Aktualności 2021

Sport powraca na Orliki

Moje Boisko Orlik – 2012
ul. Kaliska 25
63-308 Gizałki

Na mocy postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sport powraca na Orliki. Jeszcze w ograniczonym zakresie i tylko na ściśle określonych zasadach:

 • w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób - taki jest limit dla osób przebywających na obiekcie,
 • uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach,
 • między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie,
 • w czasie zajęć (i tylko w czasie zajęć) uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa maseczkami,
 • w drodze na zajęcia na Orliku i w drodze powrotnej wszyscy przestrzegają zasad DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.

Z pełną odpowiedzialnością zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Harmonogram godzin pracy animatora programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na miesiąc kwiecień 2021 r.

Dzień tygodnia

Data

Godziny zajęć

Poniedziałek

19.04.2021

15.00 – 21.00  6h

Wtorek

20.04.2021

15.00 – 21.00  6h

Środa

21.04.2021

15.00 – 21.00  6h

Czwartek

22.04.2021

15.00 – 21.00  6h

Piątek

23.04.2021

15.00 – 21.00  6h

Sobota

24.04.2021

10.00 – 18.00 8h

Poniedziałek

26.04.2021

15.00 – 21.00  6h

Wtorek

27.04.2021

15.00 – 21.00  6h

Środa

28.04.2021

15.00 – 21.00  6h

Czwartek

29.04.2021

15.00 – 21.00  6h

Piątek

30.04.2021

15.00 – 21.00  6h

 • data: 2021-04-19

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

 

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.

Bezpłatny rachunek w każdym banku

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny

Oznacza to, że za darmo możesz:

 • otworzyć i prowadzić konto w banku,
 • otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),
 • wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w Polsce),
 • 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),
 • 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.

Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy

Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:

 • otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,
 • wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),
 • płacić kartą,
 • wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą,
 • realizować zlecenia płatnicze.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
 • Baner kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo"

Wielkie sprzątanie w gminie Gizałki

Wójt Gminy Gizałki, Urząd Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach oraz Jednostki OSP z terenu gminy Gizałki zapraszają do udziału w Gminnej Akcji Ekologicznej „Wielkie Sprzątanie w Gminie Gizałki” w dniach 19 - 25 kwietnia 2021 r.

Zrób coś dla swojej gminy i posprzątaj: las, rów, brzeg rzeki…

Odpady odstaw pod najbliższą jednostkę OSP.

Każdy uczestnik akcji otrzyma eko-torbę z logo Gminy Gizałki! 

Szczegóły: 695-401-460

 • Plakat akcji

Przebudowa budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole

Po podpisaniu umowy z wykonawcą i przekazaniu placu budowy rozpoczęto roboty związane z przebudową budynku po byłej szkole filialnej w Wierzchach z przeznaczeniem na przedszkole.

Obiekt będzie posiadał dwie sale dla 25 dzieci każda wraz z sanitariatami przystosowanymi dla dzieci, pomieszczenie dydaktyczne, szatnię, pomieszczenie administracji, toalety dla personelu oraz pomieszczenie kuchenne i socjalne. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej, jak również nowej elewacji budynku. Przewiduje się także utwardzenie terenu wokół obiektu wraz z utworzeniem miejsc postojowych.

Głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K-C Kinga Czysta z Przygodzic. W budżecie Gminy na ten cel zabezpieczono kwotę 790 000,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień br.

 • Parterowy budynek na tle chmur
 • Korytarz z otwartymi drzwiami i oknem, na podłodze...
 • Pomieszczenie z oknami, pod oknami grzejniki

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

 • autor: ARiMR

Apel Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu

 • Apel prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu
  • autor: Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu

136 tys. Wielkopolan aktywowało bon 

Do tej pory w województwie wielkopolskim aktywowano już 136 tys. bonów turystycznych, na kwotę prawie 118 mln zł. Stanowi to 33 proc. wszystkich przysługujących wielkopolanom bonów. Do aktywowania pozostało ponad 275 tys. bonów. Na ich wykorzystanie mamy czas jeszcze przez najbliższy rok, do 31 marca 2022 r.

Świadczenie w formie bonu turystycznego przyznawane jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego rodzice dostaną dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł. 

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu ustalane jest na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Wszelkie kwestie związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, wyjaśnia Polska Organizacja Turystyczna.

Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon można aktywować w dowolnym momencie, po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i chcą uzyskać dodatkowe świadczenie, mogą na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. Płatności bonem są realizowane w oparciu o komunikację SMS.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa 
ZUS w Wielkopolsce

 • data: 2021-04-07

ZUS zakończył wysyłkę zawiadomień o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do 154 620 płatników składek.

Wskazana w zawiadomieniu stopa procentowa składki będzie obowiązywała w roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

ZUS wysłał zawiadomienia do płatników składek, którzy przekazali do Zakładu informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, tj. za 2018, 2019 i 2020 r.

Płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za wskazane trzy lata, nawet jeśli złożyli ją za rok 2020, zobowiązani są do samodzielnego ustalenia obowiązującej ich w nowym roku składkowym stopy procentowej składki.

Informację ZUS IWA za rok 2020 zobowiązani byli złożyć płatnicy, którzy jednocześnie: byli zgłoszeni nieprzerwanie, od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r.,  jako płatnicy składek, do ubezpieczenia wypadkowego, ponadto w 2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, a także 31 grudnia 2020 r. byli wpisani do rejestru REGON. Informację płatnicy mieli obowiązek złożyć do 1 lutego.

Szczegółowe informacje o ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce Zakładu.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

 • data: 2021-04-01

Nowe miejsce wypoczynku dla mieszkańców z programu „Moja Mała Ojczyzna”

 • Logotypy programu, od lewej: logo Moja Mała Ojczyzna, herb...

Gmina Gizałki pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odpoczywaj z naturą - utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego w gminie Gizałki” w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna” realizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Projekt zakłada utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dziewiń Duży na placu bezpośrednio sąsiadującym z boiskiem do piłki nożnej oraz placem zabaw dla dzieci. Powstanie wiata rekreacyjna, grill betonowy oraz ławki i kosze na śmieci. Na zrewitalizowanym placu zamontowana zostanie również siłownia zewnętrzna, a całość będzie uzupełniona poprzez nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych.
Nowy obiekt posłuży mieszkańcom jako miejsce rekreacji i spotkań. Strefa wypoczynkowa przeznaczona będzie do odpoczynku dla osób starszych, miejscem relaksu rodzinnego i grupowego. Z kolei siłownia plenerowa będzie uzupełnieniem istniejącej infrastruktury umożliwiając mieszkańcom aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na koniec czerwca br.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 29 878,00 zł. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków Fundacji BGK.

 • Łąka a w tle plac zabaw i budynki
  Teren, na którym będzie realizowany projekt

Wesołego Alleluja!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
pragniemy życzyć Państwu,
aby w tych wyjątkowych dniach w Waszych rodzinach
zagościła miłość oraz nadzieja odradzającego się życia,
a spotkania w gronie najbliższych 
upływały w miłym, wiosennym nastroju.
 
Niech świąteczny czas napełni Państwa serca otuchą,
wprowadzi do życia spokój i harmonię,
przyniesie wiele szczęścia i radości,
tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.

Przewodniczący
Rady Gminy Gizałki

Roman Rojewski

Wójt
Gminy Gizałki

Robert Łoza

 

 • Dekoracja wielkanocna - pisanki i tulipany

Gizałki w żółtej strefie ASF

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/544 z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

W związku z powyższym Gmina Gizałki położona w „niebieskim” obszarze zagrożenia znalazła się w obszarze „żółtym”.

Link do aktualnej mapy ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/544 z dnia 25 marca 2021 r.).

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

drukuj (Gizałki w żółtej strefie ASF)

 • data: 2021-04-01

Apel w sprawie wałęsających się psów

Do Urzędu Gminy docierają sygnały i zgłoszenia o wałęsających się po miejscowościach naszej gminy psach, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników dróg, a w szczególności dla dzieci. W większości przypadków są to zwierzęta, które uciekły z terenu posesji niedopilnowane przez swoich właścicieli. O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami.

Postępowanie w przypadku wałęsających się psów:

 • w sytuacji gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
 • w sytuacji, gdy zauważymy, że błąkający się od dłuższego czasu pies, faktycznie nosi oznaki bezdomności – jest zaniedbany, wychudzony, głodny, często nieufny, należy zgłosić sprawę do referatu ochrony środowiska Urzędu Gminy (tel. 62 7411517 w. 108). 

drukuj (Apel w sprawie wałęsających się psów)

 • data: 2021-03-24

Podsumowanie konkursu wielkanocnego

Dnia 23 marca 2021 roku odbyło się podsumowanie XXV Konkursu na Najładniejszą Pisankę i Stroik Wielkanocny, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach. Konkurs jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i wśród młodzieży z terenu gminy Gizałki. Jury w składzie:

 1. Monika Błaszczyk
 2. Jolanta Ratajczyk
 3. Jolanta Glapa

spośród 170 prac, które do dnia 22.03.2021 r. wpłynęło na konkurs, wyłoniło następujących laureatów w poszczególnych kategoriach:

Stroik

Kategoria I

I miejsce – Filip Bekała

II miejsce – Aleksandra Rojewska

III miejsce ex aequo – Wojciech Torczyński i Marcelina Czajka

Kategoria II

I miejsce – Gabriela Dominiak

II miejsce – Julia Antoniak

III miejsce – Igor Rojewski

Kategoria III

I miejsce – Mateusz Gmyrek

II miejsce – Wiktor Jabłoński

III miejsce – Jan Osman

Kategoria IV

I miejsce – Patrycja Gmyrek

II miejsce – Dominika Cieślak

III miejsce – Jan Stachowiak

Pisanka

Kategoria I

I miejsce – Amelia Mielcarek

II miejsce – Blanka Borowska

III miejsce – Natalia Czerniak

Kategoria II

I miejsce – Jakub Tomczak

II miejsce – Julia Kaźmierczak

III miejsce – Marta Łoza

Kategoria III

I miejsce – Agata Matuszak

II miejsce – Edyta Skitek

III miejsce – Antoni Depczyński

Kategoria IV

I miejsce – Karol Czajczyński

II miejsce – Zuzanna Czajka

III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienia

 1. Sandra Kupczyk
 2. Maja Jędraszak
 3. Szymon Glapa
 4. Wiktoria Michalak
 5. Eryk Mimier
 6. Lena Wysocka
 7. Lena Zawa
 8. Piotr Tomaszewski
 9. Szymon Dyoniziak
 10. Jakub Czajczyński
 11. Wiktoria Walczak
 12. Jakub Miszkiewicz
 13. Dominika Taczała
 14. Maja Urbaniak
 15. Kamil Antoniak
 16. Maja Adaszak
 17. Zuzanna Tomczak
 18. Fabian Skitek
 19. Zuzanna Bekała
 20. Szymon Walczak
 21. Laura Kupś
 22. Marcel Bartłomiejczak
 23. Aleksandra Mrowińska
 24. Zofia Tomczak
 25. Filip Bukowiecki
 26. Nadia Wasiewicz
 27. Kacper Dudkiewicz
 28. Iga Grzegorzewska
 29. Ada Grzegorzewska
 30. Łukasz Markowski

Łącznie komisja konkursowa przyznała 54 nagrody.

Wszystkie osoby wyżej wymienione otrzymają dyplomy i nagrody, które można odbierać w Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach ul. Wrzesińska 16:

 • 25.03. (tj. czwartek) w godzinach 7:30 – 19:00
 • 26.03. ( tj. piątek) w godzinach 7:30 – 15:30

Laureatom składamy serdeczne gratulacje.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i  gratulujemy kreatywności.

Dziękujemy jury, które stanęło przed naprawdę trudnym wyborem, gdyż każda praca była wyjątkowa i niepowtarzalna.

 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 1
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 2
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 3
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 4
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 5
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 6
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 7
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 8
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 9
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 10
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 11
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 12
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 13
 • Prace konkursowe - zdjęcie nr 14

Nowa strona gminy

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Urzędu Gminy Gizałki.

Nowa wersja naszej strony internetowej ma ułatwić wyszukiwanie interesujących informacji oraz zagadnień przez internautów. Dla większej przejrzystości wprowadzono podział informacji na obszary: gmina, samorząd, dla mieszkańca, dla turysty i dla inwestora.

Strona jest teraz responsywna tzn. można swobodnie korzystać z niej zarówno na komputerze, jak i laptopie, smartfonie, czy tablecie. Dopasowuje się ona automatycznie do rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana.

Została również stworzona zgodnie z obowiązującymi standardami W3C oraz WCAG 2.1 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści zgodnie z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W przypadku pytań bądź uwag dotyczących strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: ug@gizalki.pl.

Poprzednia strona internetowa dostępna jest w zakładce „Archiwalna wersja strony”.

Życzymy udanego korzystania z serwisu! 

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo, to kampania informacyjno – edukacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kampania ma na celu upowszechnienie wśród seniorów wiedzy na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak należy bezpiecznie z niego korzystać.

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje się na to, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym, jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej.

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.

Na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy- znajdą Państwo szczegółowe informacje, z których można dowiedzieć się:

 • jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
 • jak założyć konto bankowe,
 • jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,
 • o czym trzeba pamiętać korzystając z konta bankowego przez Internet.

Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez Internetu. Umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej czy usług online znacząco ułatwia załatwianie codziennych spraw bez konieczności wychodzenia z domu.

Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Grafika informacyjna kampanii

Dzień Sołtysa

 

Szanowni Sołtysi!

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa
przypadającego w dniu 11 marca
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
pomyślności, sukcesów i satysfakcji z pracy
na rzecz swoich środowisk jak i w życiu osobistym.

Życzymy współpracy pełnej wzajemnego zrozumienia
zarówno z mieszkańcami jak i władzami gminy.

Jednocześnie pragniemy podziękować
za Państwa trud i zaangażowanie w wypełnianiu
codziennych obowiązków i realizację wielu inicjatyw,
które przekładają się na rozwój sołectwa
oraz zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

 

Roman Rojewski

Przewodniczący Rady
Gminy Gizałki

 

Robert Łoza

Wójt Gminy Gizałki

drukuj (Dzień Sołtysa)

Dzień Kobiet

W sobotę 6 marca 2021 r. z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie on-line dla Pań z terenu gminy Gizałki. Chociaż spotkanie miało zupełnie inną formę niż zwykle, to mimo wszystko Panie mogły poczuć się wyjątkowo. Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza powitał Panie zgromadzone po drugiej stronie ekranu, składając przy tym najserdeczniejsze życzenia.

Następnie oddano głos Pani Magdalenie Harmonii, która dalej poprowadziła spotkanie, którego tematem przewodnim było poznanie i akceptacja siebie. Panie poznały techniki relaksacji, dzięki którym będą mogły uwolnić swoje emocje i poczuć się lżej, a także docenić swoją wartość.

Dodatkową atrakcją podczas spotkania, było losowanie upominków przez Pana Wójta Roberta Łozę, które to osobiście wręczył Paniom w dniu ich święta.

Dziękujemy wszystkim Paniom za udział w spotkaniu.

Serdecznie dziękujemy także sponsorom, którzy ufundowali część upominków: KKJ Makijażystka Katarzyna Kulza – Jakubowska, Salon Fryzjerski „Blask & Styl" Anna Kuźnicka, Piekarnia Tomice – Anna Matysiak.

Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Gizałki oraz Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach.

 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 1
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 2
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 3
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 4
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 5
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 6
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 7
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 8
 • Dzień Kobiet - zdjęcie nr 9

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Treść życzeń

Konkurs plastyczny „Znajdź swoje miejsce w bibliotece” rozstrzygnięty!

Dnia 9 marca 2021 r. podsumowano konkurs plastyczny dla klas I - IV pn. „Znajdź swoje miejsce w bibliotece". Wszystkie prace były bardzo ładne, a ich autorzy zasługują na uznanie. Spośród 14 prac jury wybrało 6, które to zgodnie z regulaminem już lada dzień zostaną oprawione w ramki i wyeksponowane w Bibliotece Publicznej Gminy Gizałki.

Wybrane prace:

 • Mimier Eryk – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Białobłotach
 • Walczak Szymon – Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach
 • Glapa Szymon - Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach
 • Antoniak Julia – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach
 • Kaźmierczak Julia - Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach
 • Garbaciak Ksawery - Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach.

Dyplomy i nagrody otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.

Po odbiór zapraszamy do Biblioteki Publicznej Gminy Gizałki, ul. Kolejowa 3, w czwartek 11.03.2021 r. w godz. od 11.00 – 16.00.

Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród, którymi są Radni Rady Gminy Gizałki:

 • Krzysztof Walendowski
 • Jacek Dąbrowski
 • Mariusz Szczepaniak

Gratulujemy wszystkim i zachęcamy do udziału w następnych konkursach.

 • Prace konkursowe

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Szymanowice-Tomice

W dniu 25.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Gizałki została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice. Podpisania umowy dokonał Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza oraz Jacek Majdecki pełnomocnik Firmy Budowlano-Usługowej EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z Lisewa.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmie przebudowę drogi na odcinku 1,5 km, w tym: wykonanie nowej jezdni o szerokości 5,5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, wymianę przepustów drogowych oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442.

Wartość podpisanej umowy to 2 172 912,18 zł.

 • Podpisanie umowy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

To już dwudziesty raz Gmina Gizałki zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Podczas 29. Finału z Głową Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Tomicach zbierali „Dla oddziałów dziecięcej  laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy”. Od wczesnych godzin rannych kwestowano: pod Kościołem Parafialnym w Szymanowicach, pod sklepem we Wronowie, Wierzchach oraz na Placu 3 Maja w Gizałkach. Ponadto na terenie gminy znajdowało się 5 Sztabowych Puszek Stacjonarnych w następujących miejscach: APTEKA Maria Owczarek – Neumann, P.P.H.U. „EWA” Ewa Jaworska, Sklep Spożywczo – Przemysłowy Natalia Piotrowska, Sklep RSP Nowa Wieś, Piekarnia Tomice.

Ogółem zebrano kwotę 7.525,59 zł

Po zbiórce Wolontariusze zjechali do sztabu, gdzie czekała na nich ciepła herbata oraz słodkości ufundowane przez sponsora, za które serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy także za transport, opiekę i zaangażowanie Pani Katarzynie Lochdańskiej oraz pracownikom Urzędu Gminy Gizałki Pani Renacie Tomczak i Pani Katarzynie Szczepaniak za pomoc w liczeniu pieniędzy. Dziękujemy właścicielom firm, w których mogły stać puszki WOŚP oraz Wolontariuszom.

Dziękujemy władzom samorządowym za popieranie naszej inicjatywy, a w szczególności dziękujemy Wam Drodzy Mieszkańcy, za to, że po raz kolejny zagraliście z nami dla WOŚP, bez Was to wszystko nie byłoby możliwe.

Szef Sztabu
Judyta Podsadna

 • WOŚP 2021
 • WOŚP 2021

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach