnej żywności w organizacji krótkiego łańcucha dostaw. Ponadto, zwiedzający zdobędą informacje dotyczące wielkopolskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych. Dodatkowym planowanym rezultatem projektu będzie podejmowanie i rozwijanie działalności przetwarzania i wprowadzania do obrotu przez wytwórców regionalnej i tradycyjnej żywności.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z realizacją operacji Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego zapraszamy do udziału w projekcie. W tej sprawie należy kontaktować się  z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu, tel. 61 8630418, e-mail: wrow@wodr.poznan.pl

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym https://ksow.pl. 

Konkursy na dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

„Złote Gody” obchodzą tylko ci, którzy najdłużej trwają w małżeństwie. Prawdziwe, trwałe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki życia codziennego, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancje oraz szacunek.

W  środę 10 maja 2023 roku mieszkańcy gminy Gizałki, którzy przeżyli ponad pół wieku w jednym związku małżeńskim spotkali się na uroczystości wręczenia odznaczeń za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  Medale zostały nadane jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wójta Gminy Gizałki.  

Zaproszeni jubilaci z terenu gminy Gizałki, którzy w 1972 roku złożyli sobie przysięgę małżeńską i doczekali „Złotych Godów” to Państwo:

 1. Maria i Jan Chojnaccy z Nowej Wsi
 2. Zofia i Kazimierz Czajczyńscy z Kolonii Ostrowskiej
 3. Urszula i Ryszard Glapowie z Gizałek
 4. Halina i Stanisław Mikołajewscy z Leszczycy
 5. Marianna i Mieczysław Mrowińscy z Szymanowic
 6. Halina i Zenon Witkowscy z Kolonii Ostrowskiej
 7. Krystyna i Zenon Zielińscy z Krzyżówki
 8. Janina i Jerzy Michalakowie z Rudy Wieczyńskiej 

W uroczystości udział brali również: Wójt Gminy Gizałki - Robert Łoza,  Przewodniczący Rady Gminy Gizałki – Roman Rojewski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  – Iwona Lewicz oraz sołtysi miejscowości zamieszkania jubilatów.

Otwarcia i wprowadzenia do ceremonii nadania odznaczeń dokonała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Lewicz. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Wójt Gminy Gizałki – Robert Łoza, kierując swoje przemówienie do dostojnych jubilatów. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił  znaczenie wytrwałości w małżeńskiej przysiędze oraz złożył parom małżeńskim życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych pięknych rocznic. Ponadto korzystając z tej zaszczytnej okazji, jubilatom życzenia i gratulacje złożył również Przewodniczący Rady Gminy – Roman Rojewski, który pogratulował małżonkom przepięknej rocznicy w tak doskonałej formie. Dodał również, że niestety nie wszystkim małżeństwom było dane dożyć wspólnie tak pięknego jubileuszu.

Po uroczystej dekoracji medalami par małżeńskich przez Wójta Gminy Gizałki w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jubilaci zostali obdarowani przez władze gminy kwiatami i upominkami. Z życzeniami i bukietami kwiatów dołączyli również sołtysi. Nie zabrakło wspólnego odśpiewania jubilatom 100 lat oraz pamiątkowych zdjęć.

Przy wspólnym posiłku w bardzo miłej atmosferze toczyły się rozmowy. Małżonkowie ze wzruszeniem na twarzy wspominali przeżyte razem ponad 50 lat.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim jubilatom, życząc doczekania w jak najlepszym zdrowiu kolejnych rocznic.

 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • Zdjęcie z obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Sprzedaż końcowa węgla

Gmina Gizałki informuje o przystąpieniu do sprzedaży końcowej węgla dla osób fizycznych.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 04.05.2023 r. do 30.06.2023 r. Sprzedaż końcowa prowadzona będzie do 31.07.2023 r. lub do wyczerpania zasobów. Na dzień 01.05.2023 r. Gmina Gizałki może sprzedać następujące ilości węgla w sortymentach:

 • 70 ton groszku,
 • 66 ton orzecha.

O zakup węgla, bez ograniczeń limitowych, w ramach sprzedaży końcowej mogą ubiegać się mieszkańcy uprawnieni do dodatku węglowego. W związku z brakiem limitu ilościowego mieszkaniec, który zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Cena węgla: 1800,00 zł brutto za tonę. Pozostałe warunki sprzedaży pozostają bez zmian.

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom służb komunalnych, a w szczególności dla pracowników Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Gizałkach, którzy na co dzień dbają o zaopatrzenie naszych mieszkańców w wodę, oczyszczanie ścieków komunalnych oraz wykonują wiele innych prac na zlecenie naszego samorządu.

Życzymy Wam wiele radości, pogody ducha, sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej oraz wszystkiego co najlepsze w życiu osobistym.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Gminny Dzień Strażaka

W dniu 6 maja 2023 r. przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka połączone z poświęceniem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Tomicach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach. Następnie uczestnicy przejechali do Tomic, gdzie dalszą część poprowadził dowódca uroczystości druh Józef Gmyrek - Komendant Gminny ZOSP RP w Gizałkach. Powitania wszystkich zgromadzonych dokonał druh Jacek Janiszewski – Prezes OSP w Tomicach. Priorytetem tejże uroczystości było poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Tomicach. Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości, którzy gratulowali druhom pozyskania nowego pojazdu, jednocześnie dziękując za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Urszula Balicka – Sekretarz Powiatu Pleszewskiego, bryg. Waldemar Barański Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Ksiądz Kanonik Tadeusz Pietrzak - Kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego, druhna Dorota Gorzaniak Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, druh Michał Czajczyński Prezes  Zarządu  Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w  Gizałkach kpt. Paweł Mimier Dowódca JRG  w Komendzie Powiatowej PSP w  Pleszewie, Robert Łoza - Wójt Gminy Gizałki,  Roman Rojewski - Przewodniczący Rady Gminy Gizałki, a także samorządowcy, strażacy i mieszkańcy gminy Gizałki.

 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości

4 maja - Dzień Strażaka

Święto patrona Strażaków Św. Floriana to wyjątkowy dzień, w którym mogą 
z dumą i satysfakcją świętować przynależność do pożarniczej formacji.

To dzięki poświęceniu zdrowia i życia, profesjonalizmowi i bezinteresowności 
w świadczeniu pomocy, zarówno Państwowa jak i Ochotnicza Straż Pożarna 
cieszy się nieustanym zaufaniem społecznym. 

Jest to najwyższa nagroda za wkład w bezpieczeństwo naszej społeczności.

Korzystając z tej sposobności życzę wszystkim Strażakom zdrowia, 
nieustannego zapału do niesienia pomocy, wytrwałości i siły w pełnieniu służby.

Życzę, by najbliżsi byli dla Was wsparciem i okazywali wiele zrozumienia 
dla charakteru pełnionej służby.

Niech Św. Florian otacza wszystkich strażaków stałą opieką.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

II Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów - Przystanek Majówka

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach, zespół wokalny "Maki i Chabry" serdecznie zapraszają na " II Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów - Przystanek Majówka", który odbędzie się 13 maja 2023 r. od godziny 15:30 na Placu przy sali OSP Białobłoty w Orlinie Małej. Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów stanowi punkt programu imprezy pn. "Majówka z tradycją, kulturą i smakiem".

 • Plakat informacyjny

Majówka z tradycją kulturą i smakiem

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki serdecznie zaprasza mieszkańców na "Majówkę z tradycją, kulturą i smakiem".

Impreza odbędzie się 13 maja 2023 r. od godziny 15:30 na placu przy sali OSP Białobłoty w Orlinie Małej. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

 • Plakat informacyjny

Projekt " Majówka z tradycją, kulturą i smakiem" realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w drodze konkursu 33/2022/G w ramach poddziałania 19.2. " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.

drukuj ()

Nowa droga w miejscowości Wierzchy

Zakończono prace przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. Sp.k z Jarocina.

W ramach inwestycji została wykonana droga o nawierzchni asfaltowej o długości 0,882 km i szerokości jezdni 3,50 m wraz z oznakowaniem. Zakres prac obejmował również przebudowę istniejących przepustów oraz wykonanie nasadzeń drzew.

Całkowita  wartość robót to 1.095.331,43 zł, z czego 1.040.564.86 zł to dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Postanowienie nr 388/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Gizałki

 • Baner programu

Wywieś flagę!

 • Plakat informacyjny

Biało-Czerwona na szczycie góry albo na plaży. Na balkonie, przy drzwiach, w biurze i na bloku. Mała lub duża. 2 maja, z okazji Święta 𝗙𝗹𝗮𝗴𝗶 𝗥𝘇𝗲𝗰𝘇𝘆𝗽𝗼𝘀𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗲𝗷 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷, zapraszamy do włączenia się w akcję #mojaflaga! Wywieś Biało-Czerwoną, zrób jej zdjęcie i opublikuj w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga!

Razem pokażmy, że 2 maja łączą nas wspólne barwy narodowe - podobnie jak w przypadku pokoleń Polaków przed nami.

Świętujmy razem!

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl

2 maja urząd będzie nieczynny

W dniu 02.05.2023 r. (wtorek) Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny.

W sprawach sporządzenia aktu zgonu w dniu 02.05.2023 r. dyżur telefoniczny pełnić będzie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pod nr tel. 883 964 690. 

 • Baner informacyjny

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 31.05.2023 r. w Szpitalu - Pleszewskim Centrum Medycznym, ul. Poznańska 125A. Badania odbywać się będą w poradni kardiologicznej.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. 

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 8200 pacjentów. Dzięki programowi ponad 180 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 

 • telefonicznie: 503 075 095 (kontakt od pon. do pt. w godz. 9 - 15)
 • e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

 • Baner programu "Zdrowa Aorta"

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przyczepy ciężarowej, niskopodwoziowej

Klub „ Senior +”

Gmina Gizałki pozyskała dotację w wysokości 156 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na Klub Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2023. 

W tegorocznym naborze tylko trzy gminy z województwa wielkopolskiego zostały zakwalifikowane do dofinansowania, w tym Gmina Gizałki.

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia osobom starszym (60+), nieaktywnym zawodowo mieszkającym na terenie Gminy Gizałki poprzez utworzenie Klubu Senior +, który umożliwi im aktywne spędzenie wolnego czasu oraz integrację społeczną.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowo-adaptacyjne, a także zakup wyposażenia. Budynek klubu pozbawiony będzie barier architektonicznych i zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad br.

Wesołego Alleluja!

 • Życzenia wielkanocne

Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Niecodzienny Jubileusz 100 - lecia urodzin mieszkanki Gminy Gizałki

Pierwszego kwietnia 2023 r. w gminie Gizałki miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Swoje setne urodziny obchodziła mieszkanka Kolonii Obory Pani Stanisława Brzezińska. Ten szczególny dzień jubilatka spędziła w gronie licznej rodziny. Z okazji tak zaszczytnego jubileuszu urodzin Panią Stanisławę Brzezińską odwiedzili również przedstawiciele Gminy Gizałki w osobach: Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki, Roman Rojewski - Przewodniczący Rady Gminy Gizałki oraz Iwona Lewicz – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jednocześnie wnuczka jubilatki. Delegację w imieniu jubilatki i całej rodziny powitała Pani Jana Brzezińska – synowa.  Przybyli goście złożyli Pani Stanisławie najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania z okazji 100 lat życia. Przekazali również list gratulacyjny z kopią aktu urodzenia jubilatki,  kwiaty i pamiątkowy upominek.  Wójt Gminy w trakcie składanych życzeń powiedział jubilatce bardzo wiele miłych słów oraz okazał wyrazy najwyższego uznania i szacunku za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat. Następnie przekazał Pani Stanisławie list z gratulacjami od Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego, który został przesłany na jego ręce z prośbą o przekazanie jubilatce. Natomiast Przewodniczący Rady Gminy Roman Rojewski dołączając się do życzeń pogratulował Pani Stanisławie kochającej rodziny, która troszczy się i należycie opiekuje jubilatką. Życzenia zdrowia oraz podziękowania za trud wychowania, troskę i miłość, jubilatce przekazała w imieniu całej rodziny najstarsza wnuczka Iwona Lewicz.  W dalszej kolejności uroczystości, nie zabrakło toastów z życzeniami 200 lat życia, nie zabrakło również momentów wzruszeń. Dostojna jubilatka szczęśliwa i wzruszona podziękowała wszystkim za pamięć, życzenia i prezenty.

Pani Stanisława Brzezińska urodziła się w Hucie Łukomskiej, gm. Zagórów dnia 1 kwietnia 1923 roku. Jako trzecie z czworga dzieci Józefa i Józefy Nowackich zamieszkałych w Hucie Łukomskiej. Kiedy Pani Stanisława miała 16 lat wybuchła II Wojna Światowa i cała rodzina Nowackich została wysiedlona. Pani Stanisława z rodzicami i rodzeństwem trafili wtedy właśnie do Kolonii Obory w gminie Gizałki. Młodziutka wówczas Stanisława pomagała rodzicom w gospodarstwie domowym oraz uczyła się zawodu krawcowej. To zajęcie bardzo lubiła. Szycie sprawiało jej ogromną przyjemność i towarzyszyło aż do późnej starości (w wieku 95 lat zasiadała jeszcze do maszyny). Pani Stanisława związek małżeński zawarła 27 lutego 1945 roku w Wierzchach z Sewerynem Brzezińskim, zamieszkałym również w Kolonii Obory. Małżonkowie po ślubie zamieszkali z rodzicami Seweryna, którzy w czasie wojny prowadzili kuźnię, sklep i karczmę. Posiadali również niewielkie gospodarstwo rolne. Młodzi małżonkowie cały czas rozwijali gospodarstwo, powiększali i unowocześniali. Tutaj też urodziło się i wychowało ich czworo dzieci: Bożena, Tadeusz, Danuta i Teresa. Pani Stanisława w życiu ciężko pracowała, ale mimo tylu zajęć w domu i gospodarstwie zawsze była osobą bardzo życzliwą, pogodną i pobożną.  Po śmierci męża w 1996 roku gospodarstwo rolne przekazała synowi i synowej. Pani Stanisława Brzezińska doczekała się 11 wnuków, 12 prawnuków i 3 praprawnuków.   

Jeszcze raz życzymy Dostojnej jubilatce wielu lat życia w jak najlepszym zdrowiu, pogody ducha i aby każdy kolejny dzień był źródłem spełnienia marzeń w otoczeniu najbliższych.

 • autor: Iwona Lewicz
 • 100 lat - strona
 • Screenshot_20230403-131012_Gallery
 • grupowe 2
 • 20230401_152005

OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

29 marca 2023 r. w sali wiejskiej w Gizałkach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  

W eliminacjach udział wzięło 17 uczestników ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gizałki, którzy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe.

 • w grupie I -  szkoła podstawowa (klasa I-IV) - 2 osoby
 • w grupie II - szkoła podstawowa (klasa V-VIII) – 12 osób
 • w grupie III – szkoły ponadpodstawowe – 3 osoby

Komisja w składzie:

Józef Gmyrek - Przewodniczący
Ewa Krzywańska - Sekretarz
Michał Czajczyński - Członek
Sławomir Mariański - Członek

po sprawdzeniu testów oraz po przeprowadzonych dogrywkach ustnych wyłoniła laureatów w poszczególnych grupach:

I grupa wiekowa - szkoły podstawowe klasy I-IV

 • Piotr Leszczyński – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach
 • Jakub Czajczyński  - Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach

II grupa wiekowa - szkoły podstawowe klasy V-VIII

 • Igor Grabarek  – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach
 • Patryk Kostrzewa – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach
 • Hubert Mimier – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach

III grupa wiekowa - szkoły ponadpodstawowe

 • Patryk Ratajek OSP w Białobłotach
 • Oliwia Taczała OSP w Gizałkach
 • Antoni Szulc OSP Wierzchy - Leszczyca

Wyżej wymienieni laureaci wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 15 kwietnia 2023 r.  w KP PSP w Pleszewie.

 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców z terenu gminy Gizałki

Wójt Gminy Gizałki serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Spotkanie odbędzie się dnia 4 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00  w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu. 

drukuj (Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców z terenu gminy Gizałki)

Targi w Marszewie

Darmowe konsultacje, nowoczesny sprzęt i kiermasz ogrodniczy na targach w Marszewie

Prezentacja sprzętu rolniczego, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, pokaz rękodzieła oraz tradycyjny kiermasz ogrodniczy – to wszystko czeka na osoby, które w niedzielę, 2 kwietnia, w godzinach 9.00 – 16.00, pojawią się na Wiosennych Targach Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ w Marszewie, koło Pleszewa. Organizatorem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wstęp na targi jest darmowy.

– Wiosenne targi w Marszewie to wydarzenie, którego nie może zabraknąć w kalendarzu najważniejszych imprez organizowanych przez WODR. O ich znaczeniu najlepiej świadczy liczba odwiedzających, którzy co roku pojawiają się w Marszewie – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Ponadto, dodaje: – Targi w Marszewie są szansą, aby zapoznać się z nowościami w rolnictwie, aktualną ofertą producentów sprzętu rolniczego oraz skorzystać z darmowych konsultacji i porad ze strony specjalistów WODR oraz innych instytucji rolniczych.

Chociaż targi w Marszewie poświęcone są przede wszystkim tematyce rolniczej, to, jak co roku, nie zabraknie na nich tradycyjnego kiermaszu ogrodniczego, na którym będzie można zakupić różnorodne sadzonki i rośliny. Ponadto, w trakcie targów zaplanowano również pokaz dotyczący rękodzieła oraz szkolenie na temat nowych zasad przekazywania płatności bezpośrednich, które zostanie przeprowadzone we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach promocji akcji #KupujŚwiadomie na targach odbędzie się Kiermasz Wielkanocny z udziałem producentów żywności działających w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, sprzedaży bezpośredniej i innych form wspierających dostarczanie na rynek żywności bezpośrednio z gospodarstwa. 

Targom będzie towarzyszył Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 

Targi w Marszewie – Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola 

Tegoroczne targi w Marszewie są jedną z imprez towarzyszących IV Krajowym Dniom Pola Sielinko 2023, które w tym roku, po raz pierwszy w historii, odbędą się w Wielkopolsce w dniach 3-5 czerwca w Sielinku, koło Opalenicy.

Krajowe Dni Pola to największe tego typu wydarzenie branżowe w Polsce, które jest odwiedzane przez dziesiątki tysięcy osób z całej Polski. W tym roku na 18 hektarach terenu będzie można obejrzeć ponad 400 odmian roślin uprawnych oraz zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w rolnictwie w specjalnej Strefie Innowacji i Nauka Praktyce.

Chociaż głównym hasłem tegorocznych Krajowych Dni Pola jest „Rolnictwo Innowacyjne”, to na odwiedzających czeka również wiele innych atrakcji oraz interesujących zagadnień, takich jak na przykład energia dla rolnictwa, wystawa zwierząt hodowlanych, ogrodnictwo, rozwój obszarów wiejskich, wielkopolskie rękodzieło oraz występy regionalnych zespołów muzycznych.

Patroni targów w Marszewie 

Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ zostały objęte patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego Michała Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

Patronami medialnymi targów w Marszewie są: Głos Wielkopolski, Pleszew Nasze Miasto, Radio Poznań, TVP3 Poznań, Życie Pleszewa, Poradnik Gospodarski, Agro Profil, Wieści Rolnicze.

Program targów w Marszewie: 

9.00 – Rozpoczęcie targów 

11.00 – 12.00 – Uroczyste otwarcie (plac otwarcia, główny teren targów)

12.15 – 12.45 – Koncert szkolnej  orkiestry dętej „Happy Marszew Band” ZS CKR – plac otwarcia, główny teren targów,

11.00 – 14.00 – Warsztaty tematyczne „Rękodzielnictwo – tradycja, relaks, dodatkowy dochód”  – hala namiotowa przy kiermaszu ogrodniczym,

9.00 – 16.00 – Prezentacja oferty nowoczesnych środków do produkcji, ciągników i sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

9.00 – 16.00 – Kiermasz ogrodniczy

16.00 – Zakończenie targów

Miejsce: Marszew, koło Pleszewa (siedziba Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego numer 7; Marszew 25, 63-300 Pleszew)

Wydarzenia towarzyszące targom:

9.00–16.00 – Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie (obiekty szkoły)

13.00 – Szkolenie „Nowe zasady dopłat bezpośrednich w świetle Krajowego Planu Strategicznego” (aula szkoły) 

Parking dla zwiedzających: pole demonstracyjne WODR, stadion w Marszewie

 • Plakat informacyjny

Modernizacja oczyszczalni ścieków

W dniu 20.03.2023 r. podpisano umowę z EKO-DBAJ Sp.z o.o. z Cielczy na modernizację oczyszczalni ścieków w Gizałkach. 

Zakres inwestycji obejmuje montaż zaprojektowanego wyposażenia układu automatyki i sterowania. Ponadto zostanie zamontowany system opomiarowania pracy systemów napowietrzania bloku technicznego. W ramach zadania zostanie również zamontowany system zdalnego podglądu pracy instalacji opartego na ogólnodostępnych rozwiązaniach technologicznych z otwartymi interfejsami administracyjnymi.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na stan środowiska poprzez optymalizację energetyczną pracy obiektu, poprawę efektywności technologii oczyszczania ścieków oraz ułatwi operatorowi kontrolę stanów bieżących i alarmowych pracy oczyszczalni. Inwestycja zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu Państwa w wysokości 150.060,00 zł. 

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Nabór wniosków do programu wsparcia lokalnych społeczności

Spółka Eviva Gizałki, właściciel lokalnej farmy wiatrowej Gizałki, ogłasza nabór wniosków do programu wsparcia lokalnych społeczności. 

Nadsyłane projekty powinny dotyczyć lokalnych zadań z zakresu ekologii, problemów dzieci i młodzieży. Wspierane projekty powinny charakteryzować się prostotą i swoim zasięgiem obejmować jak największą społeczność. 

Zarząd spółki Eviva Gizałki zadecyduje, które projekty będą zaakceptowane. Wnioski  powinny zawierać pełną nazwę podmiotu wnioskującego, osobę kontaktową, adres pocztowy, adres emailowy, numer telefonu, a także opisy planowanego / realizowanego przedsięwzięcia i sposobu, w jaki dotacje zostaną użyte. 

W celu uzyskania formularza wniosku lub przesłania wypełnionej aplikacji należy skontaktować się z projekty@martifer.com. Wnioski proszę przesyłać do 30 kwietnia 2023 r.

Niższa cena za węgiel dla mieszkańców

Od 20 marca 2023 roku cena tony węgla w ramach preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem Gminy wynosić będzie 1800 zł. Obniżka dotychczasowej ceny podyktowana jest spadkiem cen na wolnym rynku.

Oferowana cena będzie obowiązywała jedynie do wyczerpania zapasów (liczy się kolejność wpłat). 

Pozostałe warunki sprzedaży pozostają bez zmian.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki informuje, iż termin składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zostaje przedłużony do 20.04.2023 r. 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uwaga!

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych/osadów z oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Gminy Gizałki oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 62 741 15 17 wew. 108.

XXVII Gminny Konkurs na "Najładniejszą Pisankę i Stroik Wielkanocny"

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach ogłasza XXVII Gminny Konkurs na "Najładniejszą Pisankę i Stroik Wielkanocny". Zachęcamy dzieci i młodzież z terenu gminy Gizałki do udziału w konkursie. Prace konkursowe należy składać do 28 marca 2023 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Szczegóły w regulaminie.

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy

11 marca - Dzień Sołtysa

Szanowne Panie, Szanowni Panowie Sołtysi, 

z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie, dbałość oraz konsekwentne działania na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności. 

Życzymy Państwu, aby pozytywna energia i pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców zostały docenione i spotykały się zawsze z aprobatą i uznaniem.

Życzymy, aby sprawowanie tej zaszczytnej funkcji przyniosło wiele osobistej satysfakcji oraz radości z owoców Państwa działań. Niechaj dopisuje Wam dobre zdrowie, a wszystkie dni roku będą radosne.

Te podziękowania i gratulacje przekazujemy w imieniu całej społeczności Gminy Gizałki.

Z wyrazami szacunku 

Roman Rojewski
Przewodniczący Rady
Gminy Gizałki

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

 

II przetarg na na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza pisemny drugi przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego MERCEDES-BENZ 608. Szczegóły w załącznikach.

 • autor: Kamila Łoza
 • IMG-20230216-WA0005
 • 4
 • IMG-20230216-WA0001
 • IMG-20230216-WA0004
 • IMG-20230216-WA0003

Bitwa regionów 2023

„Drogie Panie, Drodzy Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich, chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa regionów.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia. Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.
Tegoroczna już VIII edycja konkursu przebiegać będzie w trzech etapach:

- Etap I -  zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie krótkiego formularza do 31 marca 2023r. którego link jest dostępny na stronie https://www.kowr.gov.pl/konkurs. KGW zakwalifikowane do Etapu I wezmą udział w wydarzeniach powiatowych, na których zaprezentują zgłoszone potrawy. Zespoły ocenione najwyżej, podczas danego wydarzenia powiatowego kwalifikują się do II etapu – półfinału.

- Etap II – Półfinał – odbędzie się podczas otwartego wydarzenie wojewódzkiego.

- Etap III - Ogólnopolski Finał.

Listy wydarzeń etapu I i II zostaną opublikowane na stronie https://bitwaregionow.pl/
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

1)     Etap I (etap powiatowy) za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto,

II miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 500 zł brutto,

III miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł brutto;

2)     Etap II (etap wojewódzki) - za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł brutto,

II miejsca nagroda pieniężna o wartości 3 500 zł brutto,

III miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto;

3)     Etap III – za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł brutto oraz nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

II miejsca nagroda pieniężna o wartości 15 000 zł brutto,

III miejsca nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł brutto.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:  https://bitwaregionow.pl/”

 

 • autor: KOWR

Badanie budżetu czasu ludności (BCL)

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Gizałki realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).
Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

 • autor: GUS

Dzień Kobiet

 • Życzenia

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 22.03.2023 r. w Szpitalu - Pleszewskim Centrum Medycznym, ul. Poznańska 125A. Badania odbywać się będą w poradni kardiologicznej.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. 

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 8180 pacjentów. Dzięki programowi ponad 170 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 

 • telefonicznie: 503 075 095
 • e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

https://www.facebook.com/zdrowaaorta/videos/970126503326964

 • Baner informacyjny

Bezpłatne badania mammograficzne

W dniu 16.03.2023 r. w Gizałkach odbędą się bezpłatne badania mammograficzne realizowane przez firmę Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu.

OPEN to ośrodek diagnostyczny posiadający status Ośrodka Referencyjnego w zakresie diagnostyki gruczołu piersiowego Siemens.

Mammobusy OPEN wyposażone są w najnowocześniejsze cyfrowe mammografy.

Zachęcamy wszystkie mieszkanki gminy urodzone w latach (1954-1973) do udziału w nieodpłatnym badaniu. Mammobus będzie dostępny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kaliska 23 w godzinach 14:00-17:00.

Aby skorzystać z bezpłatnego badania  należy zarezerwować termin swojego badania telefonicznie  pod nr 61 855 75 28  lub wysłać maila z prośbą o kontakt podając nr telefonu na adres mammobus@open.poznan.pl.

Więcej informacji na temat projektu bezpłatnych badań dla kobiet znajdziecie Państwo na stronie https://openbadania.pl

O zaletach mammografii i celowości badań informacje można znaleźć tu: https://open.poznan.pl/qa

 • autor: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu
 • Plakat informacyjny

Przetarg na na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego MERCEDES-BENZ 608. Szczegóły w załącznikach.

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 22.03.2023r. w Szpitalu - Pleszewskim Centrum Medycznym, ul. Poznańska 125A. Badania odbywać się będą w poradni kardiologicznej.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. 

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 8180 pacjentów. Dzięki programowi ponad 170 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 

 • telefonicznie: 503 075 095
 • e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

https://www.facebook.com/zdrowaaorta/videos/970126503326964

 • Baner programu

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych („szamb”) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili zbiornika bezodpływowego („szamba”) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Zgłoszenia należy dokonać na niżej załączonym druku w terminie do 20 marca 2023 roku

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi. 

Na terenie gminy od 3 kwietnia br. rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Gizałki. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Konkurs tarcia chrzanu w Chrzanie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne. Szczegóły w załącznikach.

 • Plakat informacyjny

Oferta pracy

Urząd Gminy Gizałki poszukuje mężczyzn do pracy w Urzędzie Gminy Gizałki na stanowisko pracownik gospodarczy na okres 7 miesięcy za minimalne wynagrodzenie 3 490,00 zł brutto

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 lutego br. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Gizałki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 7411-517.

Podpisano umowę na kolejną inwestycje drogową

13 lutego Wójt Gminy Gizałki podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD S.A. z Goliny na remont dróg gminnych Wierzchy – Kolonia Ostrowska -Świerczyna (nr 632027P i 632028P). 

Inwestycja obejmuje remont dróg o łącznej długość 4,66 km i szerokości 5 m. Zakres prac zawiera frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni, remont istniejących przepustów oraz odmulenie rowów. W ramach zadania zostanie wykonana warstwa z betonu asfaltowego oraz wymiana istniejących barier betonowych. 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 624 829,56 zł.

 • Logotypy programu Polski Ład

Umowa podpisana

W dniu 08.02.2023 r. podpisano umowę na przebudowę ul. Wodnej w Gizałkach. Wykonawcą robót będzie KOST-BUD Piotr Druchliński z Jaroszyn Kolonia.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości 0,423 km i szerokości 5 m. Planowane prace będą polegać na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz demontażu lamp. 

W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni oraz zjazdy na posesję. Ponadto zakres prac obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, montaż nowych lamp oświetleniowych oraz wykonanie oznaczenia pionowego i poziomego. 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 400 413,95 zł.

 • Logotypy programu Polski Ład

Szkolenie na opryskiwacz

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu prowadzi nabór na szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie: szkolenie na opryskiwacz. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 668 439 878,  884 153 124  w godz.8.00-15.00. Dodatkowe informacje w załączniku.

 • DOTACJE DLA ROLNICTWA 01.02.2023 r.

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

W hołdzie bohaterom Powstania Styczniowego

Złożeniem wiązanki kwiatów oraz zapaleniem znicza pod pomnikiem  Powstańców Styczniowych przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Robert Łoza Wójt Gminy Gizałki, Roman Rojewski Przewodniczący Rady Gminy Gizałki oraz Piotr Lis Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gizałki upamiętnili 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W roku 2022 dzięki staraniom gminy Gizałki pomnik został poddany rewitalizacji. Wymieniono płyty nagrobne, wykonano nową tablicę, oczyszczono teren wokół pomnika oraz ozdobne łańcuchy. Kostkę betonową zastąpiono płytami kamiennymi stanowiącymi utwardzenie przy pomniku.

Prace rewitalizacyjne zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 19 900,00 zł.

W 2023 r. planowana jest ekshumacja szczątków powstańców styczniowych spoczywających na cmentarzu i przeniesienie ich do zrewitalizowanego pomnika.

 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego
 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego
 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego
 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego
 • Przedstawiciele władz samorządowych składają hołd bohaterom Powstania Styczniowego

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Kochane Babcie,
Kochani Dziadkowie!

Z okazji Waszego święta pragnę złożyć
najserdeczniejsze życzenia wszystkiego,
co najlepsze i najpiękniejsze,
dobrego zdrowia, pogody ducha i radości.

Niech miłość, którą obdarzają Was najbliżsi,
napełnia młodzieńczą energią oraz uśmiechem. 

Robert Łoza 
Wójt Gminy Gizałki 

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. 

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już wcześniej wydaną legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja zachowuje swoją ważność zgodnie ze wskazanym na niej terminie. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami. 

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. 

Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
O/ZUS w Ostrowie Wielkopolskim 

 • Infografika
 • Infografika

Informacja dotycząca kontroli odpadów

Szanowni mieszkańcy Gminy Gizałki! Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W związku z licznymi informacjami od firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych o niewłaściwej lub niepełnej segregacji odpadów informujemy, że taka sytuacja może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzona  kontrola wykazała, że część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj. opakowania wielomateriałowe, metale, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, papier, do odpadów zmieszanych. Odpady, co do których stwierdzono, iż zbierane są  w sposób niezgodny z zasadami segregacji zostały pozostawione w miejscu odbioru. Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczanie odpadów w worku/pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub jej nieprawidłowe prowadzenie będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty za nieprawidłową segregację.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia nieprawidłowej segregacji:

 • Odpady komunalne
 • Odpady komunalne
 • Odpady komunalne
 • Odpady komunalne
 • Odpady komunalne

Informacja

W związku z pismem skierowanym do Urzędu Gminy Gizałki z Posterunku Policji w Choczu informujemy, że w miejscowościach Toporów, Orlina Mała, Orlina Duża, Białobłoty, Wronów oraz Dziewiń Duży zdiagnozowano zagrożenie w postaci niezachowania należytych środków ostrożności przez właścicieli psów. W ostatnim czasie na terenie ww. miejscowości zauważono wałęsające się psy, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

W związku z powyższym na tym obszarze w okresie 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. został wprowadzony Plan Priorytetowy Policji mający na celu wyeliminowanie powyższego zagrożenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o odpowiednie zabezpieczanie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej posesji. Dzielnicowy prowadzący plan priorytetowy będzie kontrolował ww. teren w celu egzekwowania poszanowania porządku prawnego.

Uwaga! Ptasia grypa!

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniu 3 stycznia br. na terenie powiatu pleszewskiego w gminie Pleszew w miejscowości Grodzisko zlokalizowano ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) powodującej wystąpienie na części gminy Gizałki obszaru zagrożonego, który skutkuje obowiązkiem oznakowania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych znakiem ostrzegawczym z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA!  Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zagrożony”. 

Na terenie Gminy Gizałki w obszar zagrożony wchodzą miejscowości: Dziewiń Duży, Krzyżówka, Kolonia Obory, Wronów i  Obory.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się m.in.:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczanie i transport drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi,
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi  dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolski z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów pleszewskiego, kaliskiego, konińskie i jarocińskiego w załączeniu.

Sprzedaż węgla w 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, 

informujemy, że od 9 stycznia br. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok, uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy gminy Gizałki mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego (groszek, orzech) dla gospodarstw domowych

Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które  spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego (konieczne jest, aby wnioskodawcą o zakup węgla była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy),
 2. dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 3. nie nabyły jeszcze węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, co potwierdzą złożonym oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 - 2023. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakupiły węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton. Cena węgla wynosi 1900 zł za tonę (niezależnie od rodzaju). Jednocześnie informujemy, że nadal realizujemy wnioski złożone w 2022 roku.

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2023 rok.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. W przypadku posiadania bydła należy również załączyć zaświadczenie uzyskane z ARiMR o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Wypłata środków nastąpi do 30 kwietnia 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 110 l oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40,00 l oleju napędowego na 1 DJP. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł na 1 l oleju napędowego.

Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Z dniem 2 stycznia 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2023 roku, a wszelkie szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

W załączeniu pismo Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna

 • Baner

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Pleszewski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzi także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie przygotowało następujące materiały:

 1. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień osób samozatrudnionych,
 2. EDUKACYJNE ANIMACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW OBYWATELI (w wersji dostosowanej dla osób z wadą słuchu), z następujących tematów: „Mediacja”, „Profil zaufany”, „500+” i „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej podstronie projektowej: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pleszewski-2022/

 • Logotypy

Ponadto Stowarzyszenie zachęca do śledzenia swojego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda, gdzie publikuje m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pleszewski-2022/.

 • 100 lat - strona
 • Screenshot_20230403-131012_Gallery
 • grupowe 2
 • 20230401_152005

Harmonogram na sierpień