Aktualności 2022

Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w gminie Gizałki

27 grudnia w 104. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w godzinach wieczornych ulicami Gizałek przeszedł patriotyczny marsz, w którym samorządowcy na czele z Wójtem Gminy Gizałki Panem Robertem Łozą, druhowie strażacy oraz mieszkańcy oddali cześć bohaterom zwycięskiego zrywu. Mieszkańcy szli z flagami, pochodniami, lampionami. Na zakończenie marszu odpalono race. Tym symbolicznym gestem nie tylko uczczono pamięć powstańców, ale także pokazano wdzięczność i solidarność międzypokoleniową. Po marszu organizatorzy zaprosili wszystkich zgromadzonych do sali wiejskiej w Gizałkach na rozgrzewającą zupę, którą przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gizałkach. 

Tego typu akcje poza uczczeniem pamięci bohaterów ważnych wydarzeń, są doskonałym sposobem na integrację lokalnej społeczności.

Organizatorzy, którymi byli: Wójt Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach oraz jednostki OSP z terenu gminy Gizałki dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację obchodów. Dziękujemy służbom porządkowym za zabezpieczenie marszu.

 • Zdjęcie z marszu
 • Zdjęcie z marszu
 • Zdjęcie z marszu
 • Zdjęcie z marszu
 • Zdjęcie z marszu
 • Zdjęcie z marszu
 • Zdjęcie z marszu
 • Zdjęcie z marszu
 • Zdjęcie z marszu

Wesołych Świąt!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę wielu dobrych chwil,
przeżywanych z bliskimi w radości, spokoju i zdrowiu.

Niech będzie to czas spędzony bez trosk i zmartwień,
a magiczna moc Wieczoru Wigilijnego
niech obudzi to, co w człowieku najpiękniejsze:
miłość, dobro, otwartość i życzliwość dla innych.

Niech Nowy 2023 Rok
będzie szczęśliwy i obfity w sukcesy.

Niech zdrowie zawsze Państwu dopisuje,
a pogoda ducha nigdy nie opuszcza.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gizałki!

Chcecie uczcić pamięć Powstańców Wielkopolskich?

Zapraszamy na marsz ulicami Gizałek.

27 grudnia 2022 r. godzina 18:00

Start: ulica Słoneczna

Zabierzcie ze sobą flagi i dowolne światełko np. lampion, znicz…

Na zakończenie zapraszamy na rozgrzewającą zupę do sali wiejskiej w Gizałkach

 

Organizatorzy:
Wójt Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach, jednostki OSP z terenu gminy Gizałki

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Wierzchy

W dniu 16.12.2022 r. w Urzędzie Gminy Gizałki została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „Marzyński” z Jarocina na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy”.    

W ramach inwestycji powstanie droga o nawierzchni asfaltowej  o długości 0,882 km i szerokości 3,5 m. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejących przepustów, wykonanie oznakowania pionowego oraz nasadzeń drzew.  

Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie  1 040 564,86 zł.

 • Logotypy

Dofinansowanie z programu "Poznaj Polskę"

Po raz kolejny Gminie Gizałki udało się pozyskać dofinansowane z programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w kwocie 30 tys. zł. Dzięki temu ponad 120 uczniów ze szkół w Gizałkach, Tomicach i Białobłotach w listopadzie br. wyruszyło na dwudniowe wycieczki szkolne m. in. do Warszawy, Krakowa, Wieliczki, Lądu nad Wartą, Lichenia i Gniezna. Wycieczki zostały dofinansowane w wysokości maksymalnie 80% poniesionych kosztów.

Program „Poznaj Polskę” realizowany jest w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

 • Zdjęcie z wycieczki
 • Zdjęcie z wycieczki
 • Zdjęcie z wycieczki
 • Logotypy programu

Przebudowa garażu OSP Wierzchy-Leszczyca

Została zakończona realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa garażu OSP Wierzchy-Leszczyca”. Polegała ona na dostosowaniu garażu do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który jednostka OSP otrzymała w tym roku. Przebudowa polegała na obniżeniu posadzki garażu, przebudowie wjazdu oraz wydzieleniu pomieszczenia na sprzęt ratowniczy. Zamontowano również wyciąg spalin oraz nową automatyczna bramę garażową. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 199.726,01 złotych brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ireneusz Mizerny z Sierszewa.

 • Przebudowa garażu OSP Wierzchy-Leszczyca
 • Przebudowa garażu OSP Wierzchy-Leszczyca
 • Przebudowa garażu OSP Wierzchy-Leszczyca
 • Przebudowa garażu OSP Wierzchy-Leszczyca

Sprzedaż węgla

Informujemy, iż Gmina Gizałki prowadzi sprzedaż węgla za kwotę 1.900,00 zł/t.

Węgiel sprzedawany będzie według kolejności złożonych wniosków. 

Procedura postępowania:

Krok 1:

Pracownik Urzędu zadzwoni do Państwa (zgodnie z kolejnością złożonych wniosków) i poinformuje, że Państwa wniosek został pozytywnie rozpatrzony i uprawnia do zakupu węgla.  Po telefonie pracownika Urzędu Gminy prosimy o wpłatę należności. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy o numerze: 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001.

Krok 2:

Po weryfikacji wpłaty na rachunek bankowy Gminy zostanie wystawiona faktura. Pracownik Urzędu Gminy powiadomi Państwa telefonicznie o możliwości odbioru dokumentów z Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 8). 

Krok 3:

Po odbiorze faktury mogą Państwo odebrać węgiel w wyznaczonym składzie opału. 

Drugi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach

 • autor: Monika Błaszczyk

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców z terenu gminy Gizałki

Wójt Gminy Gizałki serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Spotkanie odbędzie się dnia 20 grudnia 2022 r. o godz. 10:00  w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się  z założeniami Programu

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z podjętą decyzją dotyczącą sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Gizałki po preferencyjnej cenie, którą podjęliśmy w połowie listopada, jestem zmuszony do poinformowania mieszkańców naszej gminy o skandalicznym i niczym niewytłumaczalnym postępowaniu spółki PGE Paliwa, z którą w dniu 22.11.2022 r. podpisałem umowę o zakup do końca bieżącego roku 525t węgla. Spółka jako strona umowy, której treść została wcześniej uzgodniona i przez obie strony zaakceptowana, podpisała przedmiotową umowę dopiero w dniu 6.12.2022 r. (po 14 dniach). Po naszych niezliczonych interwencjach, w dniu 8.12.2022 r. przekazano nam podpisaną umowę, zapewniając, że odwrotnie skontaktuje się z nami opiekun handlowy PGE Paliwa Sp. z o.o. O zaistniałej sytuacji poinformowałem dwukrotnie Wojewodę Wielkopolskiego, prosząc jednocześnie o interwencję w powyższej sprawie. W dniu wczorajszym 13.12.2022 r. o godz. 15:10 dowiedzieliśmy się, że węgiel będziemy odbierać nie jak wcześniej nas zapewniano w Wielichowie (ok. 140 km od Gizałek) tylko w Koninie, w terminie od 19.12.2022 r.  Sprawę wyjaśniamy, ponieważ dużo wcześniej podpisaliśmy umowy z trzema przedsiębiorcami z terenu naszej gminy na transport i dystrybucję węgla. W związku z powyższym, nawet po zmianie podpisanych umów z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy, nie widzę możliwości zaopatrzenia wszystkich uprawnionych mieszkańców do końca bieżącego roku. O powyższym ponownie poinformowałem Wojewodę Wielkopolskiego, który koordynuje dystrybucję węgla na terenie naszego województwa.

Po uzyskaniu wiarygodnych informacji w powyższej sprawie będę Państwa informował na bieżąco.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim sołectwa Tomice

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 114/2022 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 grudnia 2022 r., Wójt Gminy Gizałki ogłasza, że zwołuje na dzień 15 grudnia 2022 r. na godzinę 18:00 Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i wyboru uzupełniającego członka Rady Sołeckiej sołectwa Tomice, które odbędzie się w Sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

W przypadku braku quorum na Zebraniu o godz. 18:00, zwołuje się Zebranie Wiejskie w nowym terminie, tj. w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 18:30 w tym samym miejscu.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku Zebrania.
 4. Omówienie zasad wyboru Sołtysa ustalonych w Statucie sołectwa Tomice.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zgłaszanie kandydatur na Sołtysa.
 7. Głosowanie i ustalenie wyniku głosowania.
 8. Zgłaszanie kandydatur na członka Rady Sołeckiej.
 9. Głosowanie i ustalenie wyniku głosowania.
 10. Zamknięcie zebrania.

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy pełnoletni stali mieszkańcy sołectwa, tj. przebywający z zamiarem stałego pobytu.

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu

 • Logo WFOŚiGW Poznań

Urząd Gminy Gizałki informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy od 12 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. W trakcie ogłoszonego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zdemontowanych i składowanych tymczasowo na terenie nieruchomości wnioskodawców. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachu.

W przypadku wymiany pokrycia dachu budynku, właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie co najmniej na 21 dni przed przystąpieniem do robót. Jeżeli wymiana pokrycia dachu wiąże się z przebudową dachu, należy wystąpić o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót.

Z dofinansowania kosztów odbioru i unieszkodliwienia wyrobów z azbestem mogą skorzystać wyłącznie właściciele nieruchomości ujęci w internetowej „Bazie Azbestowej”, do której zostają wprowadzeni przez Urząd Gminy po złożeniu przez nich „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, tel. 62 7411 517 wew. 108.

Dodatek elektryczny dla osób ogrzewających gospodarstwa domowe prądem

Wnioski przyjmujemy od 5 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gizałkach, ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki lub
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: /gopsgizalki/SkrytkaESP

Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny wynosi jednorazowo: 1000 zł lub 1500 zł, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Do uzyskania dodatku elektrycznego w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021r. przekraczające 5MWh. 

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na pellet, drewno, gaz, olej,
 • gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Życzenia mikołajkowe

Drogie Dzieci,

z okazji Mikołajek życzę Wam,
aby każdy dzień przynosił same
powody do uśmiechu i radości.

Niech ten świąteczny, zimowy czas
pozwoli Wam cieszyć się beztroską
i ciepłem rodzinnym.

Życzę Wam wymarzonych prezentów 
oraz cierpliwości w oczekiwaniu
na Święta Bożego Narodzenia.

    Robert Łoza
    Wójt Gminy Gizałki

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach

Dodatek węglowy - ponowne złożenie wniosku przez zamieszkujących pod tym samym adresem

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku  o wypłatę dodatku węglowego przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania, lub osoby, które otrzymały decyzje odmowne z powodu złożenia deklaracji w CEEB po 11 sierpnia 2022 r.

Wnioski należy złożyć do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski można składać:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
 • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
 • na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /gopsgizalki/SkrytkaESP

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Gizałki do udziału w "II Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek".

Głównym celem konkursu jest podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz wprowadzenie w świąteczny nastrój, a także zaprezentowanie umiejętności i dorobku artystycznego dzieci z gminy Gizałki. 

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 5 grudnia.

Konkurs odbędzie się 9 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00 w sali GCK w Tomicach.

Zapraszamy!!!

Więcej informacji: 695-401-460 

Dostępne Mieszkanie

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Szczegóły w załączonej ulotce oraz na stronie https://www.pfron.org.pl.

Konkurs

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na "Najładniejszą Kartkę oraz Stroik Bożonarodzeniowy".

Szczegóły w regulaminie.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Gizałki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gizałki, położonej w Gizałkach przy ulicy Polnej, oznaczonej jako działka nr 7/1 o powierzchni 0,8600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018110/6.

W ewidencji gruntów ww. działka jest sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, położona w obszarze gruntów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i gruntów rolnych. Dojazd do działki z utwardzonej drogi gminnej, ul. Polnej. 

Dla działki nr 7/1 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXV/65/2000 Rady Gminy w Gizałkach z dnia 29 grudnia 2000 r., zmienionym uchwałą nr XXXIV/7/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 lutego 2006 r., uchwałą nr XV/19/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 sierpnia 2008 r., uchwałą nr XLIII/254/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 września 2014 r., uchwałą nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. oraz uchwałą nr XXXVII/278/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.  dla działki 7/1 ustalono funkcję w części: tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy z usługami towarzyszącymi istniejące i projektowane, a w części: tereny rolnicze.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

 • cena wywoławcza: 189.200,00 zł netto
 • wadium: 18.920,00 zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 

Przetarg  odbędzie się w dniu 27 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Gizałki przy ulicy Kaliskiej 28 – sala nr 3.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 14 grudnia 2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w kwocie 18.920,00 - zł, najpóźniej do dnia 21 grudnia 2022 r.  na konto nr 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001 – tytuł przelewu: „Wadium –  I przetarg na sprzedaż działki nr 7/1 w Gizałkach”. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Urzędu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. dowód tożsamości  – w przypadku osób fizycznych,
 3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium w przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z  treścią ogłoszenia, warunkami przetargu i ich akceptacji.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany, wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto, z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości, zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej w sposób określony w protokole z przetargu i w protokole uzgodnień.

Termin i miejsce zawarcia  umowy, wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem zawarcia umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację szczegółową o powyższym postępowaniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki  pokój nr 8, telefon 62 74 11 517 wew. 109. 

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości)

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2022 r. Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.

Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.

Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzę wytrwałości, satysfakcji i radości z codziennej pracy, szacunku, ludzkiej życzliwości oraz przekonania, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

 • Logotypy programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Nowe miejsce rekreacji w Nowej Wsi

Zrealizowano inwestycję pn.: „Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi”.

W ramach projektu na terenie utwardzonym kostką brukową wybudowano wiatę z zapleczem kuchennym i sanitarnym o powierzchni zabudowy 94,19 m2. Obiekt został wybudowany bez barier architektonicznych,  jest zatem dostępny dla osób niepełnosprawnych. Udział w realizacji inwestycji mieli mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś, którzy zgodnie z założeniami projektu wykonali pace porządkowe po zakończeniu robót budowlanych, którym składamy podziękowania za zaangażowanie.

Całkowita wartość inwestycji to 323 696,05 zł, z czego 50 000,00 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pozostała część projektu została sfinansowana z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

 • Baner

Pod biało-czerwoną

Gmina Gizałki wzięła udział w projekcie pn. „Pod biało-czerwoną”. W ramach projektu został zakupiony maszt i flaga. Maszt został postawiony przy sali wiejskiej OSP Wronów, a uroczyste wciągnięcie flagi miało miejsce 11 listopada 2022 r. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 483,37 zł. Projekt został w całości sfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego.

Gminny Dzień Seniora

15 listopada w gminie Gizałki już po raz 30 obchodziliśmy Gminny Dzień Seniora. W uroczystości uczestniczyło aż 250 Seniorów z naszej gminy. 

Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim Seniorom zebranym na uroczystości i podkreślał w swoim wystąpieniu, że  ludzie w starszym wieku, o bogatym doświadczeniu i dużej wiedzy życiowej zasługują na to, aby cieszyć się każdym dniem, zapominając o wszelkich troskach. 

Dla zaproszonych gości została przygotowana część artystyczna w nieco żartobliwej formie  zatytułowana „Z kobietą przez wieki…” , która została wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tomicach. Na scenie zaprezentował się także zespół wokalny "Maki i Chabry" pod kierownictwem Pana Wojciecha Grzeszczaka przedstawiając program pt. „Seniorzy Seniorom”.

Dodatkowym punktem uroczystości było wyróżnienie przez Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozę najstarszych osób znajdujących się na sali. Najstarszą kobietą na uroczystości była Pani Marianna Lewicz z Toporowa mająca 88 lat, natomiast najstarszym Seniorem na sali był Pan Heliodor Taczała z Nowej Wsi, który ma 97 lat. Najstarsi Seniorzy otrzymali upominki. 

Życzenia Seniorom złożył także obecny na uroczyści Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, obdarowując przy tym upominkami wszystkich zgromadzonych na sali.  

Nie zabrakło także życzeń od Pani Andżeliki Możdżanowskiej Posła do Parlamentu Europejskiego, które w Jej imieniu złożyła Pani Anna Lis – Dyrektor Biura Poselskiego Pani Europoseł. Pani Europoseł zadbała o to, by nasi Seniorzy byli bezpieczni na drodze i podarowała wszystkim kamizelki odblaskowe. 

W imieniu Pana Posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba głos zabrała Pani Sabina Dachowska – Dyrektor Biura Poselskiego Pana Posła, która również złożyła życzenia wszystkim zebranym, a bukiet kwiatów przekazała na ręce Pani Jadwigi Sołtysiak Przewodniczącej Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gizałkach. 

Życzenia w imieniu Starosty Pleszewskiego Pana Macieja Wasielewskiego złożyła Pani Urszula Balicka Sekretarz Powiatu w Pleszewie. 

Na zakończenie części oficjalnej Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza wzniósł symboliczny toast za zdrowie Seniorów.

Organizatorzy Gminnego Dnia Seniora, którymi byli: Wójt Gminy Gizałki oraz Gminne Centrum Kultury w Gizałkach serdecznie dziękują osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Dziękujemy zespołowi Maki i Chabry, a także uczniom i opiekunom ze Szkoły Podstawowej w Tomicach. 

 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora

Ruszył nabór wniosków na preferencyjny zakup węgla

Szanowni Mieszkańcy, 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że od dnia 9 listopada 2022 roku uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy gminy Gizałki mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego (groszek, orzech) dla gospodarstw domowych, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. 

Wniosek o zakup węgla od Gminy po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie gminy Gizałki na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.

Zakup będzie dostępny dla osób, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego oraz które dokonały prawidłowego  zgłoszenia lub wpisania węgla, jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WAŻNE! 
Prawa zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Sprzedaż węgla wg wnioskowanego rodzaju i ilości będzie uzależniona od otrzymanych przez Gminę dostaw. Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została ograniczona i jego sprzedaż będzie odbywała się w II transzach:

 1. maksymalnie 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. maksymalnie 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski na I transzę zakupu węgla można składać w Urzędzie Gminy w Gizałkach do dnia 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania) w godzinach pracy Urzędu.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (telefonicznie lub mailowo) o ocenie wniosku, a następnie o cenie zamówionego asortymentu oraz terminie dokonania wpłaty (na wskazane konto Gminy). Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wydane przez Gminę Gizałki, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie gminy.

Paliwo stałe będzie posiadało odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości węgla. Gmina Gizałki nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Gizałki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w imieniu Ojczyzny w kościele parafialnym w Szymanowicach. Mszę świętą odprawił ks. Proboszcz Marcin Holak.

Następnie uczestnicy obchodów przejechali na cmentarz, gdzie oddano hołd Poległym za wolność RP. Komendant Gminny Związku OSP RP Józef Gmyrek odczytał Apel Poległych, a  przedstawiciele władz samorządowych w osobach Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki Pana Romana Rojewskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki Pana Piotra Lisa na znak pamięci złożyli wiązanki i znicze. Na pomnikach Powstańców Styczniowych i Poległych podczas II Wojny Światowej wiązanki kwiatów i zapalone znicze złożyli również: Radny Rady Powiatu w Pleszewie Pan Piotr Kopczyński, Sołtysi, Zarząd Gminny OSP, kierownicy zakładów  i jednostek organizacyjnych z terenu gminy, dyrektorzy szkół. Przy grobach wartę pełnili druhowie strażacy. Ksiądz Proboszcz odmówił także modlitwę za Poległych.

Dalsza część uroczystości odbyła się we Wronowie, gdzie dokonano uroczystego podniesienia Flagi Państwowej na maszt. W ten sposób zrealizowano projekt "Pod biało-czerwoną", który miał na celu uczczenie 100. rocznicy bitwy warszawskiej.

Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza wygłosił także okolicznościowe przemówienie, w którym dziękował mieszkańcom, którzy za swój obowiązek uznali wywieszenie flagi państwowej, a także w inny sposób uczestniczyli obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Pan Wójt życzył, abyśmy jak najlepiej potrafili korzystać z wolności i osiągnięć naszego państwa, abyśmy nigdy nie zapominali o tym, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze.

Organizatorami Narodowego Święta Niepodległości byli: Wójt Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach przy współpracy jednostek OSP z terenu gminy Gizałki.

 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości

14 listopada

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

składam Szanownym Seniorom serdeczne życzenia 

długich lat życia w dobrym zdrowiu, 

pełnych miłości, satysfakcji, radości i szacunku. 

Niech omijają Państwa zmartwienia dnia codziennego,  

 a upływający czas będzie dla Was

jak najłaskawszy, naznaczony troską i miłością najbliższych

oraz szacunkiem wszystkich, którzy Was otaczają.

 

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Gminny Strażacki Turniej Piłki Siatkowej dla Niepodległej

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w sali sportowej w Gizałkach odbył się Gminny Strażacki Turniej Piłki Siatkowej dla Niepodległej. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Pan Robert Łoza Wójt Gminy Gizałki witając zarówno zawodników, jak i kibiców zgromadzonych w sali. W turnieju wzięło udział 7 drużyn reprezentujących poszczególne jednostki OSP z terenu gminy Gizałki:

 • OSP Gizałki
 • OSP Białobłoty
 • OSP Szymanowice
 • OSP Kolonia Ostrowska - Świerczyna
 • OSP Wronów
 • OSP Tomice
 • OSP Ruda Wieczyńska

Po zaciętej rywalizacji wyniki ukształtowały się następująco:

I miejsce i Puchar Przechodni Narodowego Święta Niepodległości zdobyła jednostka OSP BIAŁOBŁOTY

II miejsce OSP Szymanowice

III miejsce OSP Ruda Wieczyńska

Wręczenia dyplomów i pucharów dokonał Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza. Zwycięskie drużyny otrzymały także nagrody rzeczowe w postaci piłek.

Serdecznie dziękujemy jednostkom OSP za udział w Gminnym Strażackim Turnieju Piłki Siatkowej dla Niepodległej. Dziękujemy Sędziemu Panu Józefowi Pietrydze. Dziękujemy Szkole Podstawowej w Gizałkach za współpracę przy organizacji turnieju.

 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju

Narodowe Święto Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę, aby znajdowali Państwo siłę do codziennych starań, by uczynić naszą Ojczyznę miejscem, o którym marzyli nasi przodkowie.

Aby Polska była krajem wolnym, bezpiecznym, takim który jednoczy i chroni swoich obywateli, będąc jednocześnie otwartym na pomoc innym.

Niech wzajemne wspieranie, szacunek i tolerancja będą wizytówką naszego Narodu.

Niech słowa: Ojczyzna, niepodległość i patriotyzm zwłaszcza w tym dniu nabierają szczególnego znaczenia.

Życzę Państwu dużo zdrowia i sił na drodze ku lepszej wspólnej przyszłości.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Szachy dla Niepodległej

8 listopada w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach odbył się Listopadowy Międzyszkolny Turniej Szachowy Gminy Gizałki dla Niepodległej. Otwarcia turnieju oraz wręczenia statuetek, medali i dyplomów dokonał Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza.

W turnieju wzięło udział 24 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki. Wyniki turnieju:

Klasy 6 i młodsi dziewczęta – 7 uczestniczek:

I miejsce Nikola Jankowska - Tomice

II miejsce Zuzanna Glapa – Białobłoty

III miejsce Oliwia Wojciechowska – Gizałki

Klasy 6 i młodsi chłopcy – 9 uczestników:

I miejsce Mikołaj Jańczak – Tomice

II miejsce Jakub Walendowski – Białobłoty

III miejsce Piotr Leszczyński – Tomice

Klasy 7-8 dziewczęta- 4 uczestniczki:

I miejsce Natalia Lewicz – Białobłoty

II miejsce Laura Kupś – Tomice

III miejsce Maria Czajczyńska – Gizałki

Klasy 7-8 chłopcy – 4 uczestników:

I miejsce Bartosz Adaszak – Tomice

II miejsce Igor Kaczmarek – Gizałki

III miejsce Antoni Kowalski - Białobłoty

Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację turnieju szachowego.

 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju
 • Zdjęcie z turnieju

"Wielkie sprzątanie w gminie Gizałki" nagrodzone

8 listopada na uroczystej Gali XXIII Konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego".

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach otrzymało nagrodę z rąk Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w wysokości 5 000 zł za projekt "WIELKIE SPRZĄTANIE W GMINIE GIZAŁKI".

Szanowni Mieszkańcy, jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wam za wspieranie naszych inicjatyw oraz za zaangażowanie się w akcję ekologiczną sprzątania naszej gminy!

Razem możemy więcej. Nasze wspólne działania składają się na sukcesy naszej gminy.

 • Zdjęcie z wręczenia
 • Zdjęcie z wręczenia
 • Pismo przyznające nagrodę

Nowe możliwości w e-Urzędzie Skarbowym

 • Doręczenia elektroniczne w e-US to nowa i wygodna forma wymiany korespondencji z urzędem skarbowym.
 • Dzięki niej można m.in. pobrać bezpłatnie zaświadczenie o dochodach czy o niezaleganiu w podatkach, a także prowadzić elektronicznie korespondencję z urzędem skarbowym.
 • Aby korzystać z e-doręczeń klient musi wyrazić zgodę na e-komunikację w systemie.

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mają już możliwość odbierania korespondencji kierowanej na ich konto w e-US. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody w serwisie na taką formę komunikacji. 

Dzięki nowej funkcjonalności osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń. Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS.

W e-Urzędzie Skarbowym dostępnych jest już ponad 20 usług, a w najbliższych miesiącach serwis będzie rozbudowywany o kolejne funkcjonalności. Z e-US wygodnie mogą korzystać również obcokrajowcy – dostęp jest możliwy w wersji angielskiej oraz ukraińskiej.

Usługi aktualnie dostępne w e-US to m.in.:

 1. Twój e-PIT (możliwość złożenia zeznania podatkowego)
 2. Możliwość elektronicznego wysyłania pism do organów podatkowych
 3. Pobieranie zaświadczeń, np. o dochodach, o niezaleganiu w podatkach – bezpłatnie, bez uiszczania opłaty skarbowej; automatycznie, nawet w ciągu kilku sekund
 4. Aplikacja e-mikrofirma dla przedsiębiorców – teraz też zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur
 5. Sprawdzenie nałożonych na klienta mandatów karnych i możliwość ich opłacenia
 6. Sprawdzenie informacji na temat zwrotów PIT i VAT
 7. Sprawdzenie i możliwość aktualizacji danych podatnika

Szczegółowe informacje o poszczególnych usługach można znaleźć na podatki.gov.pl.

Pięknieje park w Oborach

Zakończono zadanie pn.: „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – tworzymy miejsce wypoczynku poprzez rewitalizację parku w Oborach” 

Zakres robót obejmował utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej. Zgodnie z założeniami projektu mieszkańcy zamontowali elementy małej architektury w postaci: ławek, koszy, stojaków na rowery oraz ogrodzenia ruin znajdujących się na terenie parku. Ponadto mieszkańcy wykonali prace polegające na uporządkowaniu parku, oraz zamontowaniu tablic informacyjnych zawierających m.in. historię dworku w Oborach. Mieszkańcom, którzy zaangażowali się w realizację projektu, składamy podziękowania za wykonanie prac na rzecz społeczności lokalnej.  

Ostateczny koszt rewitalizacji parku wyniósł 82 414,25 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pozostała część inwestycji w wysokości 24 849,25 zł została sfinansowana z budżetu gminy oraz środków funduszu sołeckiego sołectwa Ruda Wieczyńska w kwocie 7 558,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

drukuj (Pięknieje park w Oborach)

 • Logotypy programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
 • Zdjęcie z realizacji inwestycji
 • Zdjęcie z realizacji inwestycji
 • Zdjęcie z realizacji inwestycji
 • Zdjęcie z realizacji inwestycji

Gizalski Bieg Niepodległościowy

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 4 listopada odbył się kolejny już Gizalski Bieg Niepodległościowy, w którym wzięło udział 124 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki. Każdy uczestnik biegu otrzymał z rąk Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozy pamiątkowy medal.

Wyniki Gizalskiego Biegu Niepodległościowego:

Klasa 1-2 dziewczęta – 18 uczestniczek

 1. Wiktoria Michalak – Gizałki
 2. Milena Kłodzińska – Gizałki
 3. Amelia Mielcarek – Tomice

Klasa 1-2 chłopcy – 12 uczestników

 1. Hubert Wysocki – Białobłoty
 2. Franek Jędraszak – Gizałki
 3. Fabian Skitek – Gizałki

Klasa 3-4 dziewczęta – 12 uczestniczek

 1. Irena Witkowska – Białobłoty
 2. Maja Smolińska – Nowak – Gizałki
 3. Nikola Jankowska – Tomice

Klasa 3-4 chłopcy – 22 uczestników

 1. Aleksander Brzeziński – Gizałki
 2. Błażej Tymofij – Białobłoty
 3. Alex Pieczyński – Tomice

Klasa 5-6 dziewczęta – 14 uczestniczek

 1. Dominika Taczała - Gizałki
 2. Edyta Skitek – Gizałki
 3. Lena Bińczyk – Gizałki

Klasa 5-6 chłopcy - 19 uczestników

 1. Adam Dziedzic - Tomice
 2. Mikołaj Walendowski - Gizałki
 3. Krzysztof Frankowiak - Tomice

Klasa 7-8 dziewczęta – 12 uczestniczek

 1. Julia Bus – Tomice
 2. Klaudia Dudzik – Białobłoty
 3. Wiktoria Mańka - Gizałki

Klasa 7-8 chłopcy – 15 uczestników

 1. Szymon Skitek – Gizałki
 2. Bartosz Wawrzyniak - Tomice
 3. Wiktor Malinowski – Tomice

Wszystkim uczestnikom biegu gratulujemy!!!

Serdecznie dziękujemy za współpracę: Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach.

 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu
 • Zdjęcie z biegu

Szanowni Mieszkańcy gminy Gizałki!

Wójt Gminy Gizałki wyraził gotowość przystąpienia do rządowego programu zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców naszej gminy.

Według ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić do końca 2022 r. maksymalnie 1,5 t węgla po cenach preferencyjnych i od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r. kolejne 1,5 t. 

Węgiel do sprzedaży będzie oferowany w sortymentach: groszek i orzech. Parametry jakościowe zostaną ustalone w umowie z odpowiednim podmiotem wprowadzającym węgiel na rynek.

Mieszkańcy, którzy nabyli węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona powyżej (np. w sklepie PGG), nie będą mogli składać wniosków na preferencyjny zakup węgla.

Dystrybucja węgla będzie prowadzona przez punkty handlu opałem na terenie gminy.

Gmina po zawarciu umowy z podmiotem wprowadzającym węgiel na rynek ogłosi termin naboru wniosków o zakup preferencyjny węgla.   

Kolejne informacje w tym zakresie będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Wielkopolskie Smaki Wigilijne

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech warunków:

 1. wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 2256),
 2. działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281),
 3. stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Zasady uczestnictwa

Chętne do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z pozostałymi załącznikami (poniżej do pobrania).

Dokumenty można składać:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne ”,
 2. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Na kopercie należy dopisać: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”,
 3. za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń trwa do 21 listopada 2022 r.

WAŻNE: Każdy Uczestnik (Uczestnikami mogą być Koła Gospodyń Wiejskich) może zgłosić tylko jedną potrawę, tylko na jedną z dwóch kategorii, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu Konkursu.

Przebieg konkursu

Uczestnicy Konkursu w dniu finału, który odbędzie się 3 grudnia na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, podczas Jarmarku bożonarodzeniowego zobowiązani są dostarczyć potrawę konkursową zgłoszoną w karcie zgłoszeniowej. Każda potrawa musi składać się wyłącznie z produktów jadalnych – nie wyłączając dekoracji.

Ocena potraw odbywać się będzie w dwóch kategoriach – na potrawę wytrawną i na potrawę na słodko.

Ocenie poddany zostanie sposób prezentacji, tj. wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania, walory smakowe i zapachowe, związek potrawy z regionem i jego tradycjami, w tym: tradycyjne metody wytwarzania, wykorzystane surowce, produkty i półprodukty lokalne.

Nagrody

Zwycięzcami Konkursu w każdej z dwóch kategorii zostanie do 18 nominowanych KGW, które uzyskają największą liczbę następujących po sobie punktów. Otrzymają oni nagrody finansowe, których wielkość określa regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

 • Plakat informacyjny
 • Logotypy programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Lider Wielkopolskiej Odnowy Wsi

30 października odbyła się wyjątkowa uroczystość dla przedstawicieli południowej wielkopolski, na której miało miejsce podsumowanie konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Wyróżnienie w tegorocznym konkursie i tytuł Lidera Wielkopolskiej Odnowy Wsi otrzymało sołectwo Gizałki, które zostało docenione za realizację projektu pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gizałki", który powstał na miejscu gdzie wcześniej znajdował się przystanek autobusowy. W ramach tego zadania mieszkańcy wykonali prace polegające na: utwardzeniu terenu kostką betonową, montażu ogrodzenia, ławek i koszy na śmieci oraz nasadzeniu drzew i krzewów.

Projekt ten w 2020 roku został dofinansowany w wysokości 26 935,01 zł z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.         

drukuj (Lider Wielkopolskiej Odnowy Wsi)

 • Zdjęcie z wręczenia wyróżnienia
 • Budynek przystanku autobusowego
 • Teren rekreacyjny
 • Logotypy programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Dofinansowanie z konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Gmina Gizałki pozyskała dofinansowanie w wysokości 7 900,00 zł w ramach  X edycji konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw do projektu pn.: „Doposażenia zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej”. W tegorocznym naborze konkursu do Urzędu Marszałkowskiego złożono 162 wnioski, z czego 60 zostało zakwalifikowane do dofinansowania, w tym projekt złożony przez Gminę Gizałki.   

W ramach zadania zakupione zostaną naczynia ze stali nierdzewnej oraz taboret gazowy.

Całkowita wartość inwestycji to 11 332,23 zł, z czego 7 900,00 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pozostała część projektu zostanie sfinansowana z funduszu sołeckiego. 

drukuj (Dofinansowanie z konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”)

Szkolenie chemizacyjne

Uwaga rolnicy! SZKOLTEX Daniel Sochacki prowadzi zapisy na obowiązkowe szkolenie chemizacyjne (w zakresie stosowania środków ochrony roślin) uzupełniające, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki, 8 listopada 2022 r. o godz. 08:30.

Szczegóły w załączniku.

 

Wyniki konsultacji społecznych

Do dnia 24.10.2022 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadali możliwość zgłaszania uwag do „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.”  

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24.10.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły żadne uwagi  ani propozycje zmian do projektu uchwały. 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

drukuj (Wyniki konsultacji społecznych)

 • Nagłówek

Pomoc dla rodzin!

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 roku szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Nabór wniosków potrwa do 15 listopada 2022r.!

Wysokość pomocy wynosi:

10.000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:

a) spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

5.000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:

a) spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na jej stronie internetowej – do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,
 • wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022r. suszy,
 • wydruk kalkulacji oszacowania szkód zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022r. suszy,
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową na ww. działanie.

Aby posiadać ww. protokół należy złożyć wniosek o oszacowanie strat w gospodarstwie spowodowanych suszą w 2022 r. poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą 2022”.

Termin składania wniosków – dzięki interwencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej został wydłużony do 31 października br.

Z poważaniem

Piotr Walkowski
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

W przypadku pytań należy się kontaktować z biurami powiatowymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • autor: Biuro WIR

Konkurs plastyczny

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach ogłasza konkurs plastyczny  "Legendy Polskie". Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki. Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji do wybranej przez siebie legendy polskiej. Ilustracja musi zostać wykonana w formacie A3, dowolną techniką malarską. Na ilustracji powinien znajdować się tytuł legendy. 
Głównym założeniem konkursu jest popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli narodowych, przybliżenie historii Polski, pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, a także rozwijanie i kształtowanie ich wyobraźni plastycznej.

Zaktywizuj się!

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 roku życia, pozostających biernymi zawodowo, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie wielkopolskim. Szczegóły w załączniku.

Informacja o szkoleniach

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że jako członek konsorcjum wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego oraz 15 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego realizuje projekt szkoleniowy pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolniczej”.

Informacje na temat szkoleń można uzyskać w biurach powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Szczegółowy harmonogram szkoleń w poszczególnych powiatach jest dostępny na naszej stronie internetowej http://wir.org.pl/asp/ochrona-roznorodnosci-biologicznej-w-warunkach-produkcji-rolnej,361,,1 

Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku.

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 24.10.2022r. w Szpitalu - Pleszewskim Centrum Medycznym, ul. Poznańska 125A. Badania odbywać się będą w poradni kardiologicznej.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. 

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 

 • telefonicznie: 503 075 095
 • e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

 • Baner informacyjny

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Gizałki  na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Urząd Gminy Gizałki przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Uwagi dotyczące uchwały można zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki lub e-mail: ug@gizalki.pl do dnia 24.10.2022 r. do godz. 10.00.

Projekt uchwały będzie przedmiotem rozpatrzenia na sesji Rady Gminy Gizałki.

drukuj (Konsultacje społeczne)

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wrażliwość na potrzeby młodych ludzi.

Dziękuję za Waszą odpowiedzialność, za upór w dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy, wytrwałości w pełnieniu swojej misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. By trudowi wkładanemu w wychowanie i edukację zawsze towarzyszyło zaufanie i szacunek uczniów, rodziców oraz całego społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

 • Logotypy programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Pięknieje gmina Gizałki

Trwają prace związane z realizacją dwóch projektów w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, do których Gmina Gizałki otrzymała dofinansowanie z samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W Oborach realizowany jest projekt pn.: „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – tworzymy miejsce wypoczynku poprzez rewitalizację parku w Oborach”. Na terenie parku powstała  wiata rekreacyjna. Ponadto zamontowano elementy małej architektury w postaci ławek, koszy, stojaków na rowery oraz ogrodzenia ruin. Obecnie wykonywane są prace mające na celu uporządkowanie terenu parku. Dodatkowo zostaną wykonane tablice informacyjne zawierające m.in. historię dworku w Oborach.

Drugi projekt to zdanie pn.: Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi”. Na terenie utwardzonym kostką brukową powstały ściany konstrukcyjne do zaplecza kuchennego i sanitarnego. Natomiast wciąż trwają prace ciesielskie polegające na montażu drewnianej konstrukcji ścian i dachu. 

Łączna wartość dofinansowania pozyskanego z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 90 000,00 zł. Pozostała wartość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Ruda Wieczyńska i Nowa Wieś.

Planowany termin zakończenia całości zadań to listopad br.

drukuj (Pięknieje gmina Gizałki)

 • Park w Oborach
 • Park w Oborach
 • Budowa wiaty w Nowej Wsi
 • Budowa wiaty w Nowej Wsi

Najlepsze życzenia dla naszych Seniorów!

Z okazji obchodzonego dziś
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
składam wszystkim, 
którzy wkroczyli w Złotą Jesień Życia
życzenia dobrego zdrowia, 
długich lat życia w pełnej sprawności ciała i ducha.
Niech upływający czas będzie dla Was
jak najłaskawszy, naznaczony troską i miłością najbliższych
oraz szacunkiem wszystkich, którzy Was otaczają.

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Oficjalne otwarcie drogi Orlina Duża – Białobłoty

W dniu 23 września odbyło się oficjalne otwarcie drogi gminnej 632049P Orlina Duża – Białobłoty. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali minister Marlena Maląg, poseł na sejm RP Tomasz Ławniczak, poseł na sejm RP Jan Mosiński, wójt Gminy Gizałki Robert Łoza, przewodniczący Rady Gminy Roman Rojewski, Sołtys Białobłot Jolanta Szkudlarek, Sołtys  Orliny Henryk Ratajek. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele lokalnej społeczności, mieszkańcy oraz osoby zaangażowane w realizację zadania. Poświęcenia drogi dokonał proboszcz parafii w Królikowie ksiądz Grzegorz Groszkowski.

W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej  o długości 3,011 km i szerokości 5,5 m. Zakres prac obejmował wykonanie chodnika o łącznej długości 725 mb i szerokości 2 m, odwodnienie drogi oraz wykonanie pobocza o nawierzchni tłuczniowej. Ponadto przebudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 443. 

Wartość robót wyniosła 4 932 119,25 zł. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład  w wysokości 4 079 201,44 zł.

 • Zdjęcie z otwarcia drogi
 • Zdjęcie z otwarcia drogi
 • Zdjęcie z otwarcia drogi
 • Zdjęcie z otwarcia drogi
 • Zdjęcie z otwarcia drogi
 • Zdjęcie z otwarcia drogi
 • Zdjęcie z otwarcia drogi
 • Zdjęcie z otwarcia drogi
 • 975

Zakończenie warsztatów lawendowych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w ramach realizowanego zadania pn. „Warsztaty dla Każdego” zorganizowało od kwietnia do lipca wyjazdowe warsztaty lawendowe dla trzech grup wiekowych: młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. Każda grupa brała udział w cyklu trzech zajęć. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy projektu poznali podstawowe zagadnienia związane z uprawą lawendy. Uczestnicy przygotowywali samodzielnie podłoże i następnie sadzili lawendę. Gospodarze opowiadali o podstawowych odmianach lawendy, a także o jej walorach zdrowotnych oraz możliwościach wykorzystania w życiu codziennym. Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów otrzymał sadzonkę.

Z kolei podczas drugiego spotkania uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, co można zrobić z lawendy i do czego można ją wykorzystać. I tak wykonano przepiękne mydełka, pachnące zawieszki z wtopionymi suszonymi kwiatami lawendy i nie tylko. Uczestnikom dostarczono także wiedzy, w jaki sposób przygotować naturalną sól do kąpieli.

Trzecie spotkanie poświęcone było zbiorom lawendy. Była to przede wszystkim nauka prawidłowego formowania i cięcia kwiatów lawendy. Ze ściętych kwiatów wykonano bukiety. 

Warsztaty odbyły się u Państwa Madalińskich w Lawenda 4 You w miejscowości Folusz k/ Pleszewa, gdzie panowała wspaniała, domowa atmosfera.

Warsztaty Lawendowe zrealizowane zostały w ramach zadania pn. "Warsztaty dla Każdego" organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w drodze konkursu 26/2021/G w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie projektów grantowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów
 • Zdjęcie z warsztatów

Zakończono kolejne inwestycje drogowe

Zakończono prace przy budowie trzech dróg gminnych na terenie miejscowości Wronów, Ruda Wieczyńska i Dziewiń Duży. Do budowy tych dróg pozyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W zakresie inwestycji w miejscowości Wronów została wykonana droga o nawierzchni asfaltowej o długości 200 m i szerokości 4 m wraz z oznakowaniem oraz odwodnieniem. Głównym wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SZYMWAL” z Taczanowa Pierwszego. Wartość robót wyniosła 304 150,83 zł, z czego 45 000,00 zł pochodziło z dofinansowania.

Z kolei w miejscowości Ruda Wieczyńska i Dziewiń Duży w ramach inwestycji powstały drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego.

W Rudzie Wieczyńskiej zbudowano drogę o długości 170 m i szerokości 4 m. Zakres prac obejmował również wykonanie poboczy oraz odmulenie i oczyszczenie rowu. Wartość robót to 59 654,42 zł, z czego 13 500,00 zł zostało dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Natomiast w miejscowości Dziewiń Duży wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 700 m i szerokości 4 m wraz z poboczami. Wartość robót wyniosła 231 489,31 zł. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem w wysokości 157 750,00 zł.

Wykonawcą robót w miejscowości Ruda Wieczyńska i Dziewń Duży było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. Sp.k z Jarocin.

drukuj (Zakończono kolejne inwestycje drogowe)

 • Zdjęcie zrealizowanej inwestycji
 • Zdjęcie zrealizowanej inwestycji
 • Zdjęcie zrealizowanej inwestycji
 • Zdjęcie zrealizowanej inwestycji

Informacja

Urząd Gminy Gizałki informuje, że od 1 września 2022 r. wprowadzona została selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych oraz zakaz wrzucania popiołu do pojemnika z innymi odpadami. Jeżeli popiół będzie wrzucany do pojemnika z innymi odpadami Urząd Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W związku z powyższym prosimy o segregowanie popiołu do pojemników użyczonych przez Gminę lub do własnych pojemników odpowiednio opisanych „POPIÓŁ”. Pojemniki będą wydawane w Urzędzie Gminy Gizałki. Warunkiem odbioru pojemnika jest podpisanie umowy użyczenia  z osobą, na którą została złożona deklaracja.

Rozbudowa sieci wodociągowej

Zakończono rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Obory, która ma na celu zaopatrzenie nowych odbiorców w wodę. W ramach zadania powstała sieć wodociągowa o długości 970 mb. Wykonawcą był Zakład Komunalny Sp. z o.o  w Gizałkach. Wartość realizacji robót wyniosła 227.399,64 zł. 

 • Roboty budowlane
 • Roboty budowlane
 • Roboty budowlane
 • Roboty budowlane

ŚWIĘTO PLONÓW POWIATU PLESZEWSKIEGO’ 2022 w Gizałkach

27 sierpnia 2022 r. w Gminie Gizałki odbyły się Dożynki Powiatu Pleszewskiego. Święto Plonów rozpoczęła uroczysta msza święta dziękczynna odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela  w Szymanowicach. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przejechał  do Nowej Wsi, gdzie został uroczyście wprowadzony na plac imprezy przez kapelę zespołu folklorystycznego „ Snutki” z Potarzycy.
Powitania gości i oficjalnego otwarcia Dożynek  dokonał  Starosta Pleszewski Pan Maciej Wasielewski oraz Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza.
Uczestnicy Dożynek mieli okazję zobaczyć obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „ Snutki” z Potarzycy, podczas którego Starostowie Dożynek , których funkcję mieli zaszczyt pełnić Pani Natalia Burchacka  z Wronowa oraz Pan Filip Grzesiak z Szymanowic wręczyli Staroście Pleszewskiemu – Maciejowi Wasielewskiemu bochen chleba wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Nie zabrakło także tradycyjnego częstowania chlebem wśród zaproszonych gości oraz mieszkańców.  Wieńce dożynkowe przekazali  na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Mariana Adamka i Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki – Romana Rojewskiego Asystenci Starostów , którymi byli w tym roku Pani Jolanta Szkudlarek z Białobłot i Pan Eryk Nowak  z Wronowa.  W trakcie obrzędu przygrywała także Kapela Znad Prosny oraz zespół wokalny „Maki i Chabry”.

Podczas Święta Plonów rozstrzygnięto konkursy na „ Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i na "Najciekawszy witacz dożynkowy”.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy:
I miejsce – KGW  Kwileń
II miejsce – KGW Wieczyn
III miejsce – KGW Szymanowice

Wyróżnienia:

KGW Józefów, KGW Cieśle, KGW Wszołów, KGW Kajew, Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie, KGW Wierzchy, KGW Rokutów. 

W konkursie na najciekawszy witacz dożynkowy:
I miejsce – sołectwo Świerczyna

Wyróżnienia:

Białobłoty, Czołnochów, Dziewiń Duży, Gizałki, Kolonia Obory, Leszczyca, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, Szymanowice, Tomice, Toporów, Wierzchy, Wronów, Obory.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” zorganizowała konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu pleszewskiego pn. „ Festiwal Smaków”. Tematem przewodnim konkursu były rolady mięsne na zimno i przepyszne rogaliki. W konkursie tym zwyciężyły potrawy z KGW Toporów. Odbyła się również degustacja wszystkich potraw. 
Na Dożynkach nie zabrakło także pysznego jedzenia dla wszystkich uczestników imprezy, które przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gizałki. Można było skosztować grochówki, żurku, chleba ze smalcem i ogórka, kiełbaski, kaszanki, gziki z ziemniakami i ciasta domowego wypieku.

O godzinie 19:00 na scenie pojawiła się pierwsza gwiazda wieczoru  - Zespół Piękni i Młodzi, który doskonale rozgrzał publiczność. Następnie na scenie pojawił się zespól Red Queen, śpiewając swoje największe przeboje. 
Po koncercie odbyła się zabawa taneczna, którą prowadził DJ Kamil Kamiński.

Organizatorami Dożynek Powiatowych był: Powiat Pleszewski, Gmina Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.

Gorące podziękowania kierujemy w stronę sponsorów:
Pani Marioli Walendowskiej Prezesa Banku Spółdzielczego w Pleszewie
Pana Hieronima Burchardta – Prezesa Firmy JHJ Sp. z o.o. w Nowej Wsi
Pana Janusza Namysłowskiego – Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie
Piekarni Tomice
Pana Romana Rojewskiego Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki oraz Radnych Rady Gminy Gizałki
Pana Piotra Kopczyńskiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pleszewskiego
Pana Andrzeja Kaczmarka
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Gminie Gizałki.

 • Dożynki 2022-99
 • Dożynki 2022-16
 • Dożynki 2022-27
 • Dożynki 2022-32
 • Dożynki 2022-38
 • Dożynki 2022-47
 • Dożynki 2022-50
 • Dożynki 2022-72
 • Dożynki 2022-73
 • Dożynki 2022-91
 • Dożynki 2022-94
 • Dożynki 2022-108
 • Dożynki 2022-113
 • Dożynki 2022-117
 • Dożynki 2022-131
 • Dożynki 2022-133
 • Dożynki 2022-159
 • Dożynki 2022-161
 • Dożynki 2022-172
 • Dożynki 2022-173
 • Dożynki 2022-183
 • Dożynki 2022-186
 • Dożynki 2022-188
 • Dożynki 2022-206
 • Dożynki 2022-218

Stypendia dla uczniów z terenu Gminy Gizałki

Urząd Gminy Gizałki informuje, że od 1 do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Gizałki na rok szkolny 2022/2023. Kryterium dochodowe na jednego członka w rodzinie wynosi 600,00 zł netto. Do rozliczenia stypendium potrzebne są faktury.
Wniosek można pobrać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gizałkach ( pokój nr 3). Wzór wniosku jest również dostępny na stronie internetowej gminy.

Nowe miejsca rekreacji przy salach OSP

Zakończono realizację zadań z zakresu budowy infrastruktury rekreacyjnej. Środki na inwestycję pozyskały Ochotnicza Straż Pożarna Wronów oraz Kolonia Ostrowska - Świerczyna w ramach umowy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”. 
W miejscowości Wronów przy sali wiejskiej utwardzono teren kostką brukową, powstało boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz betonowy grill. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 49.906,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 50.187,37 zł. Z kolei w Kolonii Ostrowskiej w ramach pozyskanych środków została utwardzona nawierzchnia oraz zamontowano wiatę rekreacyjną. Wartość całego zadania wyniosła 30.374.78 zł, z czego 29.944,00 zł to dofinansowane ze środków unijnych.
Projekty zostały zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Boisko sportowe i budynek sali OSP
 • Wiata rekreacyjna drewniana
 • Wiaty rekreacyjne drewniane, w tle budynek sali wiejskiej
 • Boisko sportowe
 • Grill betonowy prefabrykowany
 • logo leader
 • logo prow
 • logo unia

Dodatek węglowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 17 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, tel. 62 74 11 472.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Jak należy składać wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku. 
  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 • tradycyjnie (papierowo) –  od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.
  We wniosku należy wpisać adres poczty elektronicznej – na wskazany adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

W przypadku braku adresu poczty elektronicznej – informację o przyznaniu dodatku węglowego będzie można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23.

Prosimy o poprawne i czytelne wypełnienie wniosku.

Dodatkowe informacje na strone Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Dożynki Powiatu Pleszewskiego w Gminie Gizałki

 • Plakat informacyjny

Drugi nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza drugi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze na Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Gizałki. Szczegóły w załącznikach.

Informacja

Urząd Gminy Gizałki informuje, że od 1 września 2022 r. zabronione będzie wystawianie bioodpadów w brązowych workach. Bioodpady od września będzie można wystawiać wyłącznie w brązowych pojemnikach. W związku z powyższym prosimy o odbiór brązowych pojemników wg. następującego harmonogramu:

Gizałki

Gizałki Las

Ruda Wieczyńska

Nowa Wieś

Obory

Zakład Komunalny ul. Wrzesińska 17

26.07.2022 r.

godz.12.00-15.00

27.07.2022 r.

godz.14.00-18.00

Czołnochów

Szymanowice

Tomice

Tomice Las

Tomice Młynik

Leszczyca

Zakład Komunalny ul. Wrzesińska 17

28.07.2022 r.

godz.14.00-18.00

29.07.2022 r.

godz.12.00-15.00

Wronów

Toporów

Kolonia Obory

Wierzchy.

Zakład Komunalny

ul. Wrzesińska 17

02.08.2022 r.

godz.14.00-17.00

Kolonia Ostrowska

Świerczyna

Studzianka

Zakład Komunalny

ul. Wrzesińska 17

03.08.2022 r.

godz.14.00-17.00

Orlina Mała

Orlina Duża

Krzyżówka

Białobłoty

Dziewiń Duży

Zakład Komunalny

ul. Wrzesińska 17

04.08.2022 r.

godz.14.00-17.00

Warunkiem odbioru pojemników jest podpisanie umowy z Gminą Gizałki. Umowa użyczenia sporządzana będzie w dniu odbioru pojemnika i może zostać zawarta wyłącznie z osobą, na którą złożona została deklaracja.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości ma problemy z indywidualnym odbiorem pojemnika na bioodpady np. ze względu na zły stan zdrowia lub podeszły wiek, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 62 74 11 517 wew. 108.                                                           

 Zasady otrzymania i użytkowania pojemnika na bioodpady

 • Właściciel nieruchomości otrzymuje brązowy pojemnik na bioodpady i staje się jego użytkownikiem.
 • Pojemnik otrzymuje właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów.
 • Właściciel nieruchomości otrzymuje pojemnik o pojemności:
  • 140 l – w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości do 5 osób włącznie,
  • 240 l – w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości 6 i więcej osób.
 • Bioodpady powinny być wystawiane przed nieruchomość w pojemniku otrzymanym od Gminy. Prywatny pojemnik może być wykorzystywany jako drugi, dodatkowy i dostawiany w sytuacji, gdy ilość bioodpadów powstałych na nieruchomości nie mieści się już w pojemniku otrzymanym od Gminy.
 • Właściciel nieruchomości jako użytkownik, ma obowiązek utrzymywać pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym oraz technicznym.
 • W przypadku podjęcia decyzji o kompostowaniu bioodpadów i złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zdać otrzymany pojemnik na bioodpady.

Ostatni dzwonek na świadczenie postojowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 23 lipca przedsiębiorcy z takich branż, jak sprzedaż detaliczna, transport, gastronomia, sport, kultura, rozrywka, edukacja, catering czy hotele mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7. Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają na to czas do 16 sierpnia.

Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy odczuli negatywne skutki występowania pandemii 
w Polsce, wciąż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. W zależności od kodu PKD mogą wystąpić o postojowe nawet sześć razy - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co do zasady postojowe wynosi 2080 zł, a dla firm na karcie podatkowej, zwolnionych z VAT 1300 zł. 
Wnioski o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Poza przedsiębiorcami, o świadczenie postojowe mogą ubiegać się również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Głównymi warunkami uzyskania tego typu pomocy jest data zawarcia umowy przed 1 kwietnia 2020 r., ograniczenie możliwości jej wykonywania lub jej zakończenie 
z powodu przestoju u zleceniodawcy w wyniku COVID-19, jak również brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych- dodaje rzeczniczka.

Jeśli kwota przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest wyższa niż 1299 zł, zleceniobiorcy otrzymają świadczenie w wysokości 2080 zł. W przypadku, jeśli kwota ta jest niższa, świadczenie postojowe zostanie wypłacone w wysokości kwoty miesięcznego wynagrodzenia z umowy, jednak nie więcej, niż 2080 zł.

Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej.

Tylko do soboty, 23 lipca wniosek o postojowe RSP-DD7 mogą złożyć branże takie jak: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edukacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki, pokoje zagadek.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego dla tych branż jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40%. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r.

Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają trochę więcej czasu na złożenie wniosku o postojowe, mianowicie do 16 sierpnia. Dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, 
RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6. Informacje o tym, jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać środki znajdują się na stronie internetowej ZUS.

 

Dobry Start

W poniedziałek, 18 lipca ruszyły pierwsze wypłaty świadczenia 300 plus z programu „Dobry Start”. 
W pierwszej transzy na konta uprawnionych osób trafiło około 33,7 mln zł. Kolejne wypłaty będą sukcesywnie kierowane w najbliższych dniach.

ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie 300 plus w ramach programu  "Dobry start". Wnioski o wsparcie można składać od 1 lipca do 30 listopada, wyłącznie elektronicznie: przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną bądź portal Emp@tia. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Od początku lipca do ZUS-u elektronicznie wpłynęło ponad 1,4 mln wniosków o świadczenie 300 plus na ponad 2 mln dzieci. W województwie kujawsko-pomorskim takich wniosków złożono 
78,2 tys. na 110,2 tys. dzieci.

Informację o przyznaniu świadczenia 300 plus rodzic zobaczy na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wcześniej otrzyma na adres mailowy specjalne powiadomienie. Co ważne, pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia. Natomiast jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do rodzica zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosku, które zostanie umieszczone na jego profilu na PUE ZUS, o czym zostanie poinformowany SMS-em. 

W ramach programu „Dobry start” rodzice – bez względu na dochód – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup na przykład zeszytów, długopisów, flamastrów, czy innego wyposażenia potrzebnego dla ucznia. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko 
w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów.

Rodzice, którzy potrzebują pomocy w założeniu profilu na PUE ZUS i poprawnym wypełnieniu wniosku, mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS. Wsparcie można otrzymać w każdej placówce Zakładu, można również umówić się na e-wizytę w ZUS.

ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie "Dobry start", który został złożony do 31 sierpnia, ma czas do 30 września 2022 r.

Według rządowych szacunków z wyprawki szkolnej skorzysta w tym roku ponad 4,4 mln dzieci.

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2022 rok. 
W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do  31 lipca 2022 r. W przypadku posiadania bydła należy również załączyć zaświadczenie uzyskane z ARiMR o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, jeżeli nie dołączono w pierwszym terminie.  
Wypłata środków nastąpi w okresie od 3 do 31 października 2022 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi 110 l oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40,00 l oleju napędowego na 1 DJP. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 l oleju napędowego.

548 wniosków w konkursie na poprawę bezpieczeństwa w pracy w Wielkopolsce

Blisko 4 tys. wniosków wpłynęło do ZUS w konkursie, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie. Najwięcej, bo aż 548 wniosków, wpłynęło od wielkopolskich przedsiębiorców.

Do 8 lipca tego roku można było składać wnioski w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać od 10 tys. do 300 tys. zł dofinansowania.

W ramach konkursu na projekty realizowane w 2023 r. do ZUS wpłynęło 3 980 wniosków. To ponad 16 proc.  więcej niż w roku 2021 roku - mówi Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Najwięcej wniosków wpłynęło w Wielkopolsce. Większość wniosków pochodziło od mikro i małych przedsiębiorców. Najczęściej wnioskowali oni o dofinansowanie sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 90 mln złotych. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu.

W konkursie mogli wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Pracodawca mógł zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości.

Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Ostatnie wakacje z bonem turystycznym

Wakacje to najlepszy i praktycznie ostateczny moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na blisko 434 tys. uprawnionych w Wielkopolsce osób, wciąż nieaktywnych jest ponad 81 tys. bonów. Warto się pospieszyć, bo jego ważność upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu.

Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. „Do tej pory transakcje opłacone przez Wielkopolan za pośrednictwem bonu wyniosły 245 mln zł. 
Z pośród 434 tys.  przyznanych bonów aktywowano ponad 81  proc., czyli prawie 353 tys. Wciąż nieaktywnych pozostaje ponad 81 tys. bonów na kwotę 56 mln zł.

500 zł lub 1000 zł

Przypomnijmy, bon przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 rokiem, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. 
Na dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł, jednak, aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Bon dostępny tylko na PUE

Bon turystyczny jest dostępny tylko na Platformie Usług Elektronicznych. Aktywacja bonów jest bardzo prosta. Rodzic, który pobiera świadczenie 500 plus na dziecko taki bon ma u siebie na profilu PUE. Wystarczy wejść na swój profil, w zakładkę „ogólny”, następnie po lewej stronie ekranu odnajdziemy zakładkę „bon turystyczny”. Po kliknięciu w nią zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych, czyli adresu email i numer telefonu komórkowego. Po czym przechodzimy do aktywacji. Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest bardzo prosta, nie wymaga od nas jakiś skomplikowanych czynności. Aktywować bon można w dowolnym momencie, nawet na dzień przed planowanym wyjazdem.

Płatność do 30 września

Bon przyznawany jest w  formie dokumentu elektronicznego. Ma on unikalny 16-cyfrowy numer. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty. Bon turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może się odbyć nawet po tej dacie.

Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl , www.pot.gov.pl  oraz www.polska.travel

Dla wszystkich, którzy mają pytania związane z funkcjonowaniem bonu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinie (codziennie w godz. 7-20) pod numerem 22 11 22 111, a pytania można też zadawać pisząc na adres: bon@zus.pl

Jubileusz 120-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowicach

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach. Następnie pododdziały oraz poczty sztandarowe pod dowódcą uroczystości druhem Józefem Gmyrkiem - Komendantem Gminny ZOSP RP w Gizałkach przemaszerowali  na plac przy Sali OSP w Szymanowicach, gdzie zostali powitani przez prowadzącego uroczystości asp. sztab. Przemysława Ostrowskiego z KP PSP w Pleszewie. Powitania zaproszonych gości dokonał druh Andrzej Kaczmarek Prezes OSP w Szymanowicach.

Jubileusz był okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Odznaką honorową SEMPER VIGILANT wyróżniony został Zenon Michalak z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kolonia Ostrowska - Świerczyna, Złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono Macieja Rutkowskiego, srebrnym medalem "Za Zasługi dla pożarnictwa" odznaczono Romana Borowskiego, brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono Grzegorza Pakulskiego i Igora Żółtowskiego. Odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymali: Daniel Grzesiak, Filip Grzesiak, Kamil Kaczmarkiewicz,  Damian Dopierała, Lidia Matecka, Justyn Michalak.

Podczas uroczystości poseł Jan Mosiński i zastępca komendanta PSP w Pleszewie bryg. Waldemar Barański wręczyli druhom seniorom decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego.

Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości, którzy gratulowali 120-lecia istnienia jednostki OSP Szymanowice jednocześnie dziękując, za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności.

Na koniec Prezes OSP w Szymanowicach Andrzej Kaczmarek dziękował wszystkim za przybycie, za złożone życzenia a druhom seniorom dziękował  za wkład pracy i zaangażowanie w kontynuowaniu tradycji oraz funkcjonowania jednostki mówiąc, że „to co robimy ma nie tylko sens, ale kryje w sobie wiele dobra, życzliwości i ofiarnej służby”.

 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości
 • Zdjęcie z uroczystości

Nieodpłatna pomoc prawna

 • Baner

Stowarzyszenie SURSUM CORDA - prowadzące w Powiecie Pleszewskim nieodpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie i mediację - zaprasza na podstronę internetową z zakresu edukacji prawnej, przygotowaną specjalnie dla mieszkańców Powiatu Pleszewskiego oraz na Facebooka stowarzyszenia. Organizacja zachęca do obejrzenia Wideoporadnika Prawnego pt. „Uprawnienia samotnego rodzica”, e-biuletynu z zakresu prawa pracy oraz do korzystania z bazy wzorów dokumentów prawnych. 

 • Logotypy

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowejpomocy - prowadzimy także edukację prawną, której celem jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

W II kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:

 • wideoporadnik prawny  - kilkuminutowy, profesjonalny filmik o tematyce: „Uprawnienia samotnego rodzica” 
 • e-biuletyn z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Materiały są dostępne na specjalnej, przeznaczonej dla mieszkaców Powiatu Pleszewskiego internetowej podstronie projektowej: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pleszewski-2022/

Zachęcamy ponadto do śledzenia naszego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na naszej podstronie projektowej.

Zmiany w obsłudze klientów ZUS w poniedziałki

Od 11 lipca br. we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obsługa klientów w poniedziałki odbywać się będzie w godz. 8.00 – 17.00.

W pozostałe dni tygodnia, tj. od wtorku do piątku,  placówki ZUS przyjmują klientów w standardowych godzinach, tj.  w godz. 8.00 – 15.00.

ZUS zachęca także do załatwiania swoich spraw bez wychodzenia z domu:

 • podczas e-wizyty
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • telefonicznie – pod numerami:
  • 22 560 16 00 – Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS - w dni robocze (pn. – pt.) w godzinach 7.00 – 18.00
  • 22 11 22 111 – w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego – we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00 - 20.00
  • 22 444 02 55 – w sprawie świadczeń dla rodzin dla obywateli Ukrainy - w dni robocze (pn. - pt.) w godzinach 8.00 - 18.00.

Oferta pracy

Wójt Gminy Gizałki ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. projektów i programów rozwojowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Gizałki. Szczegóły w załącznikach.

Przerwa w dostawie wody - Obory, Ruda Wieczyńska

Szanowni Państwo,

Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Gizałkach w związku z realizacją przez Gminę Gizałki zadania inwestycyjnego pn: „ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory” informuje, że w dniu 11.07.2022 r. tj. poniedziałek w godzinach 09:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

 • Obory
 • Ruda Wieczyńska

Informujemy, iż jakość wody w zakresie barwy i smaku może ulec czasowemu pogorszeniu do momentu zakończenia prac i płukania sieci.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Prezes Zarządu
Mariola Dąbrowska

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy bez PESEL

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.).

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem  30 kwietnia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to  rocznica niezwykła, tak niezwykła jak ludzie, którzy przeżyli razem w związku pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w środę, 6 lipca 2022 r. w restauracji „Peryferia” w Nowej Wsi. Podczas uroczystości, wręczone zostały medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia dla małżeństw z półwiecznym stażem, zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wójta Gminy Gizałki.
Zaproszeni jubilaci z terenu gminy Gizałki, którzy w 1971 roku złożyli sobie przysięgę małżeńską i doczekali wspólnie „Złotych Godów” to Państwo:

 1. Marianna i Tadeusz Lewiczowie z Wierzchów,
 2. Maria i Zenon Łozowie z Gizałek,
 3. Danuta i Stanisław Mimierowie z Orliny Małej,
 4. Elżbieta i Władysław Polakowie z Szymanowic,
 5. Jadwiga i Józef Tobolscy z Wronowa.

Uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego –  Iwona Lewicz, a uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Gizałki – Robert Łoza w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki – Romana Rojewskiego. Pod adresem dostojnych jubilatów skierowano wiele miłych słów oraz podziękowań. Wręczono również listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. Z najlepszymi życzeniami i kwiatami do jubilatów przybyli także sołtysi: p. Zofia Lewicz, p. Michał Lochdański, p. Zbigniew Ostrowski, p. Zbigniew Swędrowski i p. Henryk Ratajek. Ponadto nie zabrakło wspólnego odśpiewania jubilatom 100 lat oraz pamiątkowych zdjęć. 
Przy wspólnym posiłku i w bardzo miłej atmosferze toczyły się rozmowy. Małżonkowie ze wzruszeniem na twarzy wspominali przeżyte razem ponad 50 lat.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim jubilatom, życząc doczekania w jak najlepszym zdrowiu kolejnych jubileuszy!

 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 • Zdjęcie z uroczystości Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Festyn Świętojański

W sobotę 2 lipca 2022 roku na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi odbył się Festyn Świętojański.

Impreza rozpoczęła się o godz. 15:00 programem dla dzieci: zabawa z animatorami, darmowe dmuchańce, malowanie buziek, zaplatanie kolorowych warkoczy. Program zakończył się pokazem baniek mydlanych oraz kolorowym szaleństwem z proszkami holi.

Uczestnicy festynu mogli skorzystać także z eko-stoiska warsztatowego z Fundacją ANIMACJA. Wolontariusze z fundacji przygotowali warsztaty malowania na kubkach porcelanowych oraz warsztaty naprasowanek na workach bawełnianych. Ponadto można było zasięgnąć porad dotyczących prawidłowej segregacji śmieci, a także wziąć udział w quizach i mini konkursach ekologicznych, za które uczestnicy otrzymywali upominki.

Podczas festynu odbył się również Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Gizałki. W turnieju wzięło udział 7 sołeckich drużyn, które rywalizowały w następujących konkurencjach: pieczątki sołtysa, dziwne taczki, latający dywan, nosiwoda, pierwsza pomoc.

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Sołectwa Ruda Wieczyńska – Obory zdobywając największą liczbę punktów i tym samym puchar Wójta Gminy Gizałki.

II miejsce – Sołectwo Świerczyna

III miejsce – Sołectwo Gizałki

IV miejsce – Sołectwo Czołnochów

V miejsce – Sołectwo Wierzchy

VI miejsce – Sołectwo  Szymanowice

VII miejsce – Sołectwo Tomice

Wszystkie drużyny spisały się znakomicie. Turniej przebiegł w miłej atmosferze.  

O godzinie 20:00 na scenie zaprezentował się Kamil Kossakowski z zespołem Discoboys porywając do wspólnej zabawy rzeszę młodzieży.

Natomiast o godzinie 21:00 przyszedł czas na gwiazdę wieczoru, którą był zespół Power Play. Koncert przyciągnął tłumy widzów. Wokalista Sylwester Gazda zaśpiewał swoje największe przeboje m.in. „Co ma być to będzie”, „Pendolino”, „Lubisz to lubisz" czy „Miła ma”.

O godzinie 22:00 przez plac imprezy przeszedł korowód. Dziewczęta w asyście druhów strażaków z zapalonymi pochodniami przeszły na brzeg rzeki Prosny, gdzie wypuściły wianki, wypełniając tym samym obrzęd Nocy Kupały.

Festyn zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych .

Ponadto imprezie towarzyszyły także inne atrakcje dla dzieci i dorosłych, między innymi wesołe miasteczko i liczne stoiska z różnym asortymentem.

Strefa zabawy i integracji dla mieszkańców gminy pod nazwą „ MIASTECZKO RADOŚCI” obejmująca:

 • prowadzenie animacji dla dzieci
 • dmuchańce
 • kącik malucha
 • kolorowe maskotki
 • zaplatanie kolorowych warkoczy
 • malowanie twarzy
 • duże bańki mydlane
 • prowadzenie Turnieju Wsi
 • zabawę z kolorami
 • warsztaty naprasowanek
 • warsztaty malowania na kubkach porcelanowych
 • ekostoisko z nagrodami

została zorganizowana w ramach programu zaangażowania społecznego 2022 ogłoszonego przez IKEA INGKA Group, właściciel spółki EVIVA i lokalnej farmy wiatrowej Gizałki. Projekt „Miasteczko Radości” realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki”.

Organizatorzy, którymi byli Wójt Gminy, Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania Festynu Świętojańskiego.

Dziękujemy uczestnikom festynu za wspaniałą zabawę.

 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego
 • Zdjęcie z Festynu Świętojańskiego

Poznaj Polskę

Blisko 190 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Gizałki wyruszyło na wycieczki szkolne, finansowane z programu  Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Pozyskane dofinansowanie w kwocie ponad 43 tys., umożliwiło uczniom ze szkół podstawowych w Gizałkach, Tomicach i Białobłotach udział w jedno-, dwu- i trzydniowych wycieczkach m. in. do Torunia, Kłodzka, Złotego Stoku, Srebrnej Góry, Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Łagiewnik i Wrocławia. Wycieczki zostały dofinansowane w wysokości maksymalnie 80% poniesionych kosztów.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

 • Logotypy programu
 • Zdjęcie z wycieczki
 • Zdjęcie z wycieczki
 • Zdjęcie z wycieczki

Zdrowa aorta

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gizałki na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 22.08.2022r. w Szpitalu - Pleszewskim Centrum Medycznym, ul. Poznańska 125A. Badania odbywać się będą w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.
Zainteresowanie badaniami do tej pory jest ogromne, świadczy o tym liczba wykonanych badań: czasami ponad sto. W trakcie badań diagnozujemy tętniaki u pacjentów, którzy stanowią średnio 2-4% badanej grupy.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 

 • telefonicznie: 503 075 095
 • e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Od 1 lipca można wnioskować o środki na wyprawkę szkolną

Od najbliższego piątku, 1 lipca, można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną.

Od ubiegłego roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci  z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego Startu” poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu - czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.

Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Na podstawie zarządzenia nr 23/2022 Wójta Gminy Gizałki w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki w związku z wysoką temperaturą informuję, iż Urząd Gminy Gizałki będzie czynny w następujących godzinach:

 • poniedziałek 27 czerwca 2022 r. od 7.30 do 15.00
 • wtorek 28 czerwca 2022 r. od 7.00 do 14.00
 • środę 29 czerwca 2022 r. od 7.00 do 14.00
 • czwartek 30 czerwca 2022 r. od 7.00 do 14.00

Czas na wakacje!

Wszystkim Uczniom,
Absolwentom, Rodzicom, Nauczycielom
i Pracownikom Szkół dziękuję za cały rok wytężonej,
sumiennej i owocnej pracy.
Życzę udanych, bezpiecznych wakacji, dużo słońca,
radości, dobrego wypoczynku
i szczęśliwego powrotu w nowym roku szkolnym.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Festyn Świętojański

Urząd Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki zapraszają na Festyn Świętojański, który odbędzie się 2 lipca 2022 r. na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi. Wstęp wolny!

W programie:

 • godz. 15:00 - rozpoczęcie festynu
 • godz. 15:30 - 16:45 - blok dla dzieci: animacje, zaplatanie kolorowych warkoczy, malowanie twarzy, wspólna zabawa, dmuchańce, kącik malucha (darmowe)
 • godz. 16:00 - 18:00 - ekostrefa warsztatowa z Fundacją Animacja (warsztaty malowania porcelany i prasowanki na workach bawełnianych, minikonkursy z nagrodami)
 • godz. 17:00 - 19:00 - turniej wsi
 • godz. 19:00 - zabawa z proszkami holi i bańkami mydlanymi
 • godz. 20:00 - koncert zespołu DISCOBOYS
 • godz. 21:00 - koncert zespołu POWER PLAY
 • ok. godz. 22:00 - obrzęd świętojański
 • godz. 22:00 - 2:00 - zabawa z DJ
 • Plakat informacyjny

Akcja Lato

 • Plakat informacyjny

Wzorowi absolwenci w Urzędzie Gminy Gizałki

W dniu 23 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Gizałki – Robert Łoza spotkał się w Urzędzie Gminy z absolwentami szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki, którzy zostali wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce. Wytypowani przez szkoły uczniowie otrzymali status "Wzorowego Ucznia".

Wyróżnieni uczniowie otrzymali od samorządu gminy Gizałki nagrody w postaci statuetek i dyplomów oraz możliwość skorzystania z wyjazdu na kolonie letnie nad Morze Bałtyckie.

Wyróżnieni uczniowie:

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

 • Patryk Ratajek
 • Aleksandra Cierniak
 • Paulina Kolińska

Szkoła Podstawowa w Gizałkach

 • Mateusz Szulc
 • Jan Stachowiak
 • Klaudia Słupska

Szkoła Podstawowa w Tomicach

 • Helena Matuszewska
 • Aleksandra Sip
 • Rafał Pietryga
 • Martyna Mikołajczak
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami
 • Zdjęcie ze spotkania ze wzorowymi uczniami

Absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki

Radni gminy Gizałki na sesji w dniu 22 czerwca 2022 r. zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za zeszły rok i udzielili wójtowi Robertowi Łozie absolutorium. 

Podczas obrad wójt przedstawił radzie raport o stanie gminy za rok 2021 w formie prezentacji multimedialnej. Raport obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada, po zapoznaniu się z raportem, większością głosów udzieliła wójtowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Po przedstawieniu opinii komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu gizalscy radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2021 rok.

Następnie rada przeszła do rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki. Po przedstawieniu przez przewodniczącego komisji Jacka Janiszewskiego wniosku komisji oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

 • Sesja Rady Gminy Gizałki
 • Sesja Rady Gminy Gizałki
 • Sesja Rady Gminy Gizałki
 • Sesja Rady Gminy Gizałki

Dzień Ojca

Wszystkim Ojcom z okazji ich święta 
składam najserdeczniejsze życzenia
oraz podziękowania za trud wychowania.

Życzę Wam zdrowia, radości, cierpliwości,
wielu powodów do uśmiechu 
i wspaniałych relacji ze swoimi dziećmi.

Niech będą one dla Was wsparciem 
i powodem do dumy.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęliśmy rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Strażackiej w miejscowości Gizałki. Inwestycja ta pozwoli na odprowadzanie ścieków z nowych budynków mieszkalnych, które powstają przy tej ulicy. Zakres zadania obejmuje odcinek o długości 292 m wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz przyłączami do 8 nieruchomości.

Wykonawcą jest Związek Spółek Wodnych z Jarocina. Wartość robót wynosi 127.924,03 zł.

 • Zdjęcie z robót
 • Zdjęcie z robót

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 19 czerwca 2022 r na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi zostały przeprowadzone zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Gizałki.

W zawodach  udział wzięło 12 drużyn, w tym 8 drużyn w gr. „A”, 1 drużyna w gr. „C” oraz 3 drużyny MDP - 1 dziewczęca i 2 chłopięce.

Sędzią głównym zawodów był asp. sztab. Przemysław Ostrowski z KP PSP w Pleszewie, sekretariat mł. ogn. Sylwester Chwałkowski z KP PSP w Pleszewie,  asp. sztab. Józef Gmyrek Komendant Gminny Związku OSP RP w Gizałkach oraz ośmiu sędziów z poszczególnych jednostek OSP:

 • OSP Białobłoty - dh Leszek Szymczak (gr. A)
 • OSP Gizałki – dh Stanisław Gozdowiak (gr. A , 2 drużyny MDP)
 • OSP Kol. Ostrowska –Świerczyna - dh Lidia Matecka (MDP)
 • OSP Szymanowice - dh Andrzej Kaczmarek (gr. A, MDP)
 • OSP Tomice – dh Jacek Janiszewski (gr. A, MDP)
 • OSP Wierzchy – Leszczyca - dh Rafał Zawal (gr. A, MDP)
 • OSP Wronów - dh Michał Lochdański (gr. A, MDP)
 • OSP Ruda Wieczyńska – dh Krzysztof Szymczak

Zawody przeprowadzone były w konkurencjach w gr. A:

 • Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,
 • Ćwiczenie bojowe na mokro,
 • Ćwiczenie z musztry.

W grupie „C”

 • Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,
 • Ćwiczenie bojowe na mokro,
 • Ćwiczenie z musztry.

W grupie MDP:

 • Rozwinięcie bojowe z przeszkodami,
 • Bieg sztafetowy z przeszkodami.

Łączna klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

MDP - dziewczęta

I miejsce – OSP Gizałki

MDP - chłopcy:
I miejsce OSP Gizałki
II miejsce OSP Wierzchy - Leszczyca

W grupie „C” ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza łącznie:

I miejsce OSP Gizałki

W grupie „A” ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza łącznie:

I miejsce OSP Białobłoty
II miejsce OSP Gizałki
III miejsce OSP Wronów
IV miejsce OSP Szymanowice 
V miejsce OSP Wierzchy-Leszczyca
VI miejsce OSP Kol. Ostrowska-Świerczyna
VII miejsce OSP Ruda Wieczyńska
VIII miejsce OSP Tomice

W grupie „C” ćwiczenie z musztry:

I miejsce OSP Gizałki

W grupie „A” ćwiczenia z musztry łącznie:

I miejsce OSP Białobłoty 
II miejsce OSP Szymanowice
II miejsce OSP Gizałki
III miejsce OSP Wronów
IV miejsce OSP Ruda Wieczyńska
V miejsce OSP Kol. Ostrowska-Świerczyna
VI miejsce OSP Wierzchy-Leszczyca
VII miejsce OSP Tomice

 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 1
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 2
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 3
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 4
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 5
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 6
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 7
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 8
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 9
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 10
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 11
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 12
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 13
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 14
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 15
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 16
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 17
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 18
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 19
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 20
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 21
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 22
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 23
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 24
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 25
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 26
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 27
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 28
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 29
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 30
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 31
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 32
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 33
 • Zawody sportowo-pożarnicze - zdjęcie nr 34

Marszewskie Dni Pola

Marszewskie Dni Pola – wykłady, ponad 150 odmian gatunków roślin uprawnych i pokaz nowoczesnego sprzętu

Wykłady dotyczące innowacji i cyfryzacji rolnictw, demonstracja kolekcji ponad 150 odmian gatunków roślin uprawnych, możliwość rejestracji w platformie doradczej eDWIN oraz pokazy polowe nowoczesnego sprzętu i urządzeń rolniczych - to wszystko czeka na osoby, które w niedzielę, 19 czerwca przyjadą do Marszewa na Marszewskie Dni Pola „Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję roślinną” organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Marszewskie Dni Pola to wydarzenie, które jest nieodłącznym elementem kalendarza imprez organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, od lat ciesząc się dużą renomą oraz zainteresowaniem. Jednak przede wszystkim Marszewskie Dni Pola są okazją do wielopłaszczyznowej wymiany wiedzy oraz informacji między zainteresowanymi osobami z branży rolniczej – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Marszewskie Dni Pola są corocznym wydarzeniem, które przyciąga wielu zainteresowanych rolników. Mają oni okazję zarówno wysłuchać różnorodnych wykładów, jak i na żywo zobaczyć kolekcję odmian roślin uprawnych, która jest na poletkach WODR.

– Prezentacja bogatej kolekcji odmian roślin uprawnych, pokazy polowe, specjalistyczne doradztwo oraz promocja cyfrowych projektów i usług dla rolnictwa. Te wszystkie aspekty są doskonale zauważalne podczas Marszewskich Dni Pola, które mają przyczyniać się do rozwoju rolnictwa oraz promowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej – mówi Jacek Sommerfeld.

Na Marszewskich Dniach Pola rolnicy będą mogli między innymi zarejestrować się w platformie doradczej eDWIN, która jest już aktywna od kilku dni. Dzięki specjalnej aplikacji rolnicy mogą na bieżąco otrzymywać powiadomienia o zagrożeniach na polu, ostrzeżenia przed załamaniem pogody, porady dotyczące terminów i ilości stosowanych środków chemicznych oraz mają uproszczony kontakt z doradcą rolniczym.

Parking dla uczestników będzie dostępny na terenach wystawowych WODR – dojazd od strony pola demonstracyjnego.

Program Marszewskich Dni Pola 

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Powitanie uczestników i wystąpienie zaproszonych gości

10.15 – 10.30 Ogłoszenie konkursu dla uczestników

10.30 – 13.30 Część wykładowa

10.30 – 11.30 Cyfryzacja w rolnictwie – szansa i konieczność

11.30 – 12.30 Innowacje, które zrewolucjonizują rolnictwo

12.30 – 13.30 Wyzwania dla rolnictwa w Zielonym Ładzie

13:30 – 14:00 Posiłek

14:00 – 15:30 Pokaz kolekcji odmian roślin rolniczych oraz pokazy polowe nowoczesnego sprzętu i urządzeń rolniczych

15:30 – 16:00 Ogłoszenie wyników konkursu dla uczestników

16:00 Zakończenie wydarzenia

 • Plakat informacyjny

17 czerwca br. urząd będzie nieczynny

W dniu 17.06.2022 r. (piątek) Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny. W sprawach sporządzenia aktu zgonu w dniu 17.06.2022 r. dyżur telefoniczny pełnić będzie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pod nr tel. 883 964 690.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - 19 czerwca 2022 r. godz. 14:00 -  boisko sportowe w Nowej Wsi.

Program zawodów:

14:00 Zbiórka drużyn

14:20 Rozpoczęcie zawodów

 • Ćwiczenia bojowe i sztafeta MDP
 • Ćwiczenia bojowe i sztafeta drużyny z grupy „C”
 • Ćwiczenia bojowe i sztafeta drużyn z grupa „A”
 • Musztra drużyn z grupy „C” i „A”
 • Ogłoszenie wyników końcowych - wręczenie nagród
 • Zakończenie zawodów
 • Plakat informacyjny

Wielkopolski Program Zdrowotny ZDROWA AORTA

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 20.06.2022r. w Szpitalu - Pleszewskim Centrum Medycznym, ul.Poznańska 125A. Badania odbywać się będą w "PORADNI KARDIOLOGICZNEJ".

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.
Zainteresowanie badaniami do tej pory jest ogromne, świadczy o tym liczba wykonanych badań: czasami ponad sto. W trakcie badań diagnozujemy tętniaki u pacjentów, którzy stanowią średnio 2-4% badanej grupy.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 

 • telefonicznie: 503 075 095
 • e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).
 • Logotypy

Umowy na dofinansowanie podpisane

Park w Oborach oraz plac sportowo-rekreacyjny w Nowej Wsi to kolejne miejsca w gminie Gizałki, które staną się piękniejsze. Zadania te zostaną zrealizowane przy dofinansowaniu, które Gmina pozyskała w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Umowy o udzielenie dofinansowania zostały podpisane 3 czerwca 2022 r.

Pierwsze zadanie pn. „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – tworzymy miejsce wypoczynku poprzez rewitalizację parku w Oborach” obejmuje wykonanie ścieżek parkowych, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. W zakresie inwestycji przewidziano również wygrodzenie ruin dawnego dworku wraz z wykonaniem tablic informacyjnych, a także budowę wiaty rekreacyjnej.

Drugi projekt to zadanie pn. „Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi”. Na utwardzonym kostką brukową placu powstanie wiata rekreacyjna z pomieszczeniem kuchennym i sanitarnym o powierzchni zabudowy 94,19 m² w konstrukcji murowanej i drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Prace będą obejmowały również wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Wartość pozyskanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynosi łącznie 90 000,00 zł. Pozostała wartość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Ruda Wieczyńska i Nowa Wieś.

Planowany termin zakończenia całości zadań to październik br.

Projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

drukuj (Umowy na dofinansowanie podpisane)

 • Siedem osób stojących za stołem, dwie osoby trzymają tabliczki informacyjne
 • Trzy osoby siedzą za stołem, jedna podpisuje dokument, trzy osoby stoją za nimi
 • Drewniana wiata, przed wiatą plac utwardzony kostką, po środku ścieżka, całość otoczona drzewami
 • Metalowy, biały krzyż, ścieżki o nawierzchni gruntowej, drzewa
 • Staw otoczony roślinnością i drzewami
 • Prostokątny plac utwardzony kostką brukową, otoczony trawą, w oddali drzewa, płot i zabudowania

Apel do mieszkańców

Przypominamy, że termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków mija 30 czerwca 2022 r. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. 

Jak złożyć deklarację?

 • w formie elektronicznej – poprzez stronę internetową https://ceeb.gov.pl/,
 • w formie papierowej – w Urzędzie Gminy.

Zostało 27 dni, a wg  statystyk 47% budynków nie zostało nadal spisanych.

UWAGA!

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w wyznaczonym terminie grozi grzywna.

Informujemy, że osoby które złożyły do Urzędu Gminy w Gizałkach ankietę inwentaryzacyjną dotyczącą źródła ogrzewania  nie są zwolnione z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB (ankiety były roznoszone przez sołtysów na początku 2021 r.).

Kolejne miliony na infrastrukturę drogową

Gmina Gizałki otrzymała na wszystkie trzy złożone wnioski dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycje objęte dofinansowaniem to:

 • Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P (Wierzchy–Kolonia Ostrowska–Świerczyna) – dofinansowanie w kwocie 3 800 000 zł
 • Przebudowa ul. Wodnej w Gizałkach – dofinansowanie w kwocie 1 615 000 zł
 • Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy – dofinansowanie w kwocie 1 330 000 zł
 • Infografika

Webinarium "Dotacje dla rolnictwa"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym internetowym webinarium, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 11:00.
 
Eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupy AZOTY opowiedzą o bieżących działaniach skierowanych do rolników i mieszkańców wsi.
 
Podczas webinarium eksperci będą mówili m.in. o możliwości ubezpieczenia upraw rolniczych ze środków przyznawanych w ramach dopłat bezpośrednich. Będą także prezentacje dotyczące możliwości jakie niesie Krajowy Plan Odbudowy, czy też omówienia zasad przyznawania wsparcia na rozwój usług rolniczych. Będzie także o zmianach w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, praktycznym wykorzystaniu teledetekcji w rolnictwie czy opłacalności zrównoważonej produkcji.
 
Link do e-seminarium udostępniony zostanie na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr  
 
Współorganizatorem spotkania jest Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.                                 

 • Infografika

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców z terenu gminy Gizałki

Wójt Gminy Gizałki serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Spotkanie odbędzie się dnia 9 czerwca 2022 r. o godz. 10:00  w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu.

Konsultacje społeczne

 • Plakat informacyjny
 • Plakat Punkt konsultacyjny (002)

1 czerwca - Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka składam wszystkim Dzieciom życzenia radosnego, szczęśliwego dzieciństwa, kochającej rodziny i wielu serdecznych przyjaciół.

Niech każdy dzień będzie dla Was nową, pełną beztroskiej zabawy przygodą.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Dzień Działacza Kultury

Z okazji przypadającego 29 maja Dnia Działacza Kultury składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom, twórcom i animatorom życia kulturalnego w gminie Gizałki.

Dziękuję za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji wśród mieszkańców naszej gminy.

Życzę wielu sukcesów, wytrwałości a przede wszystkim satysfakcji płynącej z Waszej pracy oraz spełnienia marzeń.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki 

Dzień Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo!

W dniu 27 maja obchodzimy Dzień Samorządowca, z tej okazji wszystkim Pracownikom Samorządowym składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.

Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki 

Konkurs kulinarny dla KGW "Bitwa Regionów"

Rozpoczął się nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl Zgłoszenia do 31 maja 2022 r.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowano łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

Etap I –  wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.

Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.

Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego .

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki

"Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami – matka." Mikołaj Ostrowski

26 maja przypada bardzo ważny i wyjątkowy dzień. To Dzień Matki.

Z tej okazji Drogie Mamy przyjmijcie od samorządu gminnego szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud i wypełnianą ogromnie ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie.

Życzymy Wam, abyście zawsze były doceniane, a miłość, którą obdarzacie bliskich, wracała do Was z podwojoną siłą.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki 

Rajd rowerowy z piknikiem

21 maja odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy połączony z piknikiem profilaktycznym „Stop uzależnieniom”. Celem imprezy było pokazanie uczestnikom atrakcyjnych form rozrywki oraz aktywne spędzenie wolnego czasu. Dzieci, młodzież oraz dorośli zobaczyli, w jaki sposób można efektywnie i ciekawie spędzić swój czas wolny, odkładając w tym momencie smartfona na bok. Dzięki takim działaniom uświadamia się młodym ludziom, skutki nadużywania komputera i komórek, a także innych używek. Propagując aktywność fizyczną, kulturalną i rozrywkową zmniejszamy ryzyko uzależnień.

Pomimo pochmurnej aury w rajdzie rowerowym wzięło udział 31 osób z terenu gminy Gizałki. Rajd rozpoczął swą trasę w Tomicach i prowadzony przez Panią Wiosnę, Supermana oraz małego Strażaka dotarł do sali OSP w Wierzchach, gdzie czekały pyszności: wata cukrowa, popcorn, mini kanapki, naleśniki oraz przepyszne lemoniady.

Po chwili odpoczynku przyszedł czas na wręczenie dyplomów oraz nagród uczestnikom i laureatom XIII Gminnego Festiwalu Twórczości Muzycznej Przedszkolaków „ Kolorowe Nutki”. Nagrody wręczali osobiście ich sponsorzy, a mianowicie: Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza, Przewodniczący Rady Gminy Gizałki Pan Roman Rojewski oraz Radni Rady Gminy Gizałki w osobach: Pan Piotr Lis, Pan Krzysztof Walendowski, Pan Zenon Andrzejewski, Pan Jacek Janiszewski, Pan Mariusz Szczepaniak, Pan Andrzej Kaczmarek, Pan Marek Szulc, Pan Zbigniew Bachorski, Pan Michał Bus, Pan Henryk Osman, Pan Jacek Dąbrowski, Pan Justyn Michalak, Pan Kazimierz Woźniak. Serdecznie dziękujemy tegorocznym sponsorom konkursu za wsparcie naszej inicjatywy. Dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu mogliśmy zrealizować to przedsięwzięcie i każde dziecko uczestniczące w konkursie otrzymało nagrodę.

Następnie aktorzy z krakowskiego Teatru „ MASKA” zaprosili wszystkich na spektakl „Złośliwości jej królewskiej mości”, który miał bardzo znaczący przekaz, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dobre wychowanie, dobre relacje z rówieśnikami, szacunek do napotkanych ludzi, samodzielność, organizacja czasu wolnego były tematami przewodnimi spektaklu.

Na zakończenie aktorzy porwali dzieci w wir zabaw. „Na tropie rycerskiej przygody” to animacje nawiązujące do rycerskich i dworskich sposobów na spędzanie czasu wolnego. Najmłodsi siłowali się podczas przeciągania liny, czy skoków w workach. Dodatkową atrakcją były bańki mydlane.

W imprezie uczestniczyło ok. 130 osób z terenu gminy Gizałki.

Organizatorzy, którymi byli: Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy. Dziękujemy druhom z OSP Wierzchy – Leszczyca, Pani Sołtys Zofii Lewicz, Przewodniczącej KGW Pani Ewie Broniarczyk, Panu Radnemu Rady Gminy Gizałki Markowi Szulcowi, pracownikom Urzędu Gminy i GCK. 

 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku
 • Zdjęcia z rajdu rowerowego i pikniku

Do 16 sierpnia można skorzystać ze świadczenie postojowego

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe.

Od 16 maja 2022 r. został zniesiony w Polsce stan epidemii. Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii, czyli do 16 sierpnia 2022 – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Co bardzo ważne, termin 16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Inaczej jest w przypadku wniosków o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7), które jest przyznawane na podstawie przepisów rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Te wnioski mogą być składane do 23 lipca 2022 r. Dotyczy to takich branż jak: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edukacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki, pokoje zagadek.

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce Covid-19. Aby otrzymać środki należy spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku – czyli 2080 zł.

Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Bez zmian pozostaje kwestia rozkładania na raty albo odraczanie terminu płatności bez naliczania opłaty prolongacyjnej oraz możliwość wnioskowania o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Oznacza to, że przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z tych ulg i wnioskować do ZUS.

W ramach tarczy antykryzysowej ZUS wypłacił świadczenie postojowe na kwotę 6,5 mld zł. W samej tylko Wielkopolsce było to przeszło 667 mln zł.

Dobre prognozy dla przyszłych emerytów

W czerwcu stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc.

Co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje stan kont i subkont ok. 24 mln osób ubezpieczonych. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia emerytury, a więc wprost przekładają się na wysokość przyszłego świadczenia.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek wynosi 9,33 proc. Wskaźnik ten ma też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 r. Wysokość waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Waloryzacja nie może być ujemna.

Z kolei wskaźnik waloryzacji subkonta wynosi 7,07 proc. Na subkontach zapisywane są kwoty środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych oraz część składek emerytalnych opłacanych od maja 2011 r. Waloryzacja subkonta zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach poprzedzających termin waloryzacji i również nie może być ujemna.

Wskaźniki te bezpośrednio przekładają się na wysokość naszych przyszłych emerytur. I tak dla przykładu, osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, ZUS dopisze prawie 42 tys. zł. Natomiast, jeśli ktoś zgromadził 850 tys. zł, dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększy się o ponad 79 tys. zł – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Po zakończeniu waloryzacji, ZUS przygotuje informację o stanie konta ubezpieczonego na 31 grudnia 2021 r. i udostępni ją na Platformie Usług Elektronicznych. Od 2020 r. Zakład nie wysyła już papierowych listów, chyba że poprosi o to klient.

Informacja Nadleśnictwa Grodziec o planowanych lotniczych zabiegach ochrony w drzewostanach sosnowych

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (borecznik sosnowiec), w dniach od 19 maja do 15 lipca 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. Szczegóły w załącznikach.

Komunikat

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach informuje, iż planowane czyszczenie sieci wodociągowej na terenie gminy Gizałki w dniach 16.05 – 26.05.2022 r. nie odbędzie się. Powodem jest niewielka ilość opadów atmosferycznych oraz bardzo duży pobór wody. Czyszczenie sieci wodociągowej nastąpi w późniejszym terminie.

Prosimy o racjonalne i oszczędne korzystnie z wody.

Prezes Zarządu

Mariola Dąbrowska

Oferta pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach ogłasza nabór na wolne na wolne stanowisko pracownika socjalnego. Dodatkowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ośrodka pod adresem https://bip.gopsgizalki.pl.

Obywatele Ukrainy muszą  poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

Świadczenia rodzinne, w tym 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z kraju, na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń. Tak więc o swoim wyjeździe należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

O wyjeździe z Polski uchodźca powinien niezwłocznie poinformować ZUS. Może to zrobić elektronicznie, logując się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) i składając pismo ogólne na formularzu POG. Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dostępu do internetu i nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną, może zgłosić się do placówki ZUS i złożyć pisemne oświadczenie – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia rodzinne i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

ZUS dysponuje narzędziami, które pozwalają na sprawdzenie, czy dana osoba opuściła Polskę. Weryfikuje też legalny pobyt w kraju obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczenia, jak i w dowolnym momencie, w trakcie okresu świadczeniowego. Pomocne są w tym różnego rodzaju rejestry państwowe, do których ZUS ma dostęp i współpraca z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi. ZUS może też w przypadku wątpliwości, co do spełnienia warunku zamieszkiwania na terenie Polski, wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. W przypadku nie złożenia wyjaśnień we wskazanym czasie, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia. Ta sama zasada obowiązuje również Polaków.

Bezpłatna pomoc prawna - informator, poradnik, kalendarz

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej? Nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pleszewskiego. Znajdziesz tam profesjonalną i bezpłatną pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz ekspertów z zakresu poradnictwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA realizuje - powierzony przez Powiat Pleszewski - projekt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Pomoc świadczona jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

SUCRUM CORDA oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy prowadzi także edukację prawną (również dla uchodźców z Ukrainy), której celem jest zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. 

Polecamy specjalną podstronę intenetową, dedykowaną projektowi "Nieodpłatna pomoc prawna Powiat Pleszewski 2022": https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pleszewski-2022

Pod tym linkiem dostępne są wszelkie niezbędne informacje, w tym:

 • plakat - Informator; uprawnieni, zapisy, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, dyżury,
 • rejestracja; zapisy na porady, rejestracja on-line, inforlinia poradnicza,
 • najczęściej zadawane pytania,
 • kalendarz edukacyjny na rok 2022; istotne daty np. terminy składania wniosków o 500+, deklaracji PIT itp.,
 • e-biuletyn z zakresu prawa,
 • edukacja prawna; artykuły tematyczne,
 • wzory dokumentów prawnych.

Budowa ścieżki rowerowej - ostatni etap prac

Rozpoczęła się budowa ostatniego etapu ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442. Wykonywany odcinek 600-metrowy stanowi zwieńczenie założonego celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poruszających się drogą wojewódzką  pomiędzy dwoma największymi miejscowościami w gminie tj. Gizałki i Tomice. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m, a także kanalizacji deszczowej.

Inwestycja jest kontynuacją wcześniejszych etapów, które realizowane były w poprzednich latach. To wszystko dzięki współpracy samorządu gminy Gizałki z samorządem województwa wielkopolskiego.

Wartość obecnie wykonywanych robót budowlanych wynosi blisko 1,6 mln zł.  

 • Rozkopany pas żółtej ziemi, oznakowanie drogowe, po lewej stronie jezdnia, po prawej stronie łąka, w oddali drzewa i...
 • Pas jezdni asfaltowej, po lewej stronie pobocze i łąka, po prawej stronie pas żółtej ziemi i oznakowanie drogowe, w oddali...
 • Pas żółtej ziemi, po lewej stronie jezdnia , po prawej stronie płot, w oddali drzewa i tablice informacyjne

Gminny Dzień Strażaka

Gminny Dzień Strażaka połączony z przekazaniem nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Wierzchy-Leszczyca.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach. Następnie uczestnicy przejechali pod remizę OSP w Wierzchy- Leszczyca, gdzie dalszą część poprowadził dowódca uroczystości druh Józef Gmyrek - Komendant Gminny ZOSP RP w Gizałkach natomiast powitania wszystkich zgromadzonych dokonał druh Robert Drobniewski – Prezes OSP Wierzchy – Leszczyca. Priorytetem tejże uroczystości było przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wierzchy - Leszczyca. Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości, którzy gratulowali druhom pozyskania nowego pojazdu, jednocześnie dziękując za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, Posłowie na sejm: Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński, Piotr Trybek - Szef Gabinetu Politycznego Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Wincenty Nowak – Dyrektor Biura Poselskiego reprezentujący Sekretarza Stanu Pana Jana Dziedziczaka, Leszek Bierła - Radny Sejmiku Wielkopolskiego, Damian Szwedziak - Wicestarosta Pleszewski, bryg. Roland Egiert Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Ksiądz Kanonik Tadeusz Pietrzak - Kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego, druh Zbigniew Serbiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Robert Łoza - Wójt Gminy Gizałki,  Roman Rojewski - Przewodniczący Rady Gminy Gizałki, a także samorządowcy, strażacy i mieszkańcy z gminy Gizałki

 • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
 • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
 • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
 • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
 • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
 • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
 • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
 • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
 • Obchody Gminnego Dnia Strażaka

Komunikat w sprawie pomocy suszowej

Z dniem 16 maja br. ma ruszyć nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2021 roku. Rząd zabezpieczył na ten cel 450 mln zł.

Rolniku!

 • jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy
 • lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu,
 • złożyłeś wniosek poprzez tzw. „aplikację suszową” o oszacowanie strat z tytułu wystąpienia suszy lub posiadasz protokół oszacowania szkód w przypadku pozostałych wymienionych zjawisk atmosferycznych,

możesz się ubiegać o pomoc!

Zaloguj się na swoim koncie za pomocą publicznej aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą" i wydrukuj:

 • protokół oszacowania szkód w swoim gospodarstwie w przypadku, gdy szkody spowodowane przez suszę wyniosły powyżej 30%

lub

 • kalkulację oszacowania szkód wyrządzonych przez suszę w przypadku strat powyżej 5% na danej powierzchni upraw

Złóż wniosek w terminie od 16 maja do 30 czerwca br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej ARiMR.

Do wniosku dołącz:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub
 • protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację publiczną, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy uwierzytelnione przez producenta rolnego;
 • kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych;
 • oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Otrzymasz pomoc:

 • 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Pamiętaj, że jeżeli nie ubezpieczyłeś upraw, wysokość pomocy będzie pomniejszona o 50%.

Przystanek Majówka

W sobotę 7 maja w Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach odbył się I Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”.

Początkowo miała być to po prostu biesiada i wspólna zabawa. Później jednak doszliśmy do wniosku, że to spotkanie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania muzycznego dorobku zespołów i grup śpiewaczych, które pielęgnują tradycję piosenki biesiadnej. Dlatego też zorganizowaliśmy Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów. W przeglądzie wzięły udział cztery zespoły: Błękitne Modraczki z Dobrzycy, zespół działający przy Klubie Seniora w Czerminie, grupa Stawiszynianki ze Stawiszyna oraz zespół wokalny Maki i Chabry z Gizałek.

Przed wejściem przybyłych gości witała Kapela Znad Prosny oraz rozdawane były upominki w podziękowaniu za przybycie.

Zgromadzonych gości powitała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach Pani Judyta Podsadna wraz z Panią Jadwigą Sołtysiak Przewodniczącą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 w Gizałkach i jednocześnie przedstawicielką zespołu wokalnego Maki i Chabry. Pani dyrektor wyjaśniając nazwę przeglądu „Przystanek Majówka”, tłumaczyła, że ilekroć patrzy na zespół wokalny Maki i Chabry, to odnosi wrażenie, że muzyka i śpiew sprawiają,że w sercach naszych Seniorów wciąż gości radość majowa, optymizm i pogoda ducha. Z każdym utworem ta radość się zwiększa, kwitnie na nowo i sprawia, że wiek przestaje mieć znaczenie. Podkreślała także, że godna podziwu jest wśród Seniorów nieustanna chęć spotkań, wymiany poglądów i biesiadowania. Przystanek kojarzy nam się z czasem odpoczynku, zatrzymania, rozmów z napotkanymi osobami. Majówka z kolei z zabawą, radością i energią… Efekt, jaki chcieliśmy uzyskać organizując to spotkanie, to zatrzymanie czasu choćby na małą chwilę, wspólna zabawa, rozmowa, integracja i radość majowa. Myślę, że zamierzony cel został osiągnięty. Świadczą o tym, z całą pewnością uśmiechy na twarzy Seniorów.

W pierwszej części uroczystości zespoły muzyczne zaprezentowały się na scenie, po czym Sekretarz Gminy Gizałki Pani Monika Błaszczyk wraz z Dyrektor GCK Panią Judytą Podsadną wręczyły przedstawicielom poszczególnych zepołów podziękowania oraz pamiątkowe statuetki. Następnie rozpoczęła się biesiada i wspólna zabawa taneczna, do której przygrywała Kapela Znad Prosny.

Nie zabrakło także wspólnego śpiewania. Zespół wokalny Maki i Chabry zaprosił wszystkich zgromadzonych gości do współnego zaśpiewania piosenki „Niech żyją nam Seniorzy”. Powstała na ten moment nawet wspólna orkiestra: muzycy grupy Stawiszynianki połączyli siły z prowadzącym zespół Maki i Chabry.

Na uroczystość przybył także Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza oraz Przewodniczący Rady Gminy Gizałki Pan Roman Rojewski. Po zabraniu głosu przez Pana Wójta, na sali pojawiła się słodka niespodzianka w postaci tortu. Było to popłudnie pełne wrażeń i uśmiechu. 

Organizatorzy, którymi byli: Wójt Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach oraz zespół wokalny Maki i Chabry serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy. Dziękujemy Pani Emilii Polak za pomoc w przygotowaniu poczęstunku, członkom zespołu Maki i Chabry, druhom  z OSP Tomice, pracownikom Urzędu Gminy Gizałki, pracownikom oraz praktykantom GCK, Panu Radkowi Janiakowi za nagłośnienie imprezy.

Dziękujemy także Sponsorom: Pani Annie Roli za ufundowanie torta, Panu Zenonowi Andrzejewskiemu Radnemu Rady Gminy Gizałki, Panu Marianowi Kaźmierskiemu oraz sponsorom anonimowym.

Serdecznie dziękujemy Seniorom za przybycie i wspólną zabawę.

Do zobaczenia…

 • autor: Judyta Podsadna
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Zdjęcie z I Przeglądu Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”
 • Logotypy programu

Cyfrowa Gmina

Gmina Gizałki pozyskała ponad 130 tys. zł w konkursie „Cyfrowa Gmina” prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Pozyskane środki w zdecydowanej większości przeznaczone zostaną na podniesienie bezpieczeństwa cybernetycznego urzędu gminy zarówno poprzez modernizację istniejących zabezpieczeń, jak i wdrażanie nowych rozwiązań. Dodatkowo w ramach cyfryzacji jednostki planowany jest zakup sprzętu pozwalającego na poprawienie jakości realizowanych transmisji posiedzeń rady gminy. W projekcie zakupione zostanie również specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT oraz częściowo wymieniona baza sprzętowa. Środki z „Cyfrowej Gminy” zostaną wydatkowane także na przeprowadzenie obowiązkowej diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Gmina Gizałki pozyskała maksymalną możliwą do otrzymania kwotę dofinansowania 137.730,00 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu na realizację projektu Gmina Gizałki ma 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu, jednak nie później niż do 30 września 2023 roku.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom składam serdeczne życzenia oraz podziękowania i słowa najwyższego uznania za strażacką służbę niesienia pomocy, ratowania życia, zdrowia i mienia.

Niech Wasza misja będzie źródłem siły w życiu codziennym, a także przynosi spełnienie oczekiwanych planów osobistych jak i zawodowych.

To dzięki Wam lokalna społeczność może spać spokojnie.

Jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.

Życzymy Wam dużo zdrowia, wytrwałości i wielu sukcesów w działalności w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Wójt Gminy Gizałki 
Robert Łoza

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich do włączania się do akcji #mojaflaga. Już 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy upodobań może przyłączyć się do wyjątkowej akcji społecznej i wywiesić flagę. Później wystarczy opublikować zdjęcie w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga.

Więcej na https://niepodlegla.gov.pl

 • Plakat akcji

Szkolenie z zakresu stosowania Środków Ochrony Roślin z użyciem opryskiwaczy

Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje szkolenie z zakresu stosowania Środków Ochrony Roślin z użyciem opryskiwaczy:

 • Podstawowe - 2 dniowe - 200 zł/os
 • Uzupełniające -1 dniowe - 120 zł/os

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach przyjmuje Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pleszewie - ul. Słowackiego 14 pod nr. telefonu 62 742 49 41 (Pon. 8.00-14.00, Śr. 8.00-14.00, Czw. 8.00-14.00), e-mail: wirple@wir.org.pl.

Po zakończeniu szkolenia wydane zostaną  ważne są przez okres 5 lat zaświadczenia!

2 maja urząd będzie nieczynny

W dniu 02.05.2022 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Gizałki będzie nieczynny. W sprawach sporządzenia aktu zgonu w dniu 02.05.2022 r. dyżur telefoniczny pełnić będzie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pod nr tel. 883 964 690.

Webinar "Dotacje dla rolnictwa"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników do udziału w darmowym webinarium, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. 

Eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupy AZOTY opowiedzą podczas niego o bieżących działaniach skierowanych do rolników i mieszkańców wsi.
 
Link do e-seminarium udostępniony zostanie na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr  
 
Współorganizatorem spotkania jest Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.                                 
 
Program dostępny jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/webinar

 • Infografika dotycząca webinarium

Życzenia wielkanocne

 • Motyw wielkanocny i napis: "Życzymy, aby Święta Wielkiej Nocy były czasem przemiany serc, a udział w tajemnicach Triduum...

Brawo, brawo, brawo ...

Miło nam poinformować, że III miejsce w Centralnych Eliminacjach Konkursu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku” zdobyła uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Gizałkach – Aleksandra Łoza, której praca była wykonana w kategorii komiks.

W etapie centralnym oceniana była również praca Kamila Antoniaka i Adama Wojciechowskiego. Praca chłopców była wykonana w kategorii infografika.

„Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku” – to tytuł konkursu ogłoszonego przez ZUS w ramach realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie korzyści z posiadania konta w banku i zachęcenie w pomysłowy sposób swoich bliskich, do założenia takiego konta i korzystania z niego online. Należy nadmienić, że do konkursu zgłosiło się blisko 3 tys. uczniów z całej Polski, z tego też względu nagroda dla Aleksandry jest ogromnym wyróżnieniem.

We wtorek 5 kwietnia 2022 roku w obecności Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gizałkach Pani Małgorzaty Malinowskiej oraz uczniów odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Pani Ewa Szymankiewicz, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, przekazała laureatce nagrodę pieniężną do zrealizowania w EMPIK-u oraz upominki.

Po uroczystym wręczeniu nagród Pani Dyrektor Małgorzata Malinowska pogratulowała uczniom oraz ich Rodzicom tego szczególnego wyróżnienia, życząc kolejnych sukcesów. Wszyscy zebrani otrzymali również upominki ufundowane przez Centralę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wlkp.

Dziękujemy! Jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

Michał Czajczyński

 • Wręczenie nagród - zdjęcie nr 1
 • Wręczenie nagród - zdjęcie nr 2
 • Wręczenie nagród - zdjęcie nr 3
 • Wręczenie nagród - zdjęcie nr 4

Wielkopolski Turniej Orlika 2022

W rozegranym w dniu 11 kwietnia po dwuletniej przerwie spowodowanej Covid 19 turnieju „Wielkopolski Turniej Orlika 2022” wzięły udział 4 drużyny: 1 drużyna z Gminy Gizałki, 2 drużyny z Gminy Czermin oraz jedna drużyna z Gminy Dobrzyca - w sumie 39 uczniów i 4 opiekunów (3 gminy powiatu pleszewskiego).

Gminę Gizałki reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach.

Gminę Czermin reprezentowały Szkoła Podstawowa w Czerminie i Szkoła Podstawowa w Żegocinie.

Gminę Dobrzyca reprezentowała Szkoła Podstawowa w Dobrzycy.

Bardzo dobrze w rozgrywkach tych zaprezentowała się reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Czermina, która nie przegrała żadnego meczu zajmując pierwsze miejsce.

Kolejność gier:

 1. Czermin - Dobrzyca 2 : 1
 2. Gizałki - Żegocin 1 : 5
 3. Czermin - Gizałki 4 : 0
 4. Dobrzyca - Żegocin 1 : 4
 5. Czermin - Żegocin 5 : 0
 6. Dobrzyca - Gizałki 7 : 0

Awans do dalszej części turnieju uzyskały: SP Czermin i SP Żegocin.

„Wielkopolski Turniej Orlika 2022” to popularyzacja aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.

Organizatorem turnieju był Michał Czajczyński.

 • Wspólne zdjęcie uczestników turnieju
 • Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Czerminie
 • Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy
 • Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach
 • Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żegocinie

Dyżur pracownika urzędu skarbowego w Urzędzie Gminy Gizałki

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie informuje, iż w dniu 19 kwietnia br. (wtorek) w godzinach 9:00 – 11:00 w Urzędzie Gminy w Gizałkach (sala posiedzeń) przy ul. Kaliskiej 28, dyżur będzie pełnił pracownik Urzędu Skarbowego w Pleszewie. Będzie możliwość pobrania druków zeznań podatkowych, złożenia wypełnionych formularzy oraz uzyskania informacji w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. 

Warsztaty kosmetyczne

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki zorganizowało w miesiącu lutym i marcu Warsztaty Kosmetyczne, na które składał się cykl trzech spotkań z kosmetologiem.

Podczas spotkań uczestniczki warsztatów poznały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podstawy pielęgnacji i higieny skóry. 

Pierwsze spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z pielęgnacją twarzy. Tutaj Panie dowiedziały się, jak oczyszczać, nawilżać i pielęgnować skórę na co dzień. Pani kosmetolog doradziła, jakich kosmetyków powinno się używać, jak najlepiej dostosować je do codziennej pielęgnacji. Jesteśmy przekonani,  że cenne wskazówki i porady pozwolą Paniom zastosować zdobytą podczas warsztatów wiedzę w życiu codziennym. Panie zostały poinstruowane także, jak wykonać masaż twarzy. Wykonywane były także peelingi i maseczki z naturalnych produktów.

Drugie spotkanie z kolei przeznaczone było pielęgnacji dłoni. Uczestniczki warsztatów dowiedziały się, jak chronić i odżywiać skórę dłoni, a także jak ją skutecznie regenerować. Mowa była również o nawilżeniu skóry dłoni w różnych porach roku, o tym , jak dbać o paznokcie oraz jakich kosmetyków używać do pielęgnacji. W trakcie zajęć Panie przygotowywały peelingi oraz kremy do dłoni.

Trzecie spotkanie dedykowane było stopom i zagadnieniom podologicznym. Panie dowiedziały się, jak pozbyć się zrogowaceń, usunąć odpowiednio naskórek i jak nawilżyć skórę stóp, by ją odżywić. Warsztaty pokazały, w jaki sposób zadbać o zdrowie i estetykę stóp oraz jak stworzyć swoje własne domowe Spa.  Podczas spotkania Panie wykonały maskę, sól do stóp i peeling.

W trakcie spotkania Panie zdobyły wiedzę na temat tworzenia naturalnych kosmetyków z produktów dostępnych w każdym domu.

Po każdych zajęciach Panie otrzymały także darmowy kosmetyk.

Warsztaty dedykowane były szczególnie dla Pań z terenu Lokalnej Grupy Działania.

Warsztaty Kosmetyczne zostały zrealizowane w ramach zadania pn. "Warsztaty dla KAŻDEGO" organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w drodze konkursu 26/2021/G, w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 1
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 2
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 3
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 4
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 5
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 6
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 7
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 8
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 9
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 10
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 11
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 12
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 13
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 14
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 15
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 16
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 17
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 18
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 19
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 20
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 21
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 22
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 23
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 24
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 25
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 26
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 27
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 28
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 29
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 30
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 31
 • Warsztaty kosmetyczne - zdjęcie nr 32

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

1 kwietnia 2022 r. w sali wiejskiej w Gizałkach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  W eliminacjach udział wzięło 14  uczestników ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gizałki, którzy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe.

 • w grupie I -  szkoła podstawowa (klasa I-IV) - 2 osoby
 • w grupie II - szkoła podstawowa (klasa V-VIII) – 12 osób

Komisja w składzie:

 • Józef Gmyrek - Przewodniczący
 • Ewa Krzywańska - Sekretarz
 • Michał Czajczyński - Członek
 • Sławomir Mariański - Członek
 • Marek Szulc - Członek

po sprawdzeniu testów oraz po przeprowadzonych dogrywkach ustnych wyłoniła laureatów w poszczególnych grupach:

I grupa wiekowa - szkoły podstawowe klasy I-IV

I miejsce - Hubert Mimier - Szkoła Podstawowa w Białobłotach

II miejsce - Maciej Hyżyk - Szkoła Podstawowa w Gizałkach

II grupa wiekowa - szkoły podstawowe klasy V-VIII

I miejsce - Patryk Ratajek - Szkoła Podstawowa w Białobłotach

II miejsce - Antoni Szulc - Szkoła Podstawowa w Tomicach

III miejsce - Wiktor Malinowski - Szkoła Podstawowa w Tomicach

Wyżej wymienieni laureaci wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 9 kwietnia 2022 r. w Gminie Gołuchów w miejscowości Kościelna Wieś.

 • Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - zdjęcie nr 1
 • Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - zdjęcie nr 2
 • Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - zdjęcie nr 3
 • Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - zdjęcie nr 4
 • Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - zdjęcie nr 5

Spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy

W dniu 29 marca 2022 r. w auli Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gizałkach odbyło się spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Gizałki. W spotkaniu uczestniczyli: Robert Łoza - Wójt Gminy Gizałki, pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach dyrektor szkoły oraz GCK w Gizałkach. W spotkaniu uczestniczył również Roman Rojewski - Przewodniczący Rady Gminy Gizałki oraz obywatele Ukrainy przebywający na terenie gminy Gizałki wraz z opiekunami.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie Gminy Gizałki oraz gminnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, z której mogą korzystać obywatele Ukrainy. Omówiono sprawy związane z rejestracją obywateli Ukrainy i nadawaniem numeru PESEL. Przedstawiono procedury rejestracji i dowozu dzieci ukraińskich do szkół oraz możliwość korzystania z dodatkowych zajęć języka polskiego. Wyjaśniono zasady przyznawania świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz udzielono pomocy w uzupełnianiu wniosków o jednorazowe świadczenie pieniężne. Dla dzieci zorganizowano warsztaty artystyczne oraz upominki.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego spotkania.

 • Spotkanie informacyjne - zdjęcie nr 1
 • Spotkanie informacyjne - zdjęcie nr 2

Granty dla OSP

W dniu 28.03.2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna Wronów oraz Kolonia Ostrowska-Świerczyna zawarły z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” umowy o powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu budowy infrastruktury rekreacyjnej.

W ramach pozyskanych środków unijnych w miejscowości Wronów przy sali wiejskiej zostanie utwardzony teren kostką brukową, powstanie boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz betonowy grill. Wysokość przyznanego grantu to 49.906,00 tys. zł. Natomiast w Kolonii Ostrowskiej zadanie obejmie utwardzenie nawierzchni oraz montaż wiaty rekreacyjnej. Kwota dofinansowania wynosi 29.944,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadań to wrzesień br.

Projekty zostaną zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Logotypy programu

XIII Gminny Festiwal Twórczości Muzycznej Przedszkolaków

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach serdecznie zaprasza do udziału w XIII Gminnym Festiwalu Twórczości Muzycznej Przedszkolaków "Kolorowe Nutki". Konkurs ma charakter eliminacji gminnych, które odbędą się 13 maja 2022 r. o godz. 9:30 w sali GCK w Tomicach. Laureaci przechodzą do etapu powiatowego, który odbędzie się z kolei w Domu Kultury w Pleszewie. Celem konkursu jest promowanie dziecięcych talentów muzycznych.

Więcej informacji: 695-401-460

Apel do mieszkańców

Przypominamy, że termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków mija 30 czerwca 2022 r. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. 

Jak złożyć deklarację?

 • w formie elektronicznej – poprzez stronę internetową https://ceeb.gov.pl/,
 • w formie papierowej – w Urzędzie Gminy.

Zostały tylko 3 miesiące, a wg  statystyk 60% budynków nie zostało nadal spisanych.

Uwaga!

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w wyznaczonym terminie grozi grzywna.

Informujemy, że osoby które złożyły do Urzędu Gminy w Gizałkach ankietę inwentaryzacyjną dotyczącą źródła ogrzewania nie są zwolnione z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB (ankiety były roznoszone przez sołtysów na początku 2021 r.).

drukuj (Apel do mieszkańców)

Transport darów dla Ukrainy wyjechał z gminy Gizałki

Dzięki hojności naszych mieszkańców  oraz współpracy z gminami Anor we Francji i Momignies w Belgii udało się zgromadzić znaczne ilości artykułów pierwszej potrzeby dla Ukraińców.

W pierwszej kolejności, zgodnie z wytycznymi służb Wojewody obdarowaliśmy nimi Ukraińców, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy.

Pozostałą część darów przekazujemy do powiatowego magazynu w Pleszewie,  z którego po zebraniu odpowiedniej ilości danego asortymentu towarów, wysłane są przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na Ukrainę.

 • Stos zamkniętych pudeł kartonowych, na ścianie flaga Polski i Ukrainy oraz napis "Pomoc dla Ukrainy".

Wyniki konkursu wielkanocnego

31 marca 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach odbyło się podsumowanie XXVI Konkursu na „ Najładniejszą Pisankę i Stroik Wielkanocny”. Celem konkursu jest kultywowanie wielkanocnych tradycji świątecznych oraz rozbudzenie twórczej  aktywności dzieci i młodzieży. Jury w składzie:

 1. Jolanta Ratajczyk - Przewodnicząca
 2. Jolanta Glapa – członek komisji
 3. Paulina Wawrzyniak – członek komisji

Roksana Adamiak – protokolant

spośród 142 prac, które do dnia 30.03.2022 r. wpłynęły na konkurs, wyłoniło następujących laureatów w poszczególnych kategoriach:

Stroik

Kategoria I

I miejsce – Martyna Glapa

II miejsce – Lena Płonecka

III miejsce – Wojciech Rybarczyk

Kategoria II

I miejsce – Sergiusz Skowroński

II miejsce – Szymon Dyoniziak

III miejsce – Maja Adaszak

Kategoria III

I miejsce – Gabriela Dominiak

II miejsce – Anastazja Kasprzak

III miejsce – Kacper Koliński

Kategoria IV

I miejsce – Wiktor Jabłoński

II miejsce – Blanka Rojewska

III miejsce – Eliza Podsadna

PISANKA

Kategoria I

I miejsce – Zosia Floch

II miejsce – Milena Heporogeba

III miejsce – Nela Kaźmierska

Kategoria II

I miejsce – Wojciech Torczyński

II miejsce – Marcel Bartłomiejczak

III miejsce – Piotr Tomaszewski

Kategoria III

I miejsce – Natasza Pieczyńska

II miejsce – Marcelina Słoma

III miejsce – Edyta Skitek

Kategoria IV

I miejsce – Wiktor Skitek

II miejsce – Igor Kaczmarek

III miejsce – nie przyznano

WYRÓŻNIENIA:

 1. Mikołaj Namysłowski - stroik
 2. Dagmara Lewicz - stroik
 3. Maja Jędraszak - stroik
 4. Weronika Humpa - stroik
 5. Franciszek Jędraszak - stroik
 6. Ernest Rojewski - stroik
 7. Natalia Ratajek - stroik
 8. Józef Dobrowolski – stroik
 9. Aleksander Zieliński - stroik
 10. Sandra Kupczyk - stroik
 11. Julia Bryś - stroik
 12. Liliana Ratajczak - pisanka
 13. Oliwia Bryś - pisanka
 14. Jakub Czajczyński - pisanka
 15. Nadia Wasiewicz – pisanka
 16. Marta Łoza – pisanka
 17. Nela Jańczak – pisanka
 18. Maja Krukowska – pisanka
 19. Laura Kaźmierska - pisanka

Łącznie komisja konkursowa przyznała 42 nagrody.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu kreatywności. Jesteśmy pełni podziwu dla ogromu pracy, jaką włożyliście w wykonanie, tak pięknych prac.

Laureatów oraz osoby wyróżnione zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród do Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach ul. Wrzesińska 16 w środę 6 kwietnia w godzinach 8:00 - 15:00 oraz 16:30 - 18:30.

 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 1
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 2
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 3
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 4
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 5
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 6
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 7
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 8
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 9
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 10

Warsztaty lawendowe

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki ogłasza nabór na darmowe Warsztaty Lawendowe.

Warsztaty skierowane są do szerokiej grupy mieszkańców z terenu LGD: młodzieży, osób dorosłych i Seniorów. Obejmują cykl 3 spotkań wyjazdowych:

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy projektu poznają podstawowe zagadnienia związane z uprawą lawendy oraz z jej sadzeniem. W części praktycznej każdy uczestnik warsztatów będzie mógł ją własnoręcznie posadzić.

Drugie spotkanie poświęcone będzie zbiorom lawendy oraz wykonaniu z niej bukietu, czy wianka. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak prawidłowo ciąć lawendę.

W trakcie trzeciego spotkania uczestnicy warsztatów, dowiedzą się, co można zrobić z lawendy oraz jak ją wykorzystać w życiu codziennym. Poznają jej właściwości i zastosowanie. Na zakończenie wykonają sól do kąpieli, zawieszkę lub mydełko. 

Podczas warsztatów uczestnicy projektu zdobędą wiedzę z zakresu pielęgnacji roślin. Jest to twórczy i ciekawy projekt skierowany do miłośników przyrody, zieleni i roślin. Warsztaty podniosą także wiedzę z zakresu ekologii.

Warsztaty odbędą się w miejscowości Folusz/k. Pleszewa

Startujemy jeszcze w kwietniu...

Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu: 695-401-460

Warsztaty Lawendowe realizowane są w ramach zadania pn. " Warsztaty dla KAŻDEGO" organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w drodze konkursu 26/2021/G w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Plakat informacyjny

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 11.04.2022 r. w Szpitalu - Pleszewskim Centrum Medycznym, ul.Poznańska 125A. Badania odbywać się będą w "PORADNI KARDIOLOGICZNEJ".

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. 

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 

 • telefonicznie: 503 075 095
 • e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

Dane kontaktowe: 

Arterieart Sp. z o.o.
ul. Rakoniewicka 23A
60-111 Poznań
e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com

www.zdrowaaorta.pl

tel. 503 075 095 

Informacja dla rolników i pszczelarzy

Urząd Gminy Gizałki informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła następujące nabory wniosków o przyznanie płatności:

 • pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków do 29 kwietnia 2022 r.,
 • płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW – nabór wniosków do 16 maja 2022 r.,
 • pomoc dla pszczelarzy – nabór wniosków od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r.,
 • dopłaty do nawozów – nabór wniosków do 16 maja 2022 r.

W dniu 3 kwietnia 2022 r. (niedziela) o godz. 14:00 w Auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie podczas Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ odbędzie się szkolenie pt. „Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014 – 2020 w 2022 roku”. Dodatkowe informacje będzie można również pozyskać podczas targów przy stoisku informacyjnym ARiMR, zlokalizowanym w hali namiotowej.

Dodatkowo informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się bezpłatny webinar internetowy „Dotacje dla rolnictwa”, m.in. na temat aktualnych naborów wniosków ogłoszonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.gov.pl/web/arimr.

Prawdziwe partnerstwo samorządów

Wojna w Ukrainie spowodowała ogromną migrację Ukraińców do Polski, w tym również do naszej gminy. Całej tej sytuacji przyglądają się mieszkańcy gmin partnerskich. Szczególnie Anor we Francji, Momignies w Belgii, a nawet Apen w Niemczech.

Chcąc nam pomóc w naszych działaniach mieszkańcy Anor i Momignies zorganizowali zbiórki i wspólny transport darów dla Ukraińców. Pokonali ponad 1150 km, przywożąc pełen samochód dostawczy towarów żywnościowych, ubrań, śpiworów, kołder, koców i innych towarów niezbędnych do życia. W zbiórkę darów zaangażowali się osobiście burmistrzowie Eddy Bayard z Momignies, Jean Luc Perat z Anor oraz stowarzyszenia powołane w tych gminach do współpracy z gminą Gizałki. Dary do Gizałek osobiście przywieźli Bernard Bailleul Zastępca Burmistrza Anor, jego przyjaciel Claude Kowalewski oraz Marc Coppee z Momignies.

Jak powiedzieli nam po bardzo męczącej podróży, przywieźli ze sobą solidarność i wsparcie naszych działań, dla doświadczanej wojną Ukrainy. ,,Jesteśmy całym naszym sercem po Waszej stronie i nieustannie o Was myślimy. Podziwiamy Wasze zaangażowanie i pomoc w przyjmowaniu Naszych Ukraińskich przyjaciół, którzy stali się niewinnymi ofiarami tego jednostronnego konfliktu.”

To prawdziwi przyjaciele, na których zawsze możemy liczyć.

Przywiezione dary zostaną rozdysponowane wśród Ukraińców mieszkających na terenie naszej gminy, a pozostała część przekazana zostanie na Ukrainę. 

 • Przedstawiciele samorządów
 • Przedstawiciele samorządów

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Wójt Gminy Gizałki informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXXII/235/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od 01.04.2022 roku nastąpi zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmienione przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiły urealnienie stawek opłat, które pokryją rzetelnie obliczone koszty zagospodarowania  odpadów na nieruchomościach, których właścicielami są przedsiębiorcy i jednostki publiczne.

Ustala się na terenie gminy Gizałki miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od wielkości pojemnika lub worka zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. za pojemnik 60 l - w wysokości 7,50 zł;
 2. za pojemnik 80 l - w wysokości 10,00 zł;
 3. za pojemnik 110 l - w wysokości 13,00 zł;
 4. za pojemnik 120 l - w wysokości 15,00 zł;
 5. za pojemnik 140 l - w wysokości 17,50 zł;
 6. za pojemnik 180 l - w wysokości 22,50 zł;
 7. za pojemnik 240 l - w wysokości 30,00 zł;
 8. za pojemnik 360 l - w wysokości 45,00 zł;
 9. za pojemnik 1100 l - w wysokości 137,50 zł;
 10. za pojemnik 5000 l - w wysokości 625,00 zł;
 11. za pojemnik 7000 l - w wysokości 875,00 zł;
 12. za pojemnik 10000 l - w wysokości 1250,00 zł;
 13. za worek o pojemności 80 l - w wysokości 10,00 zł;
 14. za worek o pojemności 120 l - w wysokości 15,00 zł. 

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które zgodnie z wymogiem prawnym segregują odpady. Dla tych, którzy robią to w sposób nieprawidłowy lub unikają segregacji, opłata  wynosi dwukrotność stawki podstawowej.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn miesięcznej zadeklarowanej łącznej liczby worków/pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Zmiana stawki opłaty nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji.

„Weekend dla Ukrainy” -  wnioski o 500+ w języku ukraińskim już od soboty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500+ obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+, w języku ukraińskim, będzie można składać elektronicznie już od soboty. W najbliższy weekend od 26 do 27 marca br. w godz. 9.00 do 15.00 ZUS zaprasza na drzwi otwarte.

Dzięki ustawie w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uchodźcy z Ukrainy uzyskają dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia. Będą mogli oni starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie pobytu w żłobku przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce.

Aby złożyć elektroniczny wniosek o 500+ uchodźca będzie musiał posiadać m.in. specjalny PESEL, konto w banku w Polsce oraz polski numer telefonu.

W najbliższy weekend Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”. "W sobotę i niedzielę, w różnych miejscach w Polsce, placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+. Specjalny punkt będzie utworzony także na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W wielu placówkach ZUS w Wielkopolsce, nasi pracownicy pomogą zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złożyć wniosek o świadczenie 500+. Wykaz otwartych w weekend placówek jest zamieszczony na stronie internetowej ZUS – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 • Plakat informacyjny

Infolinia / Інфолінія

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

 • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
 • jak wypełnić i wysłać wniosek,
 • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

номер телефону 22 444 02 55

Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю - з 8:00 до 18:00

Питання щодо сімейних виплат для громадян України також можна надсилати на електронну адресу UA@zus.pl

Realizacja największej tegorocznej inwestycji drogowej w gminie

Pogoda dopisuje, więc prace na budowie drogi gminnej Orlina Duża-Białobłoty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Obecnie trwają roboty ziemne oraz wykonywana jest podbudowa pod nawierzchnię jezdni i chodnika.

Przypomnijmy:

 • długość odcinka budowanej drogi - 3 km
 • wartość robót - 4,3 mln zł
 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie ponad 4 mln zł
 • planowany termin zakończenia zadania - sierpień br.

Drugi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach

 • autor: Monika Błaszczyk
 • Flaga Polski, herb Polski, logo programu Polski Ład
 • Wykorytowany pas drogowy o nawierzchni z piasku, po prawej stronie trawiaste pobocze, po lewej stronie las, w oddali...
 • Wykorytowany pas drogowy o nawierzchni z piasku, po prawej stronie las, po lewej stronie pole, w oddali sprzęt drogowy i...
 • Pas drogowy o nawierzchni gruntowej, po prawej stronie pole, po lewej stronie las
 • Pas drogowy o nawierzchni gruntowej, po obu stronach pola, w oddali las
 • Tablica informacyjna

XXVI gminny konkurs na najładniejszą pisankę i stroik wielkanocny

Warsztaty stolarskie

11 marca w Sali Wiejskiej w Gizałkach odbyły się Warsztaty Stolarskie dla chłopców i mężczyzn. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień stolarstwa. Otrzymali szereg wskazówek i porad, które ułatwiły im pracę z drewnem. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak sprawnie posługiwać się drewnem, i jak wykorzystać je do skonstruowania prostych rzeczy niezbędnych w życiu codziennym, co więcej nauczyli się obsługiwać podstawowe narzędzia stolarskie. W trakcie zajęć każdy wykonał swoją własną budkę lęgową dla ptaków. Nie było to łatwe zadanie, ale wszyscy doskonale sobie z nim poradzili.

Ponadto warsztaty okazały się mocno proekologiczne, rozmawialiśmy o idei zero waste i recyklingu. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się także, jak zrobić „coś z niczego”, czyli jak ponownie wykorzystać z pozoru niepotrzebne elementy drewniane i nie tylko. W warsztatach uczestniczyło 40 osób z terenu Lokalnej Grupy Działania.

Warsztaty stolarskie zostały zrealizowane w ramach zadania pn. "Warsztaty dla każdego", organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w drodze konkursu 26/2021/G, w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 1
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 2
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 3
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 4
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 5
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 6
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 7
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 8
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 9
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 10
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 11
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 12
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 13
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 14
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 15
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 16
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 17
 • Warsztaty stolarskie - zdjęcie nr 18

Konkurs Pięknego Czytania

14 marca 2022 roku w Bibliotece Publicznej w Gizałkach odbyły się Gminne Eliminacje Konkursu Pięknego Czytania dla Uczniów Szkół Podstawowych „Bo ja lubię czytać”. 

O udział w powiatowym Konkursie Pięknego Czytania rywalizowało 10 uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Jury w składzie p. Jadwiga Sołtysiak, p. Barbara Wielińska, p. Halina Kupczyk po wysłuchaniu wszystkich uczestników zakwalifikowało 5 uczniów, którzy będą reprezentować Gminę Gizałki w konkursie powiatowym, który odbędzie się 18 marca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Wyróżnieni uczniowie to:

Lena Szambelan - Szkoła Podstawowa Gizałki

Zuzanna Glapa - Szkoła Podstawowa Białobłoty

Piotr Winiarski - Szkoła Podstawowa Białobłoty

Melisa Kasprzak - Szkoła Podstawowa Tomice

Agata Hiller - Szkoła Podstawowa Tomice

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie i życzymy sukcesów w kolejnym etapie.

 • Na zdjęciu grupa osób: cztery panie z jury i pięcioro dzieci z dyplomami i nagrodami książkowymi. W tle regały z książkami.
 • Na zdjęciu po lewej stronie Pani prowadząca, obok niej przy stole siedzą członkowie jury 3 panie. Przed nimi grupa dzieci...
 • Na zdjęciu członkowie jury siedzący przy stole. Na stole znajdują się kartki papieru, dyplom, długopisy i okulary. W tle...
 • Na zdjęciu dziewięcioro dzieci siedzących na krzesłach. W tle Pani nauczycielka, szafa. Po prawej stronie biurko z...

Gminny Dzień Kobiet

W sobotni wieczór 12 marca w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach odbył się Gminny Dzień Kobiet. Tym razem organizatorzy zaprosili duet wyjątkowy: skrzypaczkę Barbarę Szelągiewicz i harfistę Michała Zatora.

Barbara Szelągiewicz ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu ze specjalnością skrzypce, a także studia podyplomowe – manager kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Współpracowała z grupą Perfect, Eleni, Rayem Wilsonem, Zbigniewem Wodeckim, Kasią Wilk, Sylwią Grzeszczak, Liberem oraz z orkiestrami m.in. Zbigniewa Górnego, Aleksandra Maliszewskiego czy Zenona Laskowika. Jest współtwórczynią takich zespołów jak Maestro Quartet, 2be, Face2Face oraz stypendystką Prezesa Rady Ministrów. 

Michał Zator to jedyny harfista w Polsce i jeden z niewielu na świecie, który wykonuje na harfie autorski repertuar akompaniując sobie do śpiewu. W swoim repertuarze posiada kompozycje klasyczne i autorskie inspirowane muzyką celtycką i literaturą fantasy. Dotarł do półfinału piątej edycji programu "Mam Talent". Jest stypendystą Ministra Kultury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu. Spotkanie z jego muzycznym światem należy zaliczyć do przeżyć wyjątkowych i niezapomnianych.

Panie miały okazję usłyszeć unikatowe, szlachetne brzmienie połączonych ze sobą dwóch niezwykłych instrumentów. W tak niezwykłej muzycznej odsłonie publiczność usłyszała m.in. takie znane utwory jak: „Hallelujah" Leonarda Cohena, "Wielka miłość" Seweryna Krajewskiego, "Twoja miłość jak ciepły deszcz" Mieczysława Szcześniaka czy "Lubię wracać tam, gdzie byłem" Zbigniewa Wodeckiego. To była prawdziwa uczta dla duszy i z całą pewnością wieczór magicznych niezapomnianych dźwięków.

Po koncercie przyszedł czas na życzenia, które złożył wszystkim Paniom zgromadzonym na sali Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza, po czym włodarz obdarował Panie symbolicznym kwiatkiem.

Organizatorem Gminnego Dnia Kobiet był: Wójt Gminy Gizałki oraz Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.

 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 1
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 2
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 3
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 4
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 5
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 6
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 7
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 8
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 9
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 10
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 11
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 12
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 13
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 14

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Gizałki informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXXII/234/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 01.04.2022 roku nastąpi zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka opłaty to 23 zł od mieszkańca, 3 zł mniej zapłacą osoby, które zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Opłata podwyższona, która może zostać nałożona na właścicieli nieruchomości,  jeżeli nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi dwukrotność opłaty podstawowej. 

Ważne!

Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z ulgi za zagospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę do dnia 25.03.2022 r. Jeśli w gospodarstwie domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika lub kompostownik był zgłoszony wcześniej nie trzeba składać nowej deklaracji.

W przypadku korzystania z ww. ulgi mieszkańcy nie mogą wystawiać bioodpadów przed posesję.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
 • uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika, 
  w drodze decyzji administracyjnej zostanie orzeczona utrata zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika.

Zgłaszanie chęci zakwaterowania obywateli Ukrainy

W związku z dużym napływem obywateli Ukrainy na teren Rzeczpospolitej Polskiej, w tym powiatu pleszewskiego, uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Gizałki o zgłaszanie chęci zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie naszej Gminy. W chwili obecnej na terenie Gminy Gizałki zamieszkuje 28 obywateli Ukrainy, ale sytuacja ta może ulec zmianie.

Osoby zainteresowane udostępnieniem pokoju, mieszkania lub domu proszone są o zgłoszenie się do gminnego koordynatora ds. pomocy uchodźcom tel. 62 741 15 17 wew. 137. Zgłoszenia można dokonać w godzinach:

 • poniedziałek: godz. 07:30 - 17:00
 • wtorek - czwartek: godz. 07:30 - 15:30
 • piątek: godz. 07:30 - 14:00

11 marca Dzień Sołtysa

 

Z okazji Dnia Sołtysa
składamy serdeczne życzenia
wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich
z terenu Gminy Gizałki.

Życzymy zdrowia, wytrwałości i szacunku mieszkańców.

Dziękujemy za zaangażowanie w codzienną działalność
na rzecz środowiska lokalnego oraz owocną współpracę
zarówno z samorządem gminy jak i mieszkańcami sołectwa.

Roman Rojewski

Przewodniczący Rady
Gminy Gizałki

Robert Łoza

Wójt Gminy Gizałki

 

500+ dla Ukraińców pracujących w Polsce

Świadczenie 500+ mogą otrzymać również obywatele Ukrainy, pod warunkiem, że pracują w Polsce i mieszkają razem z dziećmi, które utrzymują.

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce.

Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko wspólnie z nim mieszka oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS – dodaje Nowicka.

Uchodźcy z Ukrainy

Obywatele Ukrainy – rodzice bądź opiekunowie, którzy właśnie wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dlatego składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby, będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane, również w języku ukraińskim, na stronie internetowej ZUS.

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców z terenu gminy Gizałki

Wójt Gminy Gizałki serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. o godz. 10:00  w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu. W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz o zachowanie przepisowego dystansu.

drukuj (Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców z terenu gminy Gizałki)

Informacja

Każdy obywatel Ukrainy przebywający na terenie naszej Gminy zobowiązany jest do zarejestrowania się w Urzędzie Gminy Gizałki. Zgłoszenia należy dokonać u koordynatora ds. pomocy uchodźcom, którym jest Kamila Łoza  - tel. 62 741 15 17 wew. 137, w godzinach:

poniedziałek: godz. 07:30 - 17:00
wtorek - czwartek: godz. 07:30 - 15:30
piątek: godz. 07:30 - 14:00

Przy rejestracji należy podać:

 • Imię i nazwisko obywatela Ukrainy
 • Miejsce przebywania (dokładny adres)
 • Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości (dokument do wglądu)
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu
 • Miejsce ostatniego zamieszkiwania
 • Wykształcenie (zawód wykonywany)
 • Imię i nazwisko osoby oferującej pomoc w Polsce     
 • Numer telefonu do osoby udzielającej pomocy
 • Ilość posiadanych dzieci - imię i nazwisko, wiek dzieci - data urodzenia, etap nauki (jeśli dotyczy).

Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają miejsca zamieszkania, po zgłoszeniu do Urzędu Gminy otrzymają od służb Wojewody Wielkopolskiego skierowanie do miejsca zakwaterowania (obecnie Poznań, Kalisz i Żerków).

Dzień Kobiet

 • Życzenia Wójta Gminy Gizałki Roberta Łozy z okazji Dnia Kobiet

Praca dla psychologa

Urząd Gminy Gizałki zatrudni psychologa w celu prowadzenia od marca do czerwca 2022 r. zajęć psychologicznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gizałki (około 6 godzin tygodniowo).

Zainteresowane osoby proszę o składanie dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 741 15 17.

Warsztaty stolarskie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki ogłasza nabór na warsztaty stolarskie.

Warsztaty odbędą się 11 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 16:00 w Sali Wiejskiej w Gizałkach.

Podczas warsztatów uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień stolarstwa. Otrzymają szereg praktycznych wskazówek i porad, które ułatwia im pracę z drewnem. Uczestnicy warsztatów poznają także podstawowe narzędzia stolarskie, z którymi będą mieli okazję popracować podczas zajęć, wykonując własnoręcznie skrzynkę na napoje lub budkę lęgową dla ptaków. Warsztaty podniosą wiedze z zakresu ekologii, będzie mowa o idei zero waste i recyklingu. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak "zrobić coś z niczego", czyli jak ponownie wykorzystać niepotrzebne, zużyte elementy drewniane.

Warsztaty stolarskie przeznaczone są dla chłopców i mężczyzn.

Zapisy: 695-401-460.

Warsztaty stolarskie realizowane są w ramach zadania pn. "Warsztaty dla KAŻDEGO" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w drodze konkursu 26/2021/G, w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Plakat informacyjny

Bezpłatna mammografia

 • Plakat informacyjny

Pomoc dla Ukrainy

Urząd Gminy Gizałki uruchamia zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego, która odbędzie się:

od 1 do 5 marca 2022 roku w sali Sportowej w Gizałkach ul. Strażacka 1 w godz. od 09:00 do 17:00.

Przyjmowane będą wyłącznie artykuły wymienione w poniższym zestawieniu.  

Odzież i okrycie:

 • koce zwykłe i termiczne
 • śpiwory
 • podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • materace
 • ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
 • płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:

 • płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 • dezodoranty
 • pasta do zębów
 • szczoteczki do zębów
 • grzebienie
 • bielizna damska, męska, dziecięca
 • podpaski
 • pampersy
 • pieluchy dla dorosłych
 • papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • worki na śmieci

Żywność:

 • woda
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • batony (w tym energetyczne),
 • bakalie, orzechy,
 • konserwy,
 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:

 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece
 • Zestawy pierwszej pomocy

Wszelkich informacji dot. zbiórki można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki tel. 62 7411-517.

drukuj (Pomoc dla Ukrainy)

Plan Priorytetowy Policji

W związku z pismem skierowanym do Urzędu Gminy Gizałki z Posterunku Policji w Choczu informujemy, że w miejscowościach Toporów, Orlina Mała, Orlina Duża, Białobłoty oraz Dziewiń Duży zdiagnozowano zagrożenie w postaci niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli. W ostatnim czasie na terenie ww. miejscowości zauważono wałęsające się psy, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców oraz zwierzyny leśnej.  

W związku z powyższym na tym obszarze został wprowadzony Plan Priorytetowy Policji mający na celu wyeliminowanie powyższego zagrożenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o odpowiednie zabezpieczanie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.

Zbiórka w celu pomocy osobom poszkodowanym po przejściu trąby powietrznej przez Gminę Dobrzyca

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z Gminą Dobrzyca oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy osobom poszkodowanym po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej.

Środki finansowe należy wpłacać na specjalnie wydzielone subkonto:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca
ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
konto BS Dobrzyca: 94 8409 0001 2001 0000 1948 0005

Wykaz niezbędnych materiałów budowlanych, które można przekazać na rzecz potrzebujących:

 • cegła ceramiczna
 • cement
 • wapno
 • papa termozgrzewalna
 • styropapa
 • drewno – łaty 4x5 cm
 • wełna mineralna
 • styropian różnej grubości
 • membrana
 • materiały na podbitki – drewniane/panele
 • blachodachówka
 • gwoździe, śruby, śruby do mocowania łat, haczyki do dachówek
 • rynny okapowe i rury spustowe o przekroju 14 cm
 • gładka blacha do opierzenia – malowana proszkowo

Ponadto zwracamy się z prośbą o pomoc niematerialną w postaci usług dekarskich, dekarsko-ciesielskich, usług murarskich i ogólnobudowlanych.

W sprawie materiałów oraz usług proszę o kontakt z Panem Wojciechem Maniakiem -Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw oraz Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy – tel. 664 027 558

Zbiórka potrwa do 31 marca 2022 r. 

Rekrutacja na kurs instruktora turystyki kwalifikowanej

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości" w ramach projektu współpracy ogłasza nabór kandydatów na bezpłatny kurs Instruktora turystyki kwalifikowanej, specjalność: turystyka rowerowa.

Więcej informacji o konkursie na stronie LGD Pleszew pod adresem: http://lgd.pleszew.pl/rekrutacja-kurs-instruktora-turystyki-kwalifikowanej/

Warsztaty kosmetyczne

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki ogłasza nabór na cykl darmowych Warsztatów Kosmetycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanego kosmetologa.

Cykl 3 spotkań zawiera część szkoleniową i praktyczną ( wykonywania np. maseczek, peelingów, czy soli):

I spotkanie - Pielęgnacja twarzy

II spotkanie - Pielęgnacja dłoni

III spotkanie - Pielęgnacja stóp

Każda z Pań otrzyma także darmowy kosmetyk.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 17:00 w sali GCK w Tomicach.

Serdecznie zapraszamy!!!

Zapisy pod numerem tel. 695-401-460

Warsztaty kosmetyczne realizowane są w ramach zadania pn. "Warsztaty dla KAŻDEGO" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w drodze konkursu 26/2021/G, w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Plakat informacyjny

Dyżury dotyczące 500 plus i RKO w całej Polsce

24 lutego br. pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach odpowiadali na pytania o świadczenie wychowawcze i rodzinny kapitał opiekuńczy. Pomogą też w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS.

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500 plus na nowo narodzone dzieci oraz na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski te można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Aby każdy miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących świadczeń rodzinnych oraz złożenia elektronicznego wniosku o 500 plus lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, organizujemy dla naszych klientów specjalne dyżury w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach gmin, czy urzędach miast - także w tych miejscowościach, w których nie ma placówek ZUS – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Miejscowość i nazwę instytucji, w której 24 lutego odbędzie się dyżur, można sprawdzić w kalendarium.  

czwartek (24 lutego 2022 r.)

Perzów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Perzów 78, godz. 10:00 - 14:00,

Jaraczewo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jarocińska 1, godz. 10.00-14.00,

Mycielin, Urząd Gminy Mycielin, Słuszków 27, godz. 9.00-13.00,

Jutrosin, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 26, godz. 9.00-13.00,

Pępowo, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Stanisławy Nadstawek 1a, godz. 10.00-14.00,

Czermin, Urząd Gminy Czermin, Czermin 47, godz. 8.30-12.30,

Rozdrażew, Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, godz. 9.30-13.30,

Raszków, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przybysławice 42, godz. 8.30-13.30,

Kraszewice, Urząd Gminy Kraszewice, ul. Wieluńska 53, godz. 8.30-12.30,

Wijewo, Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, godz. 9.00-13.00,

Siedlec, Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, godz. 10.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy!

Z pomocy w sprawie świadczenia wychowawczego 500 plus lub Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego można stale korzystać:

 • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS nr telefonu 22 560 16 00, lub cot@zus.pl(konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –18.00),
 • we wszystkich placówkach ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS.

Informacja

Informujemy, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gizałki silnych wiatrów Urząd Gminy Gizałki przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców gminy o powstałych uszkodzeniach budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Zgłoszenia będą przyjmowane na numer telefonu 62 7411-517 w.137 lub 666-368-615.

Uwaga! Dotacje na otwarcie działalności!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości" ogłasza nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej.

 • Plakat informacyjny

Ogłoszenie o trzecim pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu szkolnego

 • Autobus szkolny
 • Autobus szkolny

drukuj ()

 • autor: Robert Pisula

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Wójt Gminy Gizałki oraz Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach serdecznie zapraszają na koncert z okazji Dnia Kobiet. Koncert odbędzie się 12 marca 2022 roku o godzinie 17:00 w sali GCK w Tomicach. W wyjątkowym duecie usłyszymy harfistę Michała Zatora oraz skrzypaczkę Barbarę Szelągiewicz.

Wstęp 25 zł. Zapraszamy!!!

Zapisy pod numerem telefonu: 695-401-460

 • Plakat informacyjny

Plan Priorytetowy Policji

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w związku ze zgłoszeniami mieszkańców kierowanymi do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie dotyczącymi zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania, a także niszczenia mienia, tj. uszkadzania ławek oraz sprzętu znajdującego się na placu zabaw w miejscowości Gizałki, ul. Wodna, od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku został wprowadzony na tym obszarze Plan Priorytetowy Policji mający na celu wyeliminowanie powyższych zdarzeń.

Plan Priorytetowy prowadzony jest przez Dzielnicowego rejonu 8 Posterunku Policji w Choczu, który będzie polegał na zintensyfikowaniu patroli i innych działań prewencyjnych w celu wyeliminowania zgłaszanych zdarzeń.

Informacje dotyczące ww. Planu Priorytetowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie wraz z danymi kontaktowymi dzielnicowego rejonu gminy Gizałki.

Dyżur pracowników ZUS w gminie Gizałki

Od 1 stycznia można składać do ZUS wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wynosi do 12 tys. zł.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS przyjmuje również wnioski świadczenia programu Rodzina 500 plus i je wypłaca.

Wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

17 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, w godzinach 09:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 500+ lub RKO.

Osoby zainteresowane powinny przygotować:

Do założenia profilu na PUE:

 • adres mailowy
 • nr telefonu
 • dowód osobisty

Do wysłania wniosku o 500+, RKO:

 • PESEL dziecka
 • nr rachunku bankowego.
 • Plakat informacyjny ZUS

Warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska"

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Korzystania i Informacji o Środowisku zaprasza na warsztaty pn.: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska, które odbędą się w dniu 16 lutego 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00, w formie on-line poprzez platformę zoom.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach, do dnia 11 lutego br., na adres e-mail: warsztaty@umww.pl.

Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Szkolenie on-line

 • Plakat informacyjny

Umowa podpisana

W dniu 27 stycznia podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „Marzyński” z Jarocina na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty”. Wartość umowy wynosi 4 293 896,25 zł.

Zadanie obejmuje drogę o długości 3 km od drogi powiatowej nr 4313P w miejscowości Orlina Duża do drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty. Planowane prace będą polegać na rozebraniu istniejącej jezdni wraz z wymianą podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m wraz z utwardzonymi poboczami oraz zjazdami. W ramach inwestycji powstanie również chodnik o szerokości 2 m na długości 725 m. Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez rowy przydrożne oraz kanalizację deszczową. Przepusty pod drogą zostaną wymienione na nowe i zabezpieczone barierami. Wykonane zostanie nowe oznakowanie drogowe.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 079 201,44 zł.

 • flaga Polski, godło Polski, logo Polski Ład

500 plus – kto wnioskuje na nowy, a kto na stary okres świadczeniowy

Od lutego rodzice mogą wnioskować o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmuje obsługę programu „Rodzina 500 plus”.

Od 1 stycznia ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie „500 plus” na nowo narodzone dzieci. Chodzi o rodziców, którym urodziło się dziecko np. w styczniu. Te osoby będą pobierały środki w ramach tzw. starego okresu świadczeniowego, który kończy się wraz z końcem maja tego roku – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Co ważne, gminy kontynuują wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r.

W sytuacji, gdy środki z programu wypłaca już gmina, to nie należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten sam okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r. – dodaje rzecznik - Niestety  widzimy, że w rejestrach ZUS pojawiły się wnioski rodziców, którzy korzystają już z programu i złożyli wniosek na tzw. stary okres świadczeniowy. W tej sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice pobierają już 500 plus z gminy – wyjaśnia rzeczniczka.

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Oznacza to, że osoby, które pobierają już świadczenie i chcą je otrzymywać w kolejnym okresie, powinny złożyć wniosek wybierając okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – dodaje Nowicka.

Natomiast rodzic, który składa wniosek w lutym 2022 r., na nowonarodzone dziecko, może złożyć od razu dwa wnioski, na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 r. można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

 • Baner 500+ i RKO

Bezpłatne webinarium

Forum rolnicze powiatów pleszewskiego i kaliskiego.11 lutego 2022 r., godz. 10:00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną forum zostanie przeprowadzone w formie bezpłatnego webinarium.

Zapisy online za pośrednictwem strony internetowej www.wir.org.pl, telefonicznie 62/742 49 41 (poniedziałek, środa, czwartek) lub za pośrednictwem e-mail: wirple@wir.org.pl.

W programie m.in.:

 • Krajowy Plan Strategiczny i wymogi związane z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu,
 • problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,
 • gospodarska łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,
 • działania uruchamiane przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • wyniki doświadczeń i zalecenia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i plany rozdysponowania nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa na 2022 rok,
 • współpraca ze szkołami kształcącymi w kierunkach rolniczych,
 • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Kółkami Rolniczymi,
 • ubezpieczenia wzajemne, jako forma samoorganizacji rolników w ograniczaniu ryzyka działalności,
 • instrumenty finansowania rolnictwa i ekonomika rolnictwa,
 • omówienie bieżących spraw, dotyczących funkcjonowania rolnictwa.
 • Plakat informacyjny

Pomoc dla pogorzelców

W dniu 30.01.2022 r. w miejscowości Gizałki-Las doszło do pożaru obiektu gospodarczego, składającego się ze stodoły i części inwentarskiej. Zniszczeniu uległ dach obiektu o powierzchni ok. 300m2 oraz znajdujące się w nim maszyny, urządzenia oraz płody rolne. Zwierzęta udało się uratować, jednak zniszczony dach oraz brak paszy dla zwierząt powoduje, że potrzebna jest pilna pomoc. Dlatego apelujemy do wszystkich osób, które mogą pomóc poszkodowanej rodzinie w postaci przekazania pasz dla zwierząt takich jak: słoma, siano, ziarno zbóż. Przydatne będą również materiały budowlane.

Osoby chcące pomóc, proszone są o kontakt:

 • tel. 511 198 561 - Sołtys sołectwa Wierzchy, 
 • tel. 666 368 615 - Urząd Gminy Gizałki.

W ciągu następnych dni zostanie także uruchomiona zbiórka środków pieniężnych. 

Prosimy o udostępnianie niniejszej wiadomości, aby dotarła do jak największej liczby osób.

 • Spalony budynek gospodarczy

Kontynuacja inwestowania w oświetlenie energooszczędne LED

Na terenie gminy sukcesywnie wymieniana jest przestarzała infrastruktura oświetleniowa, która generuje wysokie koszty zużycia energii elektrycznej. Wraz z początkiem roku przyszedł czas na modernizację oświetlenia w miejscowości Gizałki, a dokładnie na ul. Kaliskiej, Kolejowej i Strażackiej. Wymieniono łącznie 27 opraw sodowych na oprawy LED. Wartość inwestycji to 38 tys. zł. Powyższe udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy Gminy Gizałki ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu oraz dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niebawem LED-y pojawią się również w miejscowości Tomice na ul. Wrzesińskiej, Wodnej, Akacjowej i Leśnej.

 • Widok ulicy z budynkami o zmroku, po lewej stronie ulicy ciąg świecących lamp
 • Widok ulicy o zmroku, przejście dla pieszych, po prawej stronie ciąg świecących lamp, po prawej stronie biało-czerwone...
 • Widok ulicy o zmroku, po prawej stronie ciąg świecących lamp, po obu stronach drogi drzewa
 • Widok ulicy i przylegającego parkingu o zmroku, w oddali budynek, po prawej stronie ciąg świecących lamp, po obu stronach...

Zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej Gminy Gizałki w 2022 roku

Informujemy, że w 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki będzie czynna w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 7:00 do 15:00. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, kiedy to biblioteka będzie otwarta w 2 soboty - 10.09.2022 r. i 24.09.2022 r.

W związku z tym w każdy ostatni piątek miesiąca biblioteka będzie nieczynna (dodatkowo w piątek 9.09.2022 r. biblioteka również będzie nieczynna).

W pozostałych dniach tygodnia harmonogram pracy biblioteki nie ulega zmianie.

Terminy otwarcia biblioteki w soboty:

Styczeń - 29.01.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Luty - 26.02.2022 r. od 7.00 do 15.00
Marzec - 26.03.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Kwiecień - 30.04.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Maj - 28.05.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Czerwiec - 25.06.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Lipiec - 30.07.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Sierpień - 27.08.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Wrzesień - 10.09.2022 r. - od 7.00 do 15.00; 24.09.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Październik - 29.10.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Listopad - 26.11.2022 r. - od 7.00 do 15.00
Grudzień - 31.12.2022 r. - od 7.00 do 15.00

Małe, ale cieszy

W ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania „Wspólnie dla przyszłości” na terenie miejscowości Nowa Wieś przy rzece Prosna została wybudowana mała infrastruktura o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Powstała altana ogrodowa wraz z oświetleniem solarnym, ławy i stoły, miejsce na ognisko, stojak na rowery. Jest to miejsce odpoczynku dla turystów, jak również mieszkańców naszej gminy.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. "PROSNA - Popłyń Rzeką Otwórz Się Na Atrakcje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania wyniosła 36 tys. zł. 

Daj sobie szansę!

Pacjencie! Daj sobie szansę! Rak rozwija się skrycie i nie boli. Rak wcześnie wykryty jest w 100% uleczalny. Jeżeli w nosie, jamie ustnej, gardle coś drażni lub niepokoi — niech oceni to lekarz! Natychmiastowa wizyta u lekarza może uratować życie!

Jeśli:

 • jesteś w wieku 40–65 lat,
 • palisz papierosy,
 • nadużywasz alkoholu,
 • masz wielu partnerów seksualnych,
 • przez ponad 3 tygodnie występują objawy niezwiązane z infekcją górnych dróg oddechowych,

to należysz do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwór głowy lub szyi.

Daj sobie szansę! Zadzwoń i umów się na bezpłatne badania: 503 414 178.

 • Plakat akcji
 • Baner Polski Ład

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja – Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i nasze zdrowie  

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

 1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
 2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem VII edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:

 • Foto książki  pokazującej wpływ zanieczyszczenia na środowisko i nasze zdrowie – pokazanie aktualnego stanu środowiska wraz z propozycją zmian. Foto książka powinna zawierać dokumentację fotograficzną wraz z krótkimi opisami stanu faktycznego oraz proponowanymi zmianami.
 1. Format foto książki A4 (210 mm x 297 mm ) – pionowo,
 2. Foto książka powinna zawierać stronę tytułową,
 3. Ilość stron foto książki: max 30 stron,
 4. Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania VII edycji Konkursu od 17 stycznia 2022 r. (data ogłoszenia) do 1 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania bna stronie: https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vii-edycja

Konkurs "Mistrz Matematyki"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Mistrz Matematyki! Jest on organizowany w nowym serwisie edukacyjnym Mathematics.live, który stanowi matematyczną odsłonę Dyktanda.pl.

Konkurs skierowany jest do uczniów na wszystkich etapach szkolnej edukacji, a także do studentów oraz do osób dorosłych. Na uczestników czekają zagadnienia o zróżnicowanym poziomie trudności. Udział w konkursie jest w 100% bezpłatny!

Do rywalizacji o tytuł Mistrza Matematyki można dołączyć TUTAJ.

Konkurs potrwa w dniach 21.01-27.03.2022 r.

Najlepsi mogą liczyć na cenne nagrody rzeczowe! Organizatorzy podają również, ile punktów należy zgromadzić, aby zapewnić sobie otrzymanie jednej z nagród gwarantowanych. 

Serdecznie zachęcamy do udziału i życzymy zdobycia wymarzonych nagród!

https://mathematics.live/pl/konkurs/mistrz-matematyki

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie,
z okazji Waszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, szczęścia oraz długich lat życia
wypełnionych radością i życzliwością.

Życzymy, aby każdego dnia omijały Państwa zmartwienia,
troski i choroby, a zdobyte doświadczenie
oraz życiowa mądrość służyły innym.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

drukuj (Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert)

 • autor: Agata Jańczak

Gizałki dla WOŚP

Chcesz aktywnie spędzić czas?

Lubisz biegać, spacerować lub chodzić z kijkami?

Dołącz do akcji "Gizałki dla WOŚP" i pokonaj z nami wyznaczoną trasę "dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci".

30 stycznia (niedziela) godz.: 15:00 - plac przy sali OSP w Szymanowicach

Zaprasza: Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach.

Szczegóły pod numerem telefonu: 695-401-460

 • Plakat informacyjny

Nabór wniosków do programu wsparcia lokalnych społeczności

 

Gmina Gizałki informuje, że IKEA (INKGA Group), właściciel spółki Eviva Gizałki i lokalnej firmy wiatrowej Gizałki, ogłasza nabór wniosków do programu wsparcia lokalnych społeczności.

Wnioskodawcy programu

Wnioskodawca powinien spełniać m.in. następujące warunki:

 • status non-profit,
 • lokalizacja działalności na terenie gminy Gizałki lub w bezpośrednim sąsiedztwie,
 • posiadać konto bankowe,
 • posiadać możliwość udokumentowania wykorzystania przyznanych środków zgodnie z opisem zawartym we wniosku zgłoszeniowym.

Cel programu

Wsparcie lokalnych społeczności w realizacji przedsięwzięć z zakresu ekologii lub problemów dzieci i młodzieży. Wspierane projekty powinny charakteryzować się prostotą i swoim zasięgiem obejmować jak największą społeczność.

Harmonogram programu

W celu uzyskania formularza wniosku oraz wszelkich informacji niezbędnych do złożenia wniosku należy przesłać e-mail na adres projekty@martifer.com. Zarząd spółki Eviva Gizałki po przeanalizowaniu otrzymanych wniosków wyłoni beneficjentów programu.

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2022 r.

Umowa na odbiór folii rolniczych podpisana!

Dnia 11.01.2022 r. Gmina Gizałki podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wartość całkowita zadania to 20.765,00 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW wynosi 19.226,00 zł. Zainteresowani rolnicy w lipcu ubiegłego roku podczas naboru wniosków składali informację o ilości posiadanych odpadów. Na tej podstawie została przeprowadzona inwentaryzacja odpadów. Na terenie naszej gminy z programu skorzysta 64 rolników, a odzyskowi lub unieszkodliwieniu poddanych zostanie około 41,53 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przeprowadzenie zbiórki planuje się w drugim kwartale 2022 r. W wyznaczonym terminie ww. odpady będą odbierane z wyznaczonych miejsc bezpośrednio przez uprawnioną firmę wyłonioną przez Gminę w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie odpady zostaną przetransportowane przez tą firmę do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania. W najbliższym czasie wszyscy rolnicy, którzy w lipcu ub. roku złożyli oświadczenia o posiadaniu odpadów rolniczych będą informowani o terminie i miejscu zbiórki.

Ferie z GCK

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na twórcze Ferie Zimowe.

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy.

Zapisy i szczegóły: 695-401-460

 • Program ferii

W lutym będą zwroty nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł do 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na  korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku.

W piątek Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł do 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach.

Oznacza to, że dla tej grupy świadczeniobiorców wprowadzenie Polskiego Ładu będzie neutralne. Nic nie stracą, a ich emerytury i renty nie będą pomniejszanie. Takich osób jest zaledwie 6 proc. w przypadku emerytów i niecałe 2 proc. w przypadku rencistów. Osoby, które już otrzymały wypłaty emerytury lub renty za styczeń, w lutym otrzymają wyrównanie.

Najwięcej kwotowo zyskają osoby ze świadczeniem brutto w okolicach 2500 zł miesięcznie. Taka osoba wykorzystuje w pełni kwotę wolną od podatku, a brak odliczenia składki zdrowotnej, nie jest przy tej kwocie świadczenia tak istotne. Emeryt z takim świadczeniem, przed zmianą przepisów otrzymywał na rękę 2088 zł. Dziś jego świadczenie na rękę wzrosło do 2275 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 187 zł miesięcznie. Rocznie daje to kwotę 2244 zł.

Z kolei osoba z minimalną emeryturą lub rentą, czyli dzisiaj 1250,88 zł brutto, otrzymywała do niedawna na rękę 1067 zł. Dzięki zmianom wypłata wzrosła do 1138 zł. To więcej o 71 zł miesięcznie, a 864 zł rocznie. Podobnie jest w przypadku osób, które pobierają świadczenie w wysokości 3 tys. zł brutto. W ich portfelach będzie więcej o 148 zł miesięcznie, czyli 1776 zł rocznie.

Zgodnie z założeniami Polskiego ładu roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej – nie będzie pomniejszała zaliczki na podatek.

 

Marlena Nowicka

rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2022 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2022 rok. 

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta Gminy Gizałki wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 stycznia 2022 r. W przypadku posiadania bydła należy również załączyć zaświadczenie uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Wypłata środków nastąpi w  okresie od 1 do 29 kwietnia 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi 110 l oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40,00 l oleju napędowego na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 l oleju napędowego.

We wniosku należy uwzględnić wszystkie posiadane użytki rolne.

Staż w urzędzie

Urząd Gminy Gizałki poszukuje osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy do podjęcia stażu w Urzędzie Gminy Gizałki na stanowisku pracownik biurowy oraz pracownik gospodarczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lutego br. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Gizałki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 74 11517.

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 roku będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, tel. 62 74 11 472.

Dodatek ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

* dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500  złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Uwaga: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

JAK  NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku,
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku

Należy wpisać w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany w formularzu wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku braku adresu poczty elektronicznej – informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie do odbioru w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 roku będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Klilmatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 • Plakat informacyjny